lördag, april 29, 2017

Tid från asyl till 50 % i arbete; 15 (8) år

Många vill så gärna att migrationens verklighet ska vara bra ur alla aspekter. Och visst är migration i grunden bra och tillför ett samhälle spänst och dynamik.
Samtidigt finns det nackdelar som också måste beskrivas, t ex att integrationen i Sverige är rätt usel och att flyktingar har så svårt att komma i arbete.
Så länge detta består kostar flyktingmottagandet stat och kommuner betydande årliga belopp, just nu kring 80-100 miljarder eller så.
"Alla" har talat om bättre integration och fler i arbete i många år, men tyvärr har inte mycket förbättrats. Två från nordiska ministerrådet söker på SvD Debatt​ anslå en positiv ton och vill och menar säkert väldigt väl.
Det sänker dock hela artikeln i hög grad, tycker jag, när de handskas så slarvigt med verkligheten på en helt central punkt, hur lång tid tar det för flyktingar att komma i arbete.Jag replikerar.

Narkotikapolitiken vid vägs ände?

Intressant att liberalerna tar upp denna angelägna (narkotikapolitiken) och mycket svåra, som jag tycker, fråga. Bra att även Centerpartiet (Anders W Jonsson) vill diskutera den!
Många anser att nuläget är acceptabelt och att om möjligt ännu strängare straffa vore en väg. Jag menar att det alternativet är vid vägs ände, OBS detta citat i artikeln: "Enligt EU:s senaste narkotikarapport, så har Sverige den näst högsta dödligheten per invånare på grund av narkotikaanvändande".
Intressant att Svenska Dagbladet på ledarplats funderar om hur framgångsrik kampen mot knarket, typ, egentligen är...;


tisdag, april 25, 2017

Jack Werner i DN om mitt FB-inlägg som blev ledarsidesavrättning.

Inte nog med att mitt inlägg i samtalet på facebook lyftes upp och feltolkades av DN på ledarplats, krönikören och sociala medier-experten Jack Werner ägnar bla det en krönika i DN igår. 

(mina tidigare inlägg här).

Han fastnar liksom Erik Helmersson i några felaktigheter (jag har INTE utgått ifrån hur ord har använts i medierna utan utifrån en oro hur de kan användas i framtiden), och han ser inget problem med att 4 ord som kunde formulerats mer precist, det erkännes, tas till intäkt för att lyftas upp och sågas på ledarplats i DN.

Jag skrev en replik för publicering någonstans i DN, men man menar att mina 850 tecken i fredags sa allt.

Här nedan är min slutreplik i denna märkliga ord-diskussion. Vi får se hur terrordådet kommer att betecknas om några år, kanske lastbilsattacken finns med, vi får se. TT använde "stockholmsdådet" nyligen, efter avkunnad dom kanske det blir terrordådet i Stockholm.

Werner nämner också författaren och bloggaren Lars Wilderäng som oxå bloggat, här är länken, och här en till.

Refuserad replik till Jack Werner i DN

Jack Werner skriver i DN att ”vissa” tror att medierna har bestämt sig för att förringa illviljan bakom ”attentatet i Stockholm”. Och att man kan få den ”föreställningen” genom ett kort Facebooksinlägg av mig, som redan blivit nedsablat på ledarplats i DN.

Syftet med mitt korta inlägg i samtalet på Facebook var en oro för att terrordådet i framtiden skulle benämnas ”lastbilsattacken” vilket TV4-Nyheterna och Dagens Eko hade som rubrik måndagen den 17 april. Även i Peter Wolodarskis ledare samma dag användes ordet 2 gånger och lyftes fram i en fetstilsruta.

Mitt inlägg avsåg endast oro inför benämningen i framtiden och jag ifrågasatte eller ifrågasätter naturligtvis inte hur medierna hittills betecknat terrordådet, vilket gör att argumentationen kring detta inte har någon koppling alls till mitt inlägg.

Jag talade heller inte alls om medier i stort utan endast om 3 tunga medier enligt ovan under en dag.

Det enda som kritiken mot mitt snabba FB-inlägg inriktar sig på är 4 ord, att de tre medierna ”nu har bestämt sig” för att kalla terrordådet för ”lastbilsattacken”. Det jag avsåg och borde skrivit tydligare var att dessa 3 denna dag flera gånger använt och lyft fram begreppet (vilket rimligen har någon koppling till hur man avser att beteckna dådet).

