onsdag, juni 23, 2010

Eunämnd, MP och GMO - livsmedelshyckleriet fortsätter

Idag avslutades säsongens riksdag, återstår gör en del interpallationsdebatter.

Samtidigt som finansutskottet diskuterade ekonomi - Östros:"allt är uselt och går utför för alliansen, men oj vad bra jag är" - sammanträdde Eu-nämnden och frågade ut jordbruksminister Erlandsson inför nästa veckas ministerråd.

7 olika majssorter som växtförädlats med hjälp av genteknik, skulle de få importeras till EU eller ej.

Det har ju gått troll i denna växtförädling i flera länder i Europa, som motsätter sig all odling.

Nu handlade det om import av majs. Som används på flera kontinenter, med all sannolikhet.

Rgeeringen skulle rösta för godkännande; eftersom både EUs och Sveriges livsmedelssäkerhetsmyndigheter anser majsen lika farlig eller ofarlig som vanlig majs. WTOs regler medger inte heller att man ställer upp handelshinder, som det ju blir om man bara tycker till och säger nej.

Miljöpartiets Per Bolund sa blankt nej till ett godkännande, och hävdade att EUs demokrati var usel samt att livsmedelssäkerhetsmyndigheterna inte representerade sanningen i dessa frågor utan var i händerna på producentintressena...

Jag markerade vilken allvarlig anklagelse detta var, att ansvariga myndigheter inte ser till oberoende forskning utan tydligen enligt MP låter sig manipulseras.

Och jag lanserade mitt nya begrepp "det stora livsmedelshyckleriet" även i EU-nämnden; Mp och även V och numera även S vill att EU i strid med WTOreglerna stoppar majsen. I så fall kommer endast traditionell majs att kunna importeras - eftersom dessa volymer minskar - till successivt lite dyrare priser.

Livsmedelshyckleriet består av två delar; dels att de kraftfodermedel fördyras som importeras till de svenska korna och grisarna, lönsamheten sjunker ytterligare i det svenska jordbruket, animalieproduktionen minskar och svenskarna köper istället mer mat som importeras från andra länder med sämre miljöregler och djuromsorg....

Och dels genom att man endast förbjuder import av majsfoder framtagen med genteknik (GMO) men gladeligt accepterarar att t ex kött från USA och Brasilien importeras alltmer till Sverige istället, kött producerad från djur som ätit majsfoder framtagen med genteknik...

Per Bolund menade att jag hade fel eftersom konsumenterna i Sverige ju säger sig vilja ha, och därmed köper, kött som producerats med majs och sojamjöl som ej förädlats med hjälp av genteknik...

Och jag replikerade att den svenska matproduktionen faktiskt minskat med en tredjedel de senaste decennierna, och att importen snart svarar för huvuddelen av den svenska matkonsumtionen....Handla GMOfritt, jo, Pyttsan!

Jordbruksministern gav sakliga svar som bekräftade mina farhågor om de rödgrönas stora livsmedelshyckleri.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,