tisdag, september 14, 2010

Framgångsrik uppvaktning om Östgötapendeln!

Framgångsrik uppvaktning om Östgötapendeln!

Vid dagens uppvaktning av Näringsdepartementet träffade de tre centerpartisterna (se nedan) statssekreterare Leif Zetterberg samt flera experter.

- Vi hade en längre och mycket givande dialog, säger landstingsrådet Sven-Eric Nilsson. Vi förde fram vår oro för att trafikverkets beräkningar riskerar att allvarligt missgynna Östgötatrafikens tilldelning av tåglägen.

- Statssekreterare Leif Zetterberg lyssnade med intresse och menade att detta var en viktig principfråga. Spåren är ju till för både riks- och regionaltrafik. Han förstod bekymren för Östgötatrafiken och kommer att ta upp denna problematik i sina kontakter med Trafikverket.


(Pressmeddelande från Centerpartiet.

Vi kräver rättvisa konkurrensförhållanden för Östgötatrafiken.

I eftermiddag, tisdag uppvaktar centerpartister från Östergötland Infrastrukturminister Åsa Torstenssons statssekreterare Leif Zetterberg för att redovisa hur den så kallade samhällsekonomiska analysen, som ligger till grund för Trafikverkets senaste beslut om ”tåglägen”, slår för det östgötska kollektivtrafiksystemet.

Analysen bygger på en så kallad manual där trafik som är delvis skattefinansierad bedöms som mindre värd än fjärrtrafik. Ingen hänsyn tas till att det östgötska systemet är just ett helt system som forslar cirka 3 miljoner passagerare varje år i jämförelse med fjärrtrafikens 1.7 miljoner. Istället jämförs tåg mot tåg.

Om detta får fortsätta kommer Östergötlands kollektivtrafiksystem alltid att bli förlorare mot fjärrtrafiken på stambanan och trängas ut. Vi har nu fått möjlighet att informera den högsta politiska ledningen för frågorna, om denna uppenbara orättvisa och hur den slår.

I uppvaktningen deltar:
Centerpartisterna Staffan Danielsson, riksdagsledamot, tel 070 – 322 81 99
Sven Eric Nilsson, landstingsråd, tel 070 – 544 88 59, och
Göran Gunnarsson, 1:e vice ordförande i Regionförbundet Östsam, tel 070 – 517 16 69)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,