torsdag, januari 18, 2007

Spännande försvarskonferens

Min nya uppgift i försvarsutskottet gjorde att jag deltog i den "klassiska" konferensen i Sälen - på Högfjällshotellet - med Folk och Försvar. Ett mycket intressant och spänstigt program med mängder av intressanta människor från politiken, organisationer,myndigheter m fl.

Försvaret har förvisso bantats och förändrats mycket kraftigt se senaste åren, men spelar en mycket viktig roll för fred och frihet, givetvis.Dess växande internationella roll som fredsbevarare och "fredsframtvingare" vid internationella och inhemska konflikter betyder mycket där man finns och kommer att sättas in, och betyder också mycket nationellt.

Frågan om signalspaning är aktuell, ska försvarets radioanstalt - FRA - få fortsätta sig signalspaning mot yttre hot och ska detta också få ske i kabelnätet eller ej? Min synpunkt idag är att detta kan vara rimligt, men att då starkare krav uppställs på ett bättre skydd för integriteten än idag. Vi får se var regeringen landar i sin aviserade lagrådsremiss.

Sedan lång tid har en försvarsberedning med representanter för de olika partierna arbetat och sökt hitta en gemensam verklighetsbild inför försvarsbesluten. En ny beredning har nu utsetts, och det ska bli mycket stimulerande att få delta i det viktiga arbetet som representant för centerpartiet.
Vår tradition i Sverige är ju att försöka enas om breda majoriteter i just försvarsfrågorna, vi har ofta lyckats bra med det även om det varit en del fnurror det senaste decenniet. Min inriktning är att arbeta vidare i denna riktiga tradition.