torsdag, oktober 31, 2013

Medlemsomröstningen (C) i Östergötland, riksdagen

Så är det dags igen. Östergötland har sin nomineringsstämma för att fastställa riksdags- och landstingslistan den 30 november. Förra gången (2010) t hölls den på våren, med detta resultat. (Och i valet 2010 kryssade väljarna så här).

Jag har ju, som alert 66-åring (om jag får säga det själv..), grunnat över om jag skulle vara beredd att kandidera även i valet 2014. Det var inget självklart beslut. Idéprogramsdebatten, där Östergötland var mycket aktiva, avgjorde nog, det känns viktigt och meningsfullt att fortsätta att arbeta för Centeridéerna! Jag lämnade mitt besked till väljare och centermedlemmar i valkretsen i blogginlägg och tidningsartiklar, bl a  i Corren och Länstidningen.

Som framgår ställer jag mig bakom Lena Ek, vår "politiska megastjärna" för Centerpartiet här i Östergötland. Vi har alltid samarbetat bra, och Lena gör ett suveränt jobb!

Efter 7 år i Bryssel och 3 år i regeringen kommer Lena åter att kandidera till riksdagen för Centerpartiet i Östergötland. Hon vann också medlemsomröstningen, och jag gratulerar Lena varmt!

Själv är jag stolt och hedrad över att komma rätt nära Lena som tvåa, det känns som ett bra kvitto på mitt arbete denna riksdagsperiod. Jag gratulerar också vår nya distriktsordförande och mångåriga oppositionsråd i Norrköping, Karin Jonsson, till en tung tredjeplats i omröstningen. Jag känner verkligen flåset, och det känns bara bra!
Sedan kommer en stark trio, Birgitta Gunnarsson, Muharrem Demirok och Lars Vikinge! Det känns som om valberedningen kommer att kunna jobba fram en mycket bra riksdagslista!
 

söndag, oktober 27, 2013

SNF bidrar till nedläggning av svenskt jordbruk

Jag skrev i Aftonbladet om Naturskyddsföreningens infama kampanj mot det vanliga miljövänliga svenska lantbruket, lätt kamoflerad till en kampanj för att alla - I Sverige och Världen - borde köpa mat odlad enligt ekokonceptet, där bl a ingen mineralgödsel tillförs.

Ordförandena i Naturskyddsföreningen svarade stilenligt med att jag "för giftjordbrukets röst"...Beklämmande.

Jag skriver idag en slutreplik i Aftonbladet rubricerad "SNF bidrar till nedläggning av svenskt jordbruk":

"Svensk ekomjölk är att bra miljöalternativ, men det är faktiskt vanlig miljövänlig svensk mjölk också. Naturskyddsföreningens ordföranden utmålar i stället föraktfullt och helt felaktigt 95 procent av de svenska bönderna som "giftjordbrukare".
När man beskriver världens mest miljövänliga jordbruk på det sättet missleder man konsumenterna och bäddar för att hälften av dem nu i stället köper importerad mat från länder med sämre djurskydd och mer kemikalieanvändning.
Detta är den stora miljöfaran, att svenskt jordbruk läggs ner vilket hotar en levande svensk landsbygd, den biologiska mångfalden och arbetet för att sluta kretsloppen.
I stället för att arbeta sida vid sida med Centerpartiet för att stärka det svenska lantbruket i sin helhet väljer Naturskyddsföreningen att inta extrema positioner som bidrar till ökad import och nedläggning av svenskt jordbruk.
Som natur- och miljövän vill jag, och säkert många andra, kunna vara med i SNF. Tänk till, SNF, och gör det möjligt!"

Svar på och slutreplik till Mikael Karlssons och Johanna Sandahls replik "Ekologiskt är framtiden för svenskt jord-bruk" publicerad 23 oktober. Läs artikeln och kommentera den på aftonbladet.se.