Men så är det, i det snabba samtalet i sociala medier blir inte allting rätt. Jag skrev ingen debattartikel eller vetenskaplig avhandling.

Jag får kanske vara tillfreds med att den fråga jag lyfte om ords valörer nu uppmärksammats två gånger av DN, samtidigt som det självklart är oerhört tungt att kopplas ihop med ”vissa” och beskyllas för ”fejknyheter bort i tok”. I själva sakfrågan uppfattar jag att vi är överens, ordet ”lastbilsattacken” är en för svag framtida benämning av terrordådet.

En annan fråga är hur DNs agerande befrämjar det frimodiga samtalet i sociala medier, när några oprecisa ord kan föranleda räfst och rättarting på ledarplats.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)

Corren refuserar och svarar inte på relevanta frågor, tyvärr

Jag har tyvärr ett spänt förhållande till Correns ledarskribent Christian Dahlgren. 
Jag har föreslagit ett möte för att diskutera och reda ut, vilket har avvisats.

Corren är en helt dominerande tidning i mellersta och västra Östergötland. Dess ledarsida tycker väldigt mycket, men det är sällan som dess uppfattningar diskuteras genom att repliker tas in. 

Jag tycker att Corren i kraft av sin dominerande ställning har ett ansvar för att bejaka och inte strypa debatt med anledning av det man tar ställning för.  Detta ansvar gäller ju generellt för dominerande regionaltidningar, och min tro är att andra tar ett större ansvar än Corren, rätta mig om jag har fel.

Min debattartikel nedan om att terrorresor kriminaliseras, vilket jag krävde redan 2013, samt att Cooren i färska ledare intar divergerande ståndpunkter om migrationspolitiken, refuseras nu med argumentet att jag tidigare (2013?) fört fram samma ståndpunkter vilket inte tillför debatten någonting (till skillnad mot Corren som regelbundet för fram olika och samma ståndpunkter utan några problem alls). 

För att väcka uppmärksamhet kring var Corren står i den fråga jag ställer återstår för mig endast att skriva på sociala medier och att via pressinfo se om media kan ha intresse av att spegla hur Corren utnyttjar sin dominerande ställning, jag diskuterar gärna med ledarskribent, chefredaktör eller publisher.
Staffan Danielsson,
Vi avböjer publicering eftersom det inte tillför debatten någonting och samma ståndpunkter har du redan tidigare fört fram i Corren.
Christian Dahlgren


Från: Staffan Danielsson [mailto:staffan.danielsson@riksdagen.se]
Skickat: den 24 april 2017 15:13
Till: Christian Dahlgren <Christian.Dahlgren@ostgotamedia.se>
Kopia: CO Debatt <debatt@corren.se>
Ämne: debattartikel terror, migration och Corren ledare.

Hej  ledarskribent Christian och debattredaktör Daniel.

Denna debattartikel hoppas jag få publicerad på ledarsidan, men jag kan ju även acceptera debatt- eller insändarplats.

Jag skulle dock bli ledsen/arg om den inte publicerades, jag tycker att min fråga är relevant.

Vänliga hälsningar

Staffan Danielsson


Jag skrev hösten 2013 en motion till riksdagen betitlad ”kriminalisera terrorresor”. Den handlade just om det som nu (2017) regering och riksdag i partiöverläggningar vill överträffa varandra i att föreslå och besluta.

Jag välkomnar att Sverige äntligen är på gång med att införa och skärpa straff för de som på olika sätt engagerar sig för att stödja terrororganisationer som IS/Daesh och Al Quaida och liknande.

Det var illa, dock, att en enhällig riksdag 2014 avslog min motion och hänvisade till att befintliga lagar var tillräckliga samt att man arbetade på EU-nivå med frågan.

Jag fick kritik för min motion, som alltför inriktad på att straffa, typ. Idag tycker ”alla” som jag gjorde då.

Det här skedde samtidigt som jag ville att Sverige skulle anpassa sina asylregler i EU-riktning vilket också renderade mig stark kritik från olika håll, bl a flera ledare i Corren som istället förespråkade mer generösa asylregler.

