torsdag, april 27, 2006

Göran Perssons om arbetslösa ungdomar: "Inte så många"...

Debatterade ungdomsarbetslösheten med Veronica Palm i onsdagens debatttimme. Hon diskuterade som vanlig från s utifrån att problemet för ungdomar är att de blir uppsagda från jobb. Ett märkligt synsätt, det stora bekymret är ju att eb orimligt stor andel av ungdomarna inte får något jobb hur de än letar utan tvingas cirkulera mellan ams-aktiviteter och ren arbetslöshet, vilket mal ner deras självkänsla och självförtroende i många fall.

Jag citerade ett mycket anmärkningsvärt uttalande av Göran Persson - han som är statsminister - via TT i tisdags, ungefär att "Vi har läget under kontroll. Inga fler insatser behövs. Ungdomsarbetslösheten är inget stort problem även om det är ett elände för de drabbade. De är inte så många."

Men den inställningen - utomordentligt anmärkningsvärd - förstår man varför regeringen verkar handlingsförlamad, problemet finns ju inte...