OBS: Ekoproduktion är ett miljövänligt koncept. Men även det vanliga miljövänliga jordbruket, inom världens strängaste miljö- och djurskyddslagar, är ett bra miljöalternativ. Jag har full respekt för båda, men Naturskyddsföreningen bara för det ena, vilket tyvärr bidrar till att många istället köper mat importerad från länder med sämre miljö- och djuromsorg.

lördag, oktober 26, 2013

SvT 27 okt och 3 nov - Sista resan, om dödshjälp

Alla riksdagspartier är helt överens, gällande regler att man inte ska kunna dö/somna in i förtid vid svåra lidanden vid livet slut ska fortsätta att gälla. SvT sänder nu två program den 27 okt och 3 nov om Erkki och Ingvor som inför allt svårare lidanden ville få dö i förtid.

Vill du lugn och sakligt och värdigt diskutera kring dessa svåra frågor, och kring t ex Erkki och Ingvors beslut, kan du göra det genom att bli medlem i det debattforum på facebook som jag nu öppnar, i samförstånd med RTVDs styrelse, där jag ingår. Välkommen i så fall.

Föreningen Rätten Till en Värdig Död (RTVD) kämpar för individens rätt att vid svåra lidanden i livets slutskede och vid uttrycklig vilja kunna få göra detta.

Föreningen har en facebookssida som man kan surfa till och "gilla", gör gärna det om du instämmer i föreningens syfte. (Opinionsundersökningar visar regelbundet en stark folklig opinion för detta).

Jag har länge engagerat mig i dessa svåra frågor, och har skrivit motioner och debattartiklar samt interpellerat socialminister Göran Hägglund, länk här. Jag har också skrivit en motion i höst, Individens frihet vid svåra lidanden i livets slutskede. (Alla mina höstmotioner här). 

söndag, oktober 20, 2013

"Inte särskilt reko om alla odlar eko" - Aftonbladet debatt

Jag skriver idag på Aftonbladet debatt enligr rubriken ovan. Min slutkläm är denna:

"Svensk ekomjölk är att bra miljöalternativ, men det är faktiskt vanlig miljövänlig svensk mjölk också. Det ena använder mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel, det andra kör mera dieseltraktor och laddar jorden med kväve från grödor och stallgödsel som löper större risk att läcka. Jag har respekt för båda koncepten men det har tyvärr inte SNF, vilket är djupt beklagligt.
Som natur- och miljövän vill jag, och säkert många andra, kunna vara med i SNF. Tänk till, SNF, och gör det möjligt!"

(OBS att ordet inte i debattartikeln ska bort, vilket gjorts i citatet ovan. "Det ena använder inte mineralgödsel.." stod det felaktigt, där ska inte bort!)

Och: "Den anrika Naturskyddsföreningen borde tillsammans med LRF och andra goda krafter stå på barrikaderna för att vända denna alarmerande utveckling (att svenskt jordbruk flyttar ut och importmaten väller in). Tyvärr har SNF blivit allt extremare i sina uppfattningar på t ex jordbrukets område och inriktar sig bara på att ”allt ska vara eko”. Dess ordförande talar föraktfullt och utan respekt om ”det svenska giftjordbruket”.

Jag har utvecklat detta i många blogginlägg och artiklar genom åren. Jag har skrivit till "Kära Sveriges ekologiska lantbrukare"! Jag har givit mitt recept för att vända den negativa utvecklingen i den svenska mjölk- och köttproduktionen - Tillsätt en livsmedelsberedning.

Jag har haft skarpa twitterdialoger med SNFs ordförande där han och Naturskyddsföreningen föraktfullt svartmålar världens främsta vanliga miljövänliga jordbruk, det svenska, som ett förkastligt "giftjordbruk". För honom betyder det ingenting att de 95 % av Sveriges Bönder som odlar "konventionellt" gör det inom världens strängaste miljö- och djurskyddslagar, i ett kallt klimat och med en mycket god etik. Nej, bättre att importera ekologisk kyckling från Thailand eller ekokött från Danmark eller Sydamerika eller ekoost från Danmark eller Frankrike än att köpa närproducerad mat från Sverige.