De senaste åren har även här flera stora riksdagspartier närmat sig mig och t o m gått längre i att skärpa asylregler än vad jag då talade för.

Men var står Corren idag i denna fråga?
Man har nyligen i flera ledare hyllat Stefan Löfvens statsmannaskap och förmåga att fatta svåra beslut, t ex om skärpta asylregler.

Men den 18 april lät Corren och Christian Dahlgren som 2013. Sveriges skärpta asylregler innebär ett ”skandalöst moraliskt haveri” och ett ”kolossalt ekonomiskt oförnuft” och Sverige borde återgå till vad som gällde tidigare, typ.

Är det rätt uppfattat?

Staffan Danielsson

Med vänliga hälsningar

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)
Östergötland

Mobil; 0725-587721

fredag, april 21, 2017

Jag replikerar DNs "Fejknyhet" om "lastbilsattacken" och vad jag skrivit

(Vill någon följa det jag driver i politiken finns FB-sidan Följ Staffan Danielsson).
(Tillagt 26 april; min refuserade replik till Jack Werner i DN).

Jag skrev för några dagar sedan 2 inlägg i sociala medier. Jag noterade att 3 tunga svenska medier flera gånger använde ordet "lastbilsattacken" om terrormorden i Stockholm, och jag föreslog mer relevanta ord.

Här mitt första blogginlägg (efter mitt inlägg på facebook) och här mitt andra.

Detta gav många kommentarer på Facebook och några på twitter, även från journalister. Så bra, kanske min poäng kan beaktas. Tänkte jag.

Plötsligt ägnades mina inlägg en ledare i Sveriges största tidning, Dagens Nyheter. Som påstod att jag "spred fejknyheter" i ett FB-inlägg som var "helt bort i tok".
DNs chefredaktör fullföljde attacken på mig genom twittra att det är "rätt allvarligt" att en riksdagsledamot sprider fejknyheter.

Det är naturligtvis utomordentligt allvarligt för en enkel riksdagsledamot när ens heder ifrågasätts av DN.

Min uppfattning är entydig, jag har endast utifrån ordval i 3 medier kritiserat ett ord och föreslagit några andra. Helmersson tar fram statistik på att hittills har ordet "terror" dominerat i media, alltså har jag fel. Men jag har ju endast oroats över ordvalet i 3 medier, inget annat, jag har INTE diskuterat ordvalet i andra medier eller i stort.

DN anser att jag sprider fejknyheter. Jag anser att detta är grundlöst och helt fel.

Om någon sprider fejknyheter är det ju DN själva, tyvärr.

Min fråga till DN och "alla andra" är denna: Jag noterar att 3 tunga medier använder ordet "lastbilsattacken", oroas över att det kan sätta sig och ta över som begrepp för terrordådet, samt föreslår 2 andra ord som jag menar är bättre.

Vad i detta är fel? Vad i detta är en "fejknyhet"?

(Jag bortser ifrån att det som DN attackerar är ett inlägg på Facebook i det samtal som där ständigt pågår, det är ingen vetenskaplig avhandling eller ens en debattartikel).

Jag får vara tacksam för att jag nu på 850 tecken ges utrynmme för en kort replik i DN.

Den replik jag först skickade in hade 2016 tecken, se nedan:

"Erik Helmersson attackerar att jag tycker att begreppet ”lastbilsattacken” är ett för svagt ord för att beteckna det vidriga terrordådet på drottninggatan. Han menar att begreppet ”terror” använts i större utsträckning hittills, vilket säkert stämmer.

Jag gjorde ett facebookinlägg, ett samtal i samhällsdebatten den 17 april, och sedan ett blogginlägg den 18 april.

Jag tycker att ord och ordvalörer är viktiga, jag tycker att terrormord och massmord på oskyldiga människor där samtidigt många lemlästas svårt är fasansfulla och vidriga handlingar.  

Jag diskuterade för tiotalet år sedan begreppet ”självmordsbombare” som jag tycker är alldeles för svagt för att beteckna massmord på oskyldiga där t ex över 120 människor, varav 68 barn, nyligen mördades i Syrien. Att fokusera på att mördaren själv dör är fel fokus, anser jag, och jag har föreslagit att ordet ”massmordsterrorist” eller ”mördarterrorist” borde användas istället.

