söndag, oktober 21, 2012

Rädsla för rasiststämpel hindrar integrationsdebatt, i DN

Jasenko Selimovic är inte vem som helst, han är statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag.

Han skriver idag i DN en viktig debattartikel.

Jag har övervägt en liknande artikel i DN, men har inte uppmuntrats till detta. När jag i linje med Selimovics argumentation, som jag delar, sökt diskutera relevanta frågeställningar som människor funderar över, t ex att nära 30 procent av ensamkommande flyktingungdomar till EU väljer att ta sig till Sverige och att en bättre åldersbedömning borde övervägas, eller nu senaste frågan om böneutrop, så är det uppenbart att många fnyser och anser att jag är på villovägar.

Jag delar alltså i hög grad Selimovics analys. Det är uppenbart att han lyfter fram just Folkpartiet som det parti som vågar diskutera mer öppet, och jag antar att han här försöker att göra en ny "Lars Leijonborg", minns språktestet år 2002.
Sak samma, men jag delar analysen och oron för att många nyhetsvinklingar fram till valet kan riskera att stärka SD, t ex den ansträngda flyktingmottagningen samtidigt som arbetslösheten är fortsatt hög och lågkonjunktur och varsel hotar.

Människor kan känna oro inför detta. Om de då inte känner igen sin oro i den verklighetsbild som de etablerade partierna förmedlar, finns en risk för en del kan frestas av extrema alternativ. Därför är det min övertygelse att man minskar förutsättningarna för SDs tillväxt om någon enskild förändring som kan behöva ske inom ramen för en fortsatt generös migrationspolitik i EU-tät "får diskuteras" av t ex mig och andra i de seriösa partierna. Nu är det faktiskt inte så.


Peter Santesson skriver också om detta.