onsdag, augusti 17, 2016

Bräckliga äldre måste kunna bo tryggt tillsammans!

Jag har länge upprörts över hur bräckliga äldre behandlas av många av Sveriges kommuner.

Det är ynkligt och skandal hur Sverige behandlar äldre bräckliga människor som söker trygghet och gemenskap. Jag håller med Göran Rosenberg i princip rakt av i hans upprörande berättelse. Här måste det snarast bli ändring, Sverige får inte vara så här hårt och kallt mot äldre människor i nöd. Jag ska motionera och interpellera mm ;

Tamt och lamt av inrikesminister Anders Ygeman om polisbristen

Jag ställde en fråga i riksdagen till inrikesminister Anders Ygeman om vad han tänkte göra, med anledning av att 2 erfarna chefsåklagare i Linköping och Norrköping larmade om "systemkollaps" inom polisen i Östergötland med stora personalbrister och för dåliga resurser.

Idag har ministern svarat men mycket passivt. Jag summerar det som "tamt och lamt" och aviserar att jag måste följa upp detta med en kommande interpellation.

Alice Teodorescu ger uttryck för misstroendet mot rikspolischefen på ett fylligt sätt, jag instämmer.

"Svaret från inrikesminister Anders Ygeman på min fråga vilka åtgärder som regeringen avser att vidta med anledning av 2 erfarna chefsåklagares larm om allvarlig polisbrist och risk för systemkollaps i Östergötland har nu kommit.

Det är tamt och lamt. Inrikesministern verkar fortfarande ha fullt förtroende för sin omstridde rikspolischef Dan Eliasson, som gjort flera anmärkningsvärda uttalanden och fått stark intern kritik. Han aviserar inga åtgärder med anledning av larmet från de 2 chefsåklagarna utan hänvisar enbart till Dan Eliasson och tidigare budgetpropositioner.

Jag är djupt oroad och kommer att följa upp situationen för polisen och brottsutredningarna i Östergötland i en kommande interpellation till inrikesministern. Det är alldeles uppenbart att både rikspolischefen och regeringen snarast måste vidta kraftfulla åtgärder som säkerställer att polisen i Östergötland och Sverige kan fullgöra sina uppgifter. Jag kommer också att samråda med Centerpartiets ledamot i justitieutskottet Johan Hedin som följer dessa frågor mycket noga och som redan presenterat offensiva åtgärdsförslag på flera områden."