Ska vi i Sverige kunna vända den negativa utvecklingen för mjölk och kött måste huvudfokus vara på den dominerande produktionen som de senaste decennierna har tappat kraftigt samtidigt som importmaten gått från 25 till 50 % av konsumtionen, vilket gör Sverige till Europas kanske mest importberoende land. Här är ett blogginlägg som summerar mycket av det jag skrivit i detta syfte de senaste åren.

Tillagt den 21 oktober: Efter debattartikeln i Aftonbladet söndag den 20 oktober nappade TV4s morgonsoffa och jag fick måndag den 21 oktober möjlighet att diskutera SNFs syn på jordbruket med deras v ordf Johanna Sandahl, en relativt sett mycket balanserad person.

Tillagt den 23 februari 2014: Tillagt 23 februari 2014: Här länkar till några andra blogginlägg där jag kritiserar Naturskyddsföreningen, och detta och sedan detta om Sörgården.

fredag, oktober 18, 2013

Bra Gertrud Sigurdsen om äldreboende i DN!

Det blve inte så men jag skulle egentligen motionerat i riksdagen om att kommunernas skyldighet att erbjuda äldre äldreboenden, vare sig utövaren är kommunal eller privat, måste förstärkas.

Nu skriver förra statsrådet Gertrud Sigurdsen, 90 år, på DN debatt om sin starka vilja att få bo tillsammans med andra äldre och med bättre service än hon nu gör ensam i sin stora lägenhet med insatser av hemtjämst och sjukvård.

Jag håller helt med henne. Människan är en gemenskapsvarelse och gjord för att gärna leva tillsammans med andra, t ex på ålderns dar. Är det verkligen så mycket dyrare att flera äldre bor tillsammans än att de bor var för sig i lägenheter och villor?

Jag har en del att lära mig i frågan men ska sätta mig in i den och driva den. Jag tycker att stat och kommun borde vara bättre än idag på att med olika valfrihetsalternativ skapa fler äldreboenden för äldre som vill bo tillsammans med andra och inte ensamma i var sin lägenhet eller vill!

Kanske en bra profilfråga för Centerpartiet?

........................................................................................

Jag läser nu ibland i tidningarna om rätt upprörande fall, likt Gertrud Sigurdsens, där mycket gamla männsikor förvägras äldreboende trots att deras önskan om det är mycket stark.

Här Melker, 99 år.

 Här en 91-åring, med kommunens resonemang, "vi ser helheten" bättre än vad den enskilde gör"..

Aftonbladet frågar politiker som vill öka antalet platser.

måndag, oktober 14, 2013

Mina sista (?) 13 riksdagsmotioner!


Mina motioner till riksdagen oktober 2013


Jag har uppskattat möjligheten att få lägga egna förslag (motioner) till riksdagen sedan hösten 2004 och tills nu. I opposition 04 och 05 la jag nog 30-40 motioner per år, i regeringsställning har det nog blivit runt 15-20. I år kan det mycket väl vara sista gången, och det blev 13 st.
Motioner har ofta stor spännvidd, från stort till smått. Här är årets motioner med kort beskrivning, oftast lagda tillsammans med en centerkollega: (läs dem i sin helhet via denna länk)


 • Högre lönebidrag till dem med funktionshinder

Lönebidragen har varit oförändrade i mer än ett decennium, och bör höjas. Särskilt angeläget är det att höja dem för de med funktionshinder, eftersom antalet inskrivna med funktionshinder vid arbetsförmedlingen ökat kraftigt.


 • Allemansrätt och bärplockare

Tillsammans med Solveig Zander vill jag att man för att kunna slå vakt om allemansrätten även i framtiden ska förebygga problem som en alltför stark kommersialisering av allemansrätten kan innebära och tydliggöra gränsdragningsproblematiken i förhållande till markägaren. Likaså ska polisen vid olovlig camping snabbt kunna avhysa de som överträder allemansrättens regler.