Den 17 april användes så begreppet ”lastbilsattacken” som begrepp för terrormorden på drottninggatan i 3 tunga medier; dels av DN på ledarplats (där ordet terror användes mer, det är korrekt), dels av TV4-Nyheterna och av Dagens Eko.

För att söka påverka att detta inte kommer att ta över som begrepp kritiserade jag det och föreslog istället ”terrordådet” eller ”terrormorden”.

Erik Helmersson anser att mitt inlägg är ”helt bortitok” och förstår inte att jag även bloggade om det trots att flera påpekat ”hur fel jag hade”. Det må han, och en del andra, tycka, därmed inte sagt att de har rätt.

Helmersson drar också in islam och SD i debatten. Det får stå för honom, det enda jag diskuterar är att terrordåd är vidriga oavsett vem/vilka som utför dem. Samt att jag tycker att orden lastbil och attack är alldeles för urvattnade för att beteckna vad som skedde när mördaren körde ihjäl och lemlästade många oskyldiga människor.

Vi får se hur detta terrordåd kommer att benämnas i framtiden, jag hoppas att mitt enkla försök till påverkan kommer att ge resultat."

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C) 

Tillagt 23 april. TT använder nu "Stockholmsdådet" i rubriken och "lastbilsattentatet" i texten...)


torsdag, april 20, 2017

Lastbilsattack eller terrormord? DN i tung attack mot mig.

(Vill någon följa det jag driver i politiken https://www.facebook.com/FoljStaffanDanielsson/
(Tillagt 26 april; min refuserade replik till Jack Werner i DN).
Sociala medier, t ex Facebook och bloggar, är oftast snabba samtal/dialoger i aktuella frågor.

Jag hörde 3 olika medier använda ordet "lastbilsattacken" om terrormorden på drottningggatan.
Jag reagerade i ett inlägg på min Facebook den 17 april (scrolla ner till "4 mördade" osv), som jag sedan fyllde ut till ett blogginlägg den 18 april. Jag tycker att starkare ord bör användas.

Sedan skriver Erik Helmersson en mot mig mkt kritisk ledare i DN med ingången att "ingen svensk redaktion har sökt förringa terrordådet på drottningggatan genom att kalla det "lastbilsattack".
(OBS orden "ingen" och "kalla det lastbilsattack"...). "Fejknyheter sprids från riksdagen", skriver DN.
Danielssons inlägg är helt bort i tok, skriver Helmersson, och att jag ändrar mig inte trots att flera (inklusive Helmersson) påpekar hur fel jag har...

Helmersson söker statistik för benämningar i media. Varför det? Det enda mina inlägg utgick ifrån var att jag samma dag läste/hörde att 3 tunga riksmedia, DN, TV4-Nyheterna och Dagens Eko flera gånger använde begreppet "Lastbilsattacken". Jag gjorde inlägg i sociala medier, jag gjorde ingen vetenskaplig avhandling.

Och på Twitter skriver Helmersson "Nej, det vi diskuterar är ifall stora redaktioner har bestämt sig för att kalla terrordådet för " lastbilsattack".

Helmersson kanske diskuterar det, men inte jag. Det jag avsett säga är att ordet använts av tre svenska medier flera gånger, Helmersson gör ett väldigt nummer av att jag skrev att man har bestämt sig för att använda ordet. Tja, om man använder det så har man väl bestämt sig för att använda det eftersom man använder det..?

DNs chefredaktör twittrar: "Centerpartist i riksdagen sprider fejknyhet och sår medvetet misstro. Rätt allvarligt".

Vem sprider fejknyheter och sår misstro? Jag noterade att DN på ledar- och nyhetsplats använde ordet, att TV4-Nyheterna i olika sändningar gjorde det samt att Dagens Eko flera gånger under olika dagar använde det.
(Peter Wolodarski har rätt i att han i sin ledare också använde ordet terror men ordet lastbilsattacken användes 2 gånger och lyftes upp i fetstil).

Jag oroas alltså över att terrormorden i Stockholm börjar landa i begreppet "lastbilsattacken" och föreslår några andra ord som lämpligare. Jag har tidigare, för 10 år sedan, kritiserat ordet"självmordsbombare" som ju fokuserar på självmord och bomb, inte på att 80 människor och mer kan ha mördats och många lemlästas. Jag föreslog att orden "massmordsterrorist" (eller "mördarterrorist") istället borde användas.

