tisdag, mars 12, 2013

Ansvar för tolkar och andra vid fredsinsatser

Sverige - och ISAF - trappar successivt ner sin fredsinsats i Afghanistan. Avsikten är att Afghanistans myndigheter, polis och armé ska kunna upprätthålla lag och ordning med egna resurser och olika slags fortsatta stöd.

Frågan om Sveriges - och Försvarsmaktens - ansvar för de medarbetare som anställts under insatsen har diskuterats en tid, främst vad gäller de som tolkat.

Jag har skrivit några blogginlägg tidigare om detta, och medverkade i en radiodebatt nyligen.

Vår utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren uttalar sig nu i frågan, och min uppfattning är densamma.

Försvarsmakten ska givetvis ta sitt arbetsgivaransvar för medarbetarna både under pågående anställning men även när man avslutar en insats, och bidra till att finna lösningar när det finns problem av olika slag, t ex vad gäller säkerheten. Lösningarna kan säkert variera beroende på situationen och bör i grunden vara individuellt avpassade. Skulle behov finnas av mer generella åtgärder och ev regeljusteringar får detta naturligtvis övervägas.