 • Skärp reglerna vid telefonförsäljning

För att komma åt oseriösa telefonförsäljare måste lagen skärpas. Många förleds nu att teckna avtal som man inte vill ingå, inte minst äldre. Krav på skriftligt godkännande av avtal vid telefonförsäljning bör införas, anser jag och Per-Ingvar Johnsson. Bengt Walla (C) i Linköping har bl a coachat denna motion!


 • Öka rättssäkerheten i djurskyddsärenden

Missnöjet ökar med hur djurskyddsärenden hanteras och avgörs. Detta skapar otrygghet i redan pressade näringar. För att kunna öka förtroendet för Länsstyrelsernas djurskyddshantering så föreslår vi att djurägare som inte har förtroende för sin inspektör ska kunna begära en second opinion av en annan inspektör. Erik A Eriksson och jag föreslår också att förvaltningsrätterna i djurskyddsmål ska kunna kompletteras med tekniska råd och särskilda ledamöter med sakkunskap, eftersom detta ofta brister idag. (Motionens ursprung är en debattartikel av Johan Linander och mig).


 • Straff för att delta i terroraktiviteter

En översyn bör snarast göras kring kriminalisering av att delta i terroraktiviteter även om de inte innebär en grundfinansiering eller aktivt deltagande i terrorhandling. Vi vill att det införs en straffrättslig åtgärd som kan tillämpas redan vid ett initialt skede, t ex när någon aktivt deltar i terrorstämplade organisationers träningsläger eller arbetar för eller bidrar till att finansiera dessa gruppers aktivitet. Initiativtagare  till denna motion är Edward Nordén.


 • Satsning på insjöfisket

Denna motion riktar in sig på de svenska insjöarnas rikedom av fisk och den stora potentialen för att öka produktionen och fångstuttagen. Därför bör forskning och rådgivning kring insjöfiske och vattenbruk öka samt bör detta vatten- och miljöarbete samordnas med de nordiska länderna. Initiativtagare till denna motion är eldsjälen för fiske Jonny Ståhl, 1:e vice ordförande i Ög C-distrikt.


 • Individens frihet vid svåra lidanden i livets slutskede

Riksdagen bör ge regeringen tillkänna att låta se över frågan om en rätt och möjlighet för en människa att själv bestämma över sitt öde vid svåra lidanden i livets slutskede.


 • Begränsade synfältsbrister ska inte föranleda körkortsindragning

Många personer som ser bra fråntas varje år sitt körkort, trots att de ofta kört prickfritt i flera decennier. Orsaken är att de har vissa brister i sitt synfält, det vill säga att när de ser rakt fram uppfattar de inte riktigt lika många synintryck från sidan som de som har perfekt syn gör. Därför bör regeringen tillsätta en utredare som analyserar de svenska regelverken i ett internationellt perspektiv, som tar in både ögon- och trafikexpertis i arbetet och som ska föreslå en mer rimlig praxis så att människor som ser bra men har begränsade synfältsproblem i betydligt högre grad än idag kan behålla sina körkort.


 • Fastighetsboxar i flerfamiljshus

Brevbärare i tätorter drabbas av arbetsskador i betydande grad, ofta av förslitningskaraktär. Man bär tungt, samt uppför och nedför trappor. Därför har de allra flesta länder infört regler som kräver att låsbara fastighetsboxar installeras i bottenvåningen i flerfamiljshus. Det är hög tid att Sverige likt andra länder åter ser över förutsättningarna för fastighetsboxar i flerfamiljshus, menar jag och Solveig Zander.


 • Regler för vildsvinsslakt- och försäljning

Reglerna för detta är lite väl ambitiösa, vilket kan göra att det utmärkta vildsvinsköttet inte når fullt ut till marknaden som det borde. Ett större förtroende och ansvar borde kunna läggas på jägaren under rimlig kontroll. Kanske skulle även kontrollverksamheten kunna utformas lite smidigare, t ex genom att någon betrodd jägare kan certifieras och anförtros detta i sitt närområde, menar jag och Göran Lindell.


