tisdag, maj 24, 2016

Himmel och helvete för mjölkbönderna

Min världsbild är som bekant att både den dominerande vanliga miljövänliga mjölkproduktionen i Sverige, samt ekomjölkproduktionen, är 2 goda miljöalternativ.

Den vanliga mjölken står för 85 % av mjölkproduktionen i Sverige. Eftersom man behöver mycket areal är ekogårdarna större och de allra största mjölkgårdarna är ofta eko.

För ekomjölken råder "kvotering" eftersom Arla och andra mejerier endast tar in nya mjölkgårdar i takt med efterfrågan, vilket innebär att prispressande överskott vanligen undviks.

Ekomjölkpriset är nu 3,92 kr per kg för en Arla-gård. Ovanpå kommer de statliga EU-ersättningarna på ca 25 öre per liter. Totalt mjölkpris alltså ca 4,15 kr per liter.

Denna verklighet är inte himlen men den är mycket bättre än det helvete som de flesta mjölkbönder nu upplever.

Deras mjölkpris är 2,32 kr, lägre än på 1980-talet, typ. Det är knappt hälften av vad ekogårdarna erhåller, företagen blöder och många utarmas nu och en del drivs i förödande personliga konkurser. Regeringen gör hitills knappt något och den kommande livsmedelsstrategin riskerar att bli mest vackra ord.

Till skillnad från ekomjölken, där Arla endast accepterar nya producenter i takt med marknadens efterfrågan, så är Arla ålagd av konkurrensverket att ta emot varje svensk mjölkgård som vill leverera till Arla.

Eftersom ost- och filimporten ökar och svensk ostproduktion minskar så finns idag ett mjölköverskott i Sverige på 30 % av produktionen. Det är endast arlabönderna som svarar för att sälja det på världsmarknaden, som mjölkpulver. Eftersom priset är extremt lågt blir priset till Arlabönderna extremt låga 2,32 kr per kg.

Arla är därtill ålagda av konkurrensverket att ta emot alla mjölkbönder som vill leverera till Arla. Både ekonischen och de nu framgångsrika lokala mejerierna bygger på att sälja efter marknadens efterfrågan och att inte behöva vara med och lyfta ut det prispressande mjölköverskottet.

Om inte världsmarknadspriset lyfter de närmaste åren behöver egentligen var tredje arlabonde upphöra med sin produktion så att balans uppnås. Det usla mjölkpriset nu driver på i den riktningen.

Måtte världsmarknaden vända snarast möjligt. Situationen är oerhört allvarlig men varierar starkt i mjölk-Sverige. Är det rimligt att kräva att endast Arla ska lyfta ut mjölköverskottet samt vara ålagda att ta emot mjölkleveranser från alla när man vill leverera?


Här en länk till mina 4 senaste interpellationsdebatter i riksdagen med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.