Jag gör alltså två  inlägg i samtalet på sociala medier, och drabbas sedan plötsligt av en bannbulla på ledarplats i Sveriges största tidning, vilket följs upp med att DNs chefredaktör samt ledarskribenten på twitter fullföljer attacken.

Ehsan Fadakar, tidigare chef för sociala medier på Aftonbladet och nu på Schibstedt, går ännu längre på twitter:

Vi kan inte stoppa trollen, men kan vara stenhårda mot folkvalda som ljuger. Läs i dag.

Om denna uthängning av mig resulterar i att media tonar ner användningen av ordet "lastbilsattacken" och istället använder starkare ord som t ex terrormorden har de snabba inlägg jag skrev på sociala medier ändå haft något gott med sig, tycker jag. Priset för mig är dock mycket högt när Sveriges största tidning och dess chefredaktör påstår att jag sprider fejknyheter och närmast ljuger.

Jag förstår inte upprördheten eller tonläget, och jag ljuger självfallet inte. Det ligger i så fall andra närmare att göra.

Tillagt 20 april:
Jag respekterar Dagens Nyheter, Peter Wolodarski och Erik Helmersson. Därför förstår jag inte att de går i taket för några inlägg av mig i sociala medier, lyfter upp det på ledarplats och söker krossa mig för att jag sprider "fejknyheter" vilket är "rätt allvarligt".

Jag har aldrig påstått att hela mediasverige använder ordet "lastbilsattacken", vilket Helmersson triumferande visar inte är fallet. Och min formulering att DN, TV4-Nyheterna och Dagens Eko verkar ha bestämt sig för att använda ordet "lastbilstattacken" syftar endast på att jag sett ordet användas av dem upprepade gånger. Helmersson menar att jag påstår att "stora redaktioner har bestämt sig". Det kan jag ju inte veta men jag kan ju notera när de använder ordet.

Det här är ju en storm i en ankdamm, tycker jag, som DN blåser upp. Jag deltog i samtalet på sociala medier och redovisade min oro för att det alltför svaga ordet "lastbilsattacken" skulle vinna mark för att beteckna terrordådet eller terrormorden i Stockholm.

Detta påstås sedan av DN vara att sprida "fejknyheter vilket är "rätt allvarligt".

Nättidningen "Nyheter Idag" har bakom betalvägg redovisat mina svar när de (Chang Frick) ställde frågor. Här några av mina svar:

"Tycker du att DN är ömfotade här?
– Jag är riksdagsledamot som är med i samtalet på sociala medier, med mina väljare och så vidare. Det är ett samtal jag uppskattar. Att jag utifrån det samtalet plötsligt skulle drabbas av DN:s bannbulla på ledarplats och där chefredaktören twittrar om att det är allvarligt att jag för ut fejknyheter, det kunde jag aldrig drömma om.
– Om det är någon som för ut fejknyheter i den här frågan, är det ju inte jag.
Vem är det då?
– Att DN:s chefredaktör Peter Wolodarski twittrar att jag för ut fejknyheter är inte med sanningen överensstämmande. Jag har utgått från att det här ordet har använts i flera medier flera gånger och jag föreslår ett annat ord.
Då tolkar jag dig som att det snarare är DN som sprider fejknyheter?
– Visst, visst. Jag sprider inga fejknyheter. Se mitt blogginlägg, se vad jag har skrivit. Däremot när DN påstår att jag skriver fejknyheter, då är det de som sprider fejknyheter, enligt min uppfattning."

tisdag, april 18, 2017

Lastbilsattack eller Terrormord/Lastbilsmord?

(Vill någon följa det jag driver i politken finns FB-sidan Följ Staffan Danielsson).
(Tillagt 26 april; Min refuserade slutreplik till Jack Werner i DN)

(tillagt den 20 april: DN attackerar mig på högsta nivå på ledarplats och på twitter.)

