fredag, oktober 13, 2017

Klargörande ip-debatt om Systembolaget. Styrelsen och socialministern visste..

Jag diskuterade idag det famösa agerande från Systembolagets styrelse och VD genom att i annonser och brev till Sverige alla riksdagsledamöter ge direktiv till hur reglerna för bolagets verksamhet ska utformas, med ingen öppning för gårdsförsäljning på några få vingårdar.

Socialministern informerade om att hon vid ett möte med Systembolagets styrelse och ledning den 11 september fick information om att man skulle genomföra externa opinionsaktiviteter. Alltså är annonser och VDs brev förankrade i Systembolagets styrelse, och har även rapporterats till regeringen i samtal med ministern.

Socialministern ansåg att detta agerande i ett statligt ägt bolag, att driva opinion i politiska frågor om sin egen verksamhet, är fullt i sin ordning.

Med samma passivitet skulle alltså t ex ÖB kunna driva opinion för ett svenskt medlemskap i NATO, och enligt ”Strandhälldoktrinen” skulle regeringen passivt låta detta ske utan att ingripa.

Jag anser det sensationellt att regeringen anser att statliga bolag, och myndigheter, antar jag, ska kunna tolka sitt uppdrag så att man skriver sina uppdragsgivare på näsan i annonser och brev hur reglerna för den verksamhet de är satta att sköta ska utformas. Det är en himmelsvid skillnad mellan att föra fram detta i remissvar och dylikt, eller att göra det i en kraftfull opinionsbildning så som skett.


Jag tycker att det borde finnas skäl för KU att granska detta.