torsdag, april 26, 2012

Fortsatt debatt om ensamkommande och ålderstest

DN debatt har ju stort genomslag, och reaktionerna har varit betydande efter min debattartikel idag.

Helle Klein - duktig fotbollsreferent på twitter mm - kände iskalla vindar dra över sitt frukostbord..Linköpings kommunalråd (C) Muharrem Demirok - som jag gillar - vaknade till "oerhört tråkig läsning. skriver på DN-debatt på ett sätt som jag starkt tar avstånd ifrån".

Röda Berget, känd sossebloggare från Malmö talar om "Bruncenterns återkomst" och "känner doften av Svin-Olle från Sjöbo". Lars Ohly totalsågar mig på twitter; ”Jag är inte rasist, men... Centerpartist bekräftar rasisternas verklighetsbeskrivning. Fy fan"

Min blogg har haft ca 1600 besökare idag och 76 har gjort inlägg. En del kramar mig från SD-håll, men de flesta inläggen är balanserade och tycker att det var en relevant artikel.

Jag lade ut artikeln på Facebook och har fått ca 40 kommentarer, några kritiska men över 30 positiva, och många från människor som jag känner och respekterar. (Jag är en av de riksdagsledamöter som har bredast nätverk på Facebook med kontakter i många olika partier, och med många andra. Det ger en spänst i dialogen och för frågor framåt och är ett sätt för mig att stämma av frågeställningar i dialog med andra).

Jag är också glad över inlägg som menar att min artikel är odramatisk och pekar på behovet av en bättre ålderskontroll. Sanna Rayman är åter på SvDs ledarsida och skriver vänligt och insiktsfullt.
S-bloggaren Erik Laakso skriver ofta intressant, så även denna gång tycker jag! Merit Wager, tidigare medborgarnas flyktingombudsman, skriver mycket om dessa frågor och välkomnar att debatten breddas. (Hon har också skrivit en bok utifrån migrationshandläggares inlägg på hennes blogg mm).

Jag intervjuades idag em av Radio Östergötland i 10 minuter och jag tycker att intervjun ger en god bild av hur jag resonerar, jag tror att jag upprepar 6-7 gånger att jag står bakom Sveriges och Centerpartiets öppna och generösa invandrings- och flyktingpolitik. (Jag begär inte att ni ska lyssna).

Östnytt gör också ett inslag där Muharrem Demirok är ännu tydligare i sitt fördömande av mig, han är upprörd  och bedrövad och vår vänskap påverkas, jag skadar Centerpartiet och Östergötland...Jag blir också bedrövad och förstår nästan ingenting.

Jag har också fått reaktioner från personer med - som jag tycker - omdöme och lyskraft som reagerat positivt.

Centerpartiets migrationspolitiske talesperson Fredrick Federley - en skicklig politiker som jag respekterar - har för en gångs skulle lite svårt att förstå "vad jag är ute efter" (en mer precis åldersbestämning i tveksamma fall) vilket antyder att han måste ha en dålig dag. Han vill se att fler ensamkommande under 18 år väljer att söka asyl i EU-länder.
"Problemet idag är inte de barn som kommer till Sverige utan alla de barn som aldrig får komma till Europa.".

Jag emotser fler reaktioner de närmaste dagarna och återkommer med en summering till.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/ensamkommande"rel="tag">ensamkommande, http://bloggar.se/om/asyl"rel="tag">asyl, http://bloggar.se/om/politik"rel="tag">politik, http://bloggar.se/om/centerpartiet"rel="tag">centerpartiet, http://bloggar.se/om/riksdagen"rel="tag">riksdagen, http://bloggar.se/om/"rel="tag">
(ursäkta, ej klickbara - vad gör jag för fel?)

Ensamkommande under 18 år - DN Debatt

Min debattartikel idag på DN debatt innehåller några nyckelmeningar:

"Detta är känsliga frågor att diskutera och jag gör det utifrån Sveriges öppna och generösa invandrings- och flyktingpolitik och utifrån en övertygelse att det i längden bäst gagnar en fortsatt sådan politik att relevanta sakfrågor seriöst kan diskuteras."

"Men har inte Sverige både en rätt och närmast en skyldighet att utifrån kraven på likabehandling och förutsägbarhet säkerställa att män över 18 år mottas som sådana och inte som barn?"

Jag har blivit bestämt avrådd från att ta upp den debatt som jag nu gör, eftersom det är närmast tabu i Sverige att inom ramen för en fortsatt öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik kunna resonera om enstaka punkter i den som behöver granskas. Jag vill bidra till att bryta detta tabu.

Så varför gör jag det? Svaret ligger ju i det första citatet ovan. Min övertygelse är att om inte relevanta frågor inom ramen för en fortsatt öppen och generös svensk invandrings- och flyktingpolitik kan diskuteras inom de etablerade partierna så riskerar på sikt endast ett parti att gagnas av detta, och t o m kan en frånvaro av debatt på sikt hota den breda uppslutningen bakom denna politik.

Givet att jag har en poäng i detta resonemang, och all respekt för Er alla som inte håller med, så blir den avgörande frågan kring om jag gör rätt som tar upp denna diskusssion ifall min artikel innehåller tillräckligt tunga relevanta fakta som motiverar att jag tar upp dem.

Jag anser det och kan motivera det, menar jag, med ytterligare några citat:

"Sverige tar emot över 25 procent av de ensamkommande under 18 år som kommer till EU."

"Eftersom så många av de ensamkommande väljer att ta sig till Sverige, vanligen genom kanske 7–8 länder, har Sveriges kostnader för mottagningen ökat kraftigt och uppgår nu till cirka 1.500 miljoner kronor per år, vilket är hela 40 procent av de totala kostnaderna för alla som söker asyl."

"Den konkreta sakfråga som jag lyfter fram är således om Sverige ska fortsätta att ta emot ett betydande antal unga män över 18 år, regelmässigt med asylskäl, och behandla dem som barn under 18 år med de effekter på antalet och på mottagningskostnaderna som jag har redovisat."

Du som anser att jag gör allvarligt fel som nu tar upp denna debatt behöver alltså övertyga mig om att de fakta som jag pekar på inte är relevanta att lyfta fram och diskutera.

Jag välkomnar synpunkter på det jag har skrivit, och lovar att jag lyhört ska försöka fortsätta debatten.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/ensamkommande+flyktingbarn"rel="tag">ensamkommande flyktingbarn, http://bloggar.se/om/ensamkommande"rel="tag">ensamkommande, http://bloggar.se/om/asyl"rel="tag">asyl, http://bloggar.se/om/politik"rel="tag">politik, http://bloggar.se/om/centerpartiet"rel="tag">centerpartiet, http://bloggar.se/om/moderaterna"rel="tag">moderaterna, http://bloggar.se/om/socialdemokraterna"rel="tag">socialdemokraterna, http://bloggar.se/om/milj%F6partiet"rel="tag">miljöpartiet, http://bloggar.se/om/folkpartiet"rel="tag">folkpartiet, http://bloggar.se/om/kristdemokraterna."rel="tag">kristdemokraterna.

(ursäkta om länkarna just nu inte är klickbara, det ska rättas till)