 • Mindre jantelag – ge företagare en andra chans

Företagare som är nära obestånd eller har gått i konkurs behöver bättre förutsättningar från statens sida än i dag för att komma igenom en kris och få en andra chans, anser Anders Ahlgren och jag.


 • Servicegaranti i hela landet

För att hela landet ska kunna leva och utvecklas behövs en garanti för att grundläggande servicefunktioner ska kunna uppnås. En översyn av gällande regelverk behöver göras för att garantera en lägstanivå för grundläggande service i hela landet, menar Helena Lindahl och jag.

torsdag, oktober 10, 2013

Alliansfritt Sverige och Corren

Jag skrev nyligen en debattartikel på SvD Brännpunkt. Den fick reaktioner. Östgöta Corren var kritisk. Och fortsatte att vara det.

Den röda alliansätarsidan "Alliansfritt Sverige" återkommer nu och försöker i en ny totalsågning visa att jag är suspekt och att det visst är högt i tak i svensk migrationsdebatt eftersom jag debatterat en del. Correns ledarskribent berömmer på twitter Alliansfritt Sveriges inlägg som "dråpligt" träffande i ett lite ovanligt samarbete mellan en ledande borgerlig tidning och en röd alliansätarsajt.

Båda är helt överens om att det visst är högt i tak i svensk migrationsdebatt, se bara att Staffan Danielsson har skrivit en del sedan 2011.

Jovisst har jag gjort det. Jag var en av få som var lite kritisk till budskapet från Centerpartiets "Nybyggarlandsstämma" 2011, då en rapport lades fram som bl a menade att hade Sverige haft Canadas migrationspolitik det senaste seklet, så hade Sverige haft 40 miljoner invånare. Jag var också kritisk när Centerpartiets idéprogramgrupp fokuserade sitt budskap starkt på fri invandring, och har summerat det i flera blogginlägg.

Reaktionerna på mina modesta debattinlägg, t ex från Corren-Dahlgren och Alliansfritt, visar ju hur svårt det är att diskutera migrationspolitik om man utifrån en generös grundsyn ändå vill resonera om att kanske närma sig EUs övriga länder på några punkter. När de vill visa på hur högt i tak i svensk migrationsdebatt det är genom att hänvisa till att jag diskuterar frågan, så visar de genom sina reaktioner samtidigt hur lågt i tak det faktiskt är. De fullständigt ogrundade beskyllningar och antydningar som riktas mot mig gör det lätt att förstå att knappast någon seriös politiker utsätter sig för detta utan istället ligger lågt.

Jag menat alltjämt att detta gagnar SD, och min debattartikel på Brännpunkt ville visa på vikten av en öppnare debatt utifrån en generös grundsyn. Corren är kritisk till artikeln, medan t ex Dagens Industri är positiv. Mina frågor till Corren står kvar, vad i min sansade och balanserade debattartikel är det som är förgripligt? 

fredag, oktober 04, 2013

Correns låga takhöjd

Jag skrev en balanserad, saklig och konstruktiv debattartikel i Svenska Dagbladet, Brännpunkt. (Läs den gärna och kommentera här).

Östgöta Correspondenten gladde sig på ledarplats över att jag kritiserades, och återkom i en ledarkommentar till att jag fiskade i grumliga vatten (ungefär).

För några dagar tog Corren åter upp frågan med stark kritik mot mig och även mot andra frågor som jag diskuterat, åldersbedömning av ensamkommande flyktingungdomar (DN-artikeln här) samt om heltäckande slöja (Burka och Niqab) ska accepteras i offentligt finansierad undervisning.

Jag skriver här en replik i dagens utgåva av Corren.

