söndag, juni 28, 2009

Uråldriga Afghanistan! Och islam

Jag har googlat lite om landet och Islam. Så snabbt man lär nuförtiden!

Afghanistans historia liksom länderna omkring är uråldrig, med rätt mycket känt även för årtusendet före Kristi födelse. I provinsen Baktrien, eller Balkh som området heter idag, och där Mazar-e Sharif är den stora staden idag, ligger också en av världens kanske äldsta städer, Balkh, som idag har kanske 13.000 invånare.

Balkhs storhetstid var från kanske 2.000 år före Kristi födelse fram till 500 år före... Jordbruk bedrevs i området kanske 6.000 år sedan..Indo-iranska stammar trängde in i området och senare ner i Iran med angränsande länder.

Afghanistan och de andra - stan länderna anger folkslaget, vilka är närbesläktade. -stan betyder plats eller land. Paki-,Tadjiki-,turkmeni,uzbek-,kasach- och säkert ännu fler -stan.

Landet ligger vid Sidenvägen där varor transporterades mellan Europa och China före kristi födelse och framåt..

Krig och inbördeskrig och invasioner har alltid förekommit i Afghanistan, från Persien, Kina, Alexander den store och på 1200-talet Djingis Khan och Timur Lenk. Dessa utrodade närmast Balkhs befolkning och staden förföll.

Islam är en religion grundad av Muhammed vars tideräkning startar år 622 e kr, när Muhammed tvingades flytta till Medina. Islam bygger på samma tradition som Judendeomen och Kristendomen.

Efter Muhammeds död 632 efterträddes han av en kalif (efterträdare), sedan en till, en till och sedan av en till som hette Ali.

Denne Ali mördades på 600-talets mitt i Irak. En mulla - präst - fick på 1100-talet en uppenbarelse att Ali var begravd vid Balkh, och platsen började vördas som "den heliga graven" (Mazar-e Sharif! Mazar betyder grav). Orsaken sades vara att Ali hade många fiender och att han därför transporterades till Baktrien och begravdes där. det låter ändå som om han nog kan ligga mest begraven i Irak, kanske!

Shiiamuslimerna följer Alis sons gren av Islam medan Sunni följer de fortsatta kaliferna där den första hette Omar, tror jag, som var gift med Muhammeds dotter.

Efter dessa omvälvningar under årtusendens lopp i detta urgamla kulturland -Afghanistan - kommer så 1900-talet med dess inbördeskrig och strider, fram till de senaste decennierna som ju varit likadana...

Världssamfundet - FN - har alltså ingen lätt uppgift, och alltså inte heller den svenska kontingenten här nere, Swecon FS17, har alltså ingen lätt uppgift, utan en oerhört svår och komplicerad. Läs gärna också på försvarsmaktens hemsida.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Vardag i Mazar-e Sharif

Besöket hos de svenska soldaterna i norra delen av Afghanistan fortsätter, och är mycket intressant och givande. Delegationen från försvarsutskottet består av 4 ledamöter. Två av dessa bloggar från resan i Aftonbladet, Isabella Jernbeck och Ulf Grape(båda m). Från den rödgröna sidan (mest röd) deltar Gunilla Wahlén (v).

Krister Fahlstedt har lagt ut några foton från avresan i fredags.

Igår gick vi i värmen en tur i några kvarter. Varmt! Det gäller att dricka mycket vatten. Slitna lerjordsgator med avloppen i diken eller ej längs gatorna. På några ställen grävde ett antal "kommunalarbetare" djupare diken, beordrade av guvernören, verkar som ett bra initiativ. De mynnade givetvis i ett mindre vattendrag.

Besöket på en enkel "vårdcentral" inriktad mycket på barn, vaccination och födsel var gripande. Många kvinnor i burka, många barn, en läkare och några sköterskor/barnmorskor som gav ett mycket gott intryck. Enkelt men rent och snyggt. Mycket ont om resurser och mediciner, vilket spontant påtalades av en upprörd kvinna.
Barnen många, vänliga och söker kontakt.

Camp Northern Light är mycket välordnad och effektivt indelad. De många kontakterna med soldater och officerare i givande samtal är av stort värde. När vi träffade representanter med dessa hade vi också en öppen och bra dialog.