fredag, oktober 13, 2017

Klargörande ip-debatt om Systembolaget. Styrelsen och socialministern visste..

Jag diskuterade idag det famösa agerande från Systembolagets styrelse och VD genom att i annonser och brev till Sverige alla riksdagsledamöter ge direktiv till hur reglerna för bolagets verksamhet ska utformas, med ingen öppning för gårdsförsäljning på några få vingårdar.

Socialministern informerade om att hon vid ett möte med Systembolagets styrelse och ledning den 11 september fick information om att man skulle genomföra externa opinionsaktiviteter. Alltså är annonser och VDs brev förankrade i Systembolagets styrelse, och har även rapporterats till regeringen i samtal med ministern.

Socialministern ansåg att detta agerande i ett statligt ägt bolag, att driva opinion i politiska frågor om sin egen verksamhet, är fullt i sin ordning.

Med samma passivitet skulle alltså t ex ÖB kunna driva opinion för ett svenskt medlemskap i NATO, och enligt ”Strandhälldoktrinen” skulle regeringen passivt låta detta ske utan att ingripa.

Jag anser det sensationellt att regeringen anser att statliga bolag, och myndigheter, antar jag, ska kunna tolka sitt uppdrag så att man skriver sina uppdragsgivare på näsan i annonser och brev hur reglerna för den verksamhet de är satta att sköta ska utformas. Det är en himmelsvid skillnad mellan att föra fram detta i remissvar och dylikt, eller att göra det i en kraftfull opinionsbildning så som skett.


Jag tycker att det borde finnas skäl för KU att granska detta.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är öht ett stort problem att myndighwtepersoner gör politiska uttalande.Jag kan plocka fram många tweets från myndighetschefer på olika nivåer som gör politiska uttalande.Mest känt är väl Dan Eliasson som ville kräkas.De finns överallt och mest olyckligt är det när det kommer från personer inom de rättsvårdande myndigheterna.Svenska politiker borde snegla på tex.Erdogan.Han låter fängsla politiska poliser och kriminalvprdschefer.

Axel sa...

I Norrköpingsmagazinet 25 oktober skriver "riksdagsmannen Staffan Danielsson" om systembolaget och gårdsförsäljning. Som riksdagsman funderar över varför systembolaget motverkar gårdsförsäljning.
Tänk om du hade tagit reda på vilket uppdrag regering och riksdag gett systembolaget.

I statens uppdrag till systembolaget ingår att informera om alkoholens risker, ge bra service och sälja med ansvar. För mig synes systembolagets opinionsbildning vara helt i sin ordning.
Enligt WHO är tillgänglighet, pris och reglerad marknadsföring de mest effektiva sätten för att minska alkoholkonsumtionen.
Tillgängligheten: att försäljning sker i butiker med utbildad personal och utan vinstintresse. Det skulle vara intressant att få veta hur du tänker att alkoholskadorna skulle minska om systembolaget misskötte uppdraget.
KU ska granska Systemet, tycker du. Hade Systemet inte drivit opinion, vore det däremot en fråga för KU.