tisdag, juli 03, 2018

Nödåren 1867-68-69, lär av historien!

Nödåren kring 1868 drabbade olika delar av Sverige, med förödande konsekvenser. Hjälpen från staten och andra länder kom igång för sent eller för ovilligt.

Läs gärna, det är alltid bra att ha ett historiskt perspektiv.

Matbrist i Sverige behöver vi inte bekymra oss om trots den extrema torka som stora delar av norra Europa nu lider under. Men för lantbrukarna är situationen allvarlig på grund av usla skördar av många grödor, foderbrist osv.

Jag kräver att regering, myndigheter och näring omgående börjar agera för att skademinimera och lindra. Jag föreslår att regeringen genast tillsätter en krisgrupp.

Jordbruket i sin helhet måste nu få möjlighet att skörda alla arealer som finns tillgängliga, inte drabbas av in dragna EU-stöd eller av sanktioner mm.

Vad kan man göra som medborgare? Paradoxalt nog, köp mat från Sverige! Så många nötkreatur måste slaktas att det uppstår ett prispressande överskott. Kolla ursprunget när du köper mat!