söndag, mars 29, 2015

Johanna Jönsson diskuterar migration hos Linköpingscentern!

Linköpingscentern med sin nye kretsordförande Lars Vikinge ordnade idag ett mycket intressant medlemsmöte om migrations- och asylfrågor med Centerpartiets talesperson i migrations- och integrationsfrågor Johanna Jönsson.

Hon talade engagerat och givande om dagsläget vad gäller hur Sverige klarar utmaningarna med den växande flyktingströmmen. Jag är faktiskt omskakad över situationens allvar, tänk att det bara är ett halvår sedan som Reinfeldt släppte anden ur flaskan och sa att låt oss öppna våra hjärtan, det  här börjar kosta mycket pengar (typ). Dessförinnan var ju mantrat att migration är en rejäl plusaffär, vilket ju stämmer i grunden och oftast men kanske inte vid dagens höga volymer när integration och arbete brister så länge.

Några intressanta konstateranden under kvällens anförande och diskussion:

* Viktigt att diskutera integration och migration integrerat, där ansvarar Johanna för båda sakområdena. Mycket bra!

* Bostadsbristen i Sverige allvarlig, t o m tältläger för nyanlända har övervägts. Sverige klarar idag sina åtaganden mot de nyanlända dåligt, måste bli bättre, därför Centerpartiets 20 punkter som fått mycket god respons.

* Att diskutera volymer till Sverige fel och ointressant, viktigast att förbättra det vi kan påverka inom landet för bättre mottagning, integration och få i arbete. Det handlar om människor. Som liberaler ska vi inte ifrågasätta att mänskor vill hit, tvärtom.

Viktigt att asylsökande kommer till alla kommuner, alldeles för ojämnt idag. Endast 15-20 % fördelas till kommunerna via avtal, övriga väljer eget boende själva, de 4 dominerande kommunerna där är Södertälje, Borlänge, Botkyrka och Kristianstad.

Tyskland, Sverige och Italien tar emot merparten av asylsökande till EU. De vill att fördelningen ska ske jämnare, övriga EU-länder diskuterar snarast mindre volymer för egen del är de redan rätt små. Så prognoserna om kraftig ökning för Sverige de närmaste åren stämmer nog. Om Sverige skulle anpassa några asylregler i EU-riktning skulle nog flyktingströmmen till Sverige endast minska i liten grad, Sverige är välkänt och har gott rykte och vägarna är inarbetade.

1,5 miljoner flyktingar väntar på överfart till EU i Libyen. Mångdubbelt fler i flyktingläger i mellersta östern. EU behöver göra mer. Att öppna vägar in till EU bör ske gemensamt, Sverige kan knappast ensamt gå före.

35-40 % av ensamkommande ungdomar till EU väljer att ta sig till Sverige. Många har släkt och vänner här, smuggelkanalerna är inarbetade. Åldersbestämningar görs en del i Sverige, dock vägrar barnläkarförbundet att redovisa med vilka metoder man åldersbestämmer. Det finns starka incitament att uppge sig vara under 18.

Svår fråga de EU-medborgare som finns i Sverige p g av fattigdom men inte har asylskäl. Utgångspunkten hjälpa på plats i första hand. Svårt klara av resurser för både asylsökande och fattiga, utmaningarna är stora.

Johanna Jönsson inser hur stora utmaningarna för Sverige är idag och de närmaste åren, och har lett arbetet med Centerpartiets 20-punktsprogram. Det ska hon ha stor heder för och kring allt det som måste förbättras i Sverige råder stor enighet i partiet.

Det jag har diskuterat och vill lägga till i Centerpartiets politik har jag summerat i denna motion till distrikts- och partistämman i år. Jag har fått stöd från min kommunkrets för de 2 sista att-satserna, och från distriktsstyrelsen för alla 4 (distriktsstämman är den 11 april).

Johanna lyfte med patos fram att denna fråga handlar om människor som flytt och farit illa.
Jag instämmer helt. Och naturligtvis är vi helt överens om att Sverige ska ligga i frontlinjen för utvecklingsbistånd, humanitära insatser och  asylpolitik. Det som slår mig nu är att vi knappast alls talade om den helt dominerande flyktinggruppen på över 95 %, som inte har resurser att klara den kostsamma och farliga resan till EU utan finns kvar i flyktingläger under svåra förhållanden. De är också människor och behöver också vårt stöd i ökad grad.

Mötet präglades av djupt allvar och engagemang och kretsordförande Lars Vikinge gladde sig åt att diskussionen fördes i sak och i respekt för olika synpunkter. Mötet är det första i en serie de närmaste åren för att vitalisera kretsens arbete och medlemmarna! En mycket bra början!