Corren angriper även Centerpartiets distriktsordförande Karin Jonsson för inlägg på det socialliberala debattforum på facebook - Politisk Centerdebatt - som jag startade för några veckor sedan, ett slutet forum som är öppet för alla intresserade av dialog och diskussion på denna grund. Det har redan 430 deltagare och flera olika debattrådar med frisk och frejdig debatt. Karin kommer säkert att svara för sig till Corren.

En fri och öppen debatt är ett signum för demokratin, för liberalismen och socialliberalismen. Ändå är takhöjden i den viktiga migrationsfrågan beklämmande låg, och det var främst därför jag skrev på Brännpunkt. Correns reaktioner visar hur väl artikeln behövdes, tycker jag.

Centerpartiet har sedan stämman 2011 (Nybyggarlandet Sverige) och i vår idéprogramgrupp fått stort genomslag för sin tätposition i migrationsfrågor. Ännu har det inte resulterat i några opinionslyft, tvärtom är läget naturligtvis bekymmersamt när 3 olika opinionsundersökningar den senaste veckan visat på låga 3,5 %. Samtidigt gör våra ministrar utmärkta insatser på sina områden vad gäller t ex bättre villkor för företagandet och småföretagarna (Annie Lööf), miljön (Lena Ek), förnybar energi och IT (Anna-Karin Hatt) och landsbygd och lantbruk (Eskil Erlandsson).

Centerpartiet har också tongivande företrädare och en stark politik över hela det politiska fältet genom t ex socialutskottets ordförande Anders W Jonsson, justitieutskottets vice ordförande Johan Linander och genom vår drivande bostadspolitiske talesperson Ola Johansson med många fler (kultur, utbildning, trafik med mera). Centerpartiet gjorde en stark spurt under förra valåret 2010 och kommer att göra det igen fram till valet 2014. Jag kommer att bidra till det med all den kraft jag är mäktig på försvarsområdet samt även i landsbygds- och jordbruksfrågor.

Tillagt 5 oktober. En sansad, tycker jag, insändare i dagens Corren ger mig stöd. Alltid något:
http://www.corren.se/asikter/ordet-fritt/danielsson-har-stort-stod-bland-vanligt-folk-6567115-artikel.aspx
Och Correns S-märkte krönikör Torbjörn Gustavsson också, får man nog säga:
"Staffan Danielsson (C) uppmanas att gå med i SD sedan han formulerat sina tankar om migrationspolitiken. Partiledaren Annie Lööfs avfärdande karakteristik kan väl närmast beskrivas osm IÖIP (icke önskvärd i partiet). Synd. Varför måste den som diskuterar en anpassning av svensk integrationspolitik till EU-praxis fördömas, misstänkliggöras och framställas som garderobsrasist."

Tillagt 9 oktober. Aliansfritt Sverige - en röd alliansätande blogg - gör allt för att skandalisera mina inlägg i migrationsdebatten.  Östgöta Correns ledarskribent Christian Dahlgren, som också vill detta, skriver på twitter ett berömmande inlägg;

Christian Dahlgren@ChDahlgren1h
""Får inte diskutera"? Dråplig översikt från om invandrarkritikern Staffan Danielssons (C) debatteknik:"
 
Christians ledarsågningar av mig för en balanserad debattartikel på Brännpunkt visar på hur lågt det är i tak på detta område, och när "Alliansfritt" ytterligare åaskådliggör detta applåderar Christian (delvis åt sig själv). Det är visst högt i tak för han får ju diskutera, menar de. Ja, det gör jag, men knappast någon annan, eftersom man blir uthängd och beskylld. Jag är inte invandrarkritisk, jag står för dagens generösa svenska migrationspolitik men jag vill diskutera några punktregler och hur långt före övriga EU-länder vi kan sätta våra regler.Till skillnad från uppenbarligen Corren menar jag att det finns en gräns för hur långt före Sverige kan vara, medan Corren jämför med Israel som tiodubblat sin befolkning.