torsdag, maj 31, 2012

På Brännpunkt om kommunal ekomat

Jag skriver på Brännpunkt om att kommunerna vid kommunal matupphandling i första hand bör ställa krav på gott djurskydd och ett miljövänligt jordbruk. Därefter kan man ange mål för andelen ekologiskt producerat.

Jag kritiserar också Socialdemokraterna som vill fördubbla målen för ekojordbruk och ekomatsupphandling genom dubblat ekostöd, samtidigt som matimporten snart är mest i Europa (snart 50 procent) och det finns en gräns för hur många kommuner och konsumenter som vill betala 30-60 procent mer för ekomaten. Se även tidigare blogginlägg om detta.

Ekologiskt jordbruk är ett bra miljöalternativ, men det är också det vanliga miljövänliga svenska jordbruket. Ekomaten är en viktig nisch som ska ha fortsatt stöd och som jag önskar framgång på marknaden. Men det är en betydande risk om stat och kommuner pressar upp produktionen så att överskott uppkommer, vilket sänker priset.

Och min huvudpoäng är att om inte huvudfokus nu läggs på det vanliga miljövänliga jordbruket som står för 95 procent av produktionen, och som tappat en tredjedel mot importen på 25 år, då kommer detta inte att kunna vända trenden utan importen kommer att fortsätta öka.

S kräver 30-60 % dyrare mat i ny livsmedelsstrategi

Socialdemokraterna var förr ett parti som värnade produktion och sysselsättning i Sverige. När man idag lanserar sin nya livsmedelsstrategi vill man istället överbjuda Miljöpartiet i en flumradikal politik som skulle minska produktionen med ca 40 procent och fördyra maten med 30 till 60 procent.

Ekomat är en viktig nisch, men om inte huvudfokus riktas mot det moderna miljövänliga svenska jordbruket så kommer det och livsmedelsindustrin att fortsätta att backa och ersättas av import, se tidigare blogginlägg av mig, och här och här.

Ekologisk produktion ger ca 40 procent lägre produktion och enligt en färsk rapport från Agrifood (Sveriges Lantbruksiniversitet/Lunds universitet) kostar kommunal ekomat 30 - 60 procent mer.

Svenskt jordbruk och livsmedelsindustri har minskat med ca en tredjedel på 25 år och Sverige är nu Europas mest importberoende land med nära 50 procents import.

Jag är djupt oroad över att socialdemokratin nu överbjuder Miljöpartiet i en flumradikal jordbrukspolitik. Livsmedelsindustrin som minskat med en tredjedel kommer att få skäras ner ytterligare, eftersom den billigare importmatens segertåg kommer att fortsätta. Hur kan miljö, djurskydd och sysselsättning gagnas av att jordbruk och livsmedelsindustri i Sverige flyttar ut?