lördag, oktober 28, 2017

Christina Rogestam, Staffan Danielsson, asyl och amnesti

Christina Rogestam kommer inte bara från min grannsocken, hon är tidigare bl a riksdagsledamot (C) och f.d GD för invandrarverket och f.d ordförande för Seniorerna (SPF).

Hon skriver nu en debattartikel i SvD som visar att vi resonerar lika i mycket på migrationsområdet.

1. "Det fanns goda skäl för att göra en skärpning. Inget land kan i längden mäla ut sig och driva en annan politik än övriga EU. Det sänder signaler ut i världen. Signaler som inget land kan stå för i längden." Skriver Christina Rogestam.
Så sa också jag från redan 2012, ungefär, fast inte lika långtgående. Jag sa att Sverige måste anpassa sina migrationsregler i EU-riktning. För det beskylldes jag som brunfärgad och ibland som rasist.
Idag går de flesta partier längre än jag gjorde. Jag är en varm humanist och gläds nu åt samsynen med Christina Rogestam.

2. Även jag, liksom Christina Rogestam, lider med de ensamkommande som genom vår signalpolitik lockades till Sverige 2015 (40 % av alla till EU valde Sverige) och trodde på asyl. Då kontrollerades inte ålder och skärpningen av regelverken gjordes november 2015.
De har varit flera år i Sverige och fått starka band här med många som arbetar för dem både i tjänsten och ideellt. #vistårinteut#.

Jag förstår den djupa besvikelsen eller desperationen hos den mindre del av dem som inte ges asyl. Och det är svårförståeligt varför inte de som kom till Sverige före sin 18-årsdag behandlas som barn i asylbeslutet. Om staten kan dröja med att behandla asylansökan så att de under tiden blir vuxna, förtar ju inte detta det faktum att de sökte asyl här som barn.

Vad jag förstår vill nu Christina Rogestam precis detta, att de som kom 2015 ska behandlas efter den ålder de hade då. Här tänker vi alltså i samma riktning.

Jag har däremot en större tilltro till de medicinska åldersbedömningarna, även om säkerheten kan ha försämrats något när den oprövade knäledsröntgen ersatte den beprövade handledsröntgen, i båda fallen tillsammans med tandröntgen. Att 83 % av de ca 5.000 som nu har kontrollerats visade sig vara runt 19-20 år istället för under 18, med de säkerhetsmarginaler som tillämpas, visar att min bedömning torde stämma rätt bra, att 30 % och mer av de som det senaste decenniet sökt och i många fall givits asyl som barn under 18 år istället har varit vuxna män mellan 20 och 30.