söndag, mars 23, 2014

Anders Borg om jordbrukets skatter, citat


Det är bra att moderaterna nu backar efter flera års kamp för att förhindra att Sverige tar fram en offensiv livsmedelsstrategi!

Finansministern försöker i en debattartikel  i Land Lantbruk 21 mars att komma ur sitt skandalösa uttalande att ”Jordbruksindustrin har ingen framtid”. (Han kommenterar inte sina 2 andra uttalanden, att billig importmat behövs för att hålla den dyra svenska maten på mattan (typ) och att det är väl inget att gnälla över att åkerjord asfalteras (typ)).

Han lyckas dock inget vidare, tycker jag. Han vill ge intryck av en öppenhet för lägre skatter på jordbruket (Vore intressant att få reda på hur mycket sänkt bolagsskatt och sänkta egen- och arbetsgivaravgifter inneburit i skattesänkning för jordbruket):
Här några viktiga citat från finans- och statsminister om jordbrukets skatter:

Anders Borg i Land Lantbruk 21 mars 2014: ” Precis som andra företag är jordbrukets konkurrenskraft avhängigt bland annat skattevillkoren. Alliansen har genomfört flera förbättringar för företag, bland annat sänkt bolagsskatt, lägre egenavgifter, sänkt arbetsgivaravgift och reducerat krångel.”

” Tillsammans med goda villkor för företagande med återhållsamma skatter och minskat regelkrångel samt hög innovations- och förädlingsförmåga i jordbruket har svenskt jordbruk möjlighet till en stark framtid.”

Han nämner dock inget om den stora skatteskärpning för just jordbruket som M drivit igenom i alliansen, när böndernas redan EU-högsta drivmedelsskatt nu höjs kraftigt:

Anders Borg mars 2009 i riksdagen: ”Christer Engelhardt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta lantbrukarnas oro med anledning av skatteförslag som aviserats i den kommande energi- och klimatpropositionen (+ 600 mkr).”

” Skatter på energi och utsläpp är effektiva styrmedel för att nå målen inom klimat- och energiområdet. Genom en ökad beskattning av diesel i jordbruks- och skogsbruksmaskiner ges jordbrukets och skogsbrukets företag ett ökat incitament att genomföra olika åtgärder som påskyndar omställningen till ett mer hållbart samhälle, samtidigt som principen om att förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan iakttas i högre grad.”

Fredrik Reinfeldt i Ekots lördagsintervju dec 2009:

”För mig var det viktigt att få bort subventionen på diesel till jordbruket. Jag var inte pådrivande för att ta bort handelsgödselskatten”.

Och Anders Borg nämner inte heller att Rolf Annerbergs konkurrenskraftsutredning, som landsbygdsministern tillsatt, av finansen tillhållits att absolut inte i ett EU-perspektiv föreslå skattesänkningar för jordbruket.

Här några analyser jag tidigare gjort om vad C lyckats driva igenom i alliansen för jordbruket, men även var M bromsat:
 Och här min kommentar till att M nu är med på en livsmedelsstrategi för att utveckla svenskt jordbruk och livsmedelsproduktion. Man har utsett riksdagsledamoten Ulf Berg till talesperson i landsbygdsfrågor och han meddelar glädjande nog att partiet nu kovänder och vill att Sverige ska anta en livsmedelsstrategi för att utveckla både livsmedelsmarknaden i Sverige och på export för den ursprungsmärkt svenskproducerade maten! Bra! Detta visar också på vikten av offentligt debatt och är ett kvitto på hur mycket Centerpartiet behövs! Välkommen som talesperson, Ulf!

Några tips till Ulf om några andra förslag att också haka på, som jag har fört fram länge, och som jag tror är nödvändiga för att inom EUs och WTOs ramar ge det svenska jordbruket förutsättningar för att expandera.
1. Tillsätt en politisk livsmedelsberedning typ försvarsberedningen för att ta söka ta fram en bred samsyn om jordbruks- och livsmedelspolitiken med offensiva åtgärder för att vända utvecklingen inom EUs och WTOs ramar! (Detta gjordes senast för ca 25 år sedan och måste göras nu igen så allvarligt som läget är).

Konkurrenskraftsutredaren bör knytas som expert till den.

2. Riksdagen ska anta nya mål för jordbruks- och livsmedelsektorns utveckling i Sverige, de nuvarande är alldeles för snäva. (Här tror jag att jag och M är överens, nuvarande mål har främst ekofokus, att skapa bättre förutsättningar för  det svenska jordbruket att öka sin produktion måste bli ett nytt huvudmål).

3. En offensiv livsmedelsstrategi ska tas fram.

4. Tillsammans med experter knutna till livsmedelsberedningen från handel och miljöorganisationer osv sätts en bred kraftsamling i sjön för att ge kraft åt de nya riksdagsmålen.

5. Översyn av skatter och sänkningar, fortsatta regelförenklingar, nya mål för offentlig matupphandling osv.

Tillagt 23 mars. Finansministerns intervju i Land och min reaktion uppmärksammades faktiskt också i programmet Tankesmedjan i P3.