4 mördade och många lemlästade i det besinningslösa och fanatiska terrormassmordet på drottningggatan. DN, TV4 och Dagens Eko har nu bestämt sig för att kalla det som händer för "lastbilsattacken".
Det är starkare än "lastbilsdådet" eller "lastbilsolyckan", det erkännes.
Men jag tycker det är alldeles för svagt. Lastbilen verkar hållas mer ansvarig än massmördaren.
Jag vill se ett starkare ord som mera hedrar de mördades minne, t ex "Terrormorden" eller "Terrordådet".
Eller har någon något bättre förslag?
Eller är "lastbilsattacken" OK?

Texten ovan lade jag in på min facebookssida (och i några debattforum) igår, och den har fått över 200 gilla och snart 100 kommentarer, däribland från Håkan Juholt, Tomas Ramberg (ekot) och Erik Helmersson (DN).

Jag har bråkat lite med Peter Wolodarski på Twitter, han menar att han oxå har använt ordet terror flera gånger i sin ledare, och det stämmer ju.

Men ändå, 3 tunga nyhetsmedier använder ordet "lastbilsattack" och det kan komma att sätta sig.

Ord och ords valörer är väldigt viktiga, därför menar jag att fasansfulla terrormord och massmord mera ska fokusera på offren än på gärningspersonen.

Redan 2004 motionerade jag om att begreppet "självmordsbombare" borde undvikas, det fokuserar ju främst på att mördaren också dör samt att en bomb är inblandad. Offren nämns inte i ordet. Jag motionerade åter 2008.

Jag bloggade om detta efter Breviks massmord 2011.

Jag tycker lika idag. Ord och deras valörer är viktiga och det är att förringa offren, de mördade och de lemlästade, när man säger att de hade oturen att möta en "självmordsbombare", typ.

De mötte en massmordsterrorist, eller en mördarterrorist.

Därför borde terrormorden i Stockholm, april 2017, benämnas just som det, t ex Terrormorden utförda av en mördarterrorist, eller terrordådet kanske kombinerat med Lastbilsmorden.

Lastbilsattack låter lite futtigt, det sätter lastbilen i centrum före terrorhandlingen. Och en attack kan resultera i inga döda eller lemlästade, den kan misslyckas.


onsdag, april 12, 2017

Om alla barnmorskor måste medverka vid abort, måste alla läkare göra det vid dödshjälp?

(Här länkar till vad jag skrivit tidigare om dödshjälp)

En barnmorska vill inte medverka till abort, åberopar samvetsfrihet. Hon förlorade idag i arbetsdomstolen.

I Norge, då hon nu arbetar, finns en rätt till samvetsfrihet.

I Sverige är "alla" mot en sådan rätt, t ex läkar- och sjuksköterskefacken, politiker osv.

Abort innebär att utsläcka liv. Jag är ändå för rätten till abort.

Jag är också för en strängt reglerad rätt till dödshjälp. Den finns idag för 51 miljoner amerikaner och 25 miljoner kanadensare. Enligt Oregonmodellen skriver läkaren ut medel för de vars yttersta vilja är att kunna dö/somna in något i förtid.

Jag är övertygad om att en sådan rätt blir svensk lag inom en del år, kanske fem.

Läkarkåren är idag splittrad i 3 rätt likstora delar, en är för dödshjälp, en är emot och en vet inte.

Jag menar att de läkare som inte vill tillgodose den lidande människans yttersta vilja att få dö något i förtid inte ska behöva skriva ut medel, dvs de ska kunna åberopa samvetsfrihet.

Jag motiverar detta med att det handlar om liv och död och att det känns rimligt att acceptera en samvetsfrihet för den sjukvårdspersonal som inte vill medverka. Jag tror att som i Kanada och USA så kommer de allra flesta läkare att bistå det fåtal patienter det kommer att handla om.

Analogt med detta så vore det logiskt att samma rätt till samvetsfrihet fanns även för barnmorskor, även där handlar det om att utsläcka liv.

Alternativet vore, när rätten till dödshjälp införs, att det ingick i sjukvårdens arbete och att alla måste medverka i alla yrkets uppgifter.

Min fråga till fackförbunden för läkare och sjuksköterskor är om de kommer att arbeta för denna uppfattning lika starkt och entydigt som de idag verkar för att alla barnmorskor måste medverka vid aborter?

Staffan Danielsson
enskild riksdagsledamot (C)