torsdag, februari 17, 2011

Bra S, fortsätt vänsterut!

Mitt entydiga råd till Socialdemokraterna (ja, inte för att de har bett om det..) har varit att vill ni skaka alliansen så gå så långt åt vänster som möjligt och välj t ex Morgan Johansson till partiledare... Morgan kommer tyvärr inte så högt upp på vadslagningen längre, men kriskommissionen går pålitligt åt vänster, rätt så!

Jag lyfter fram någar citat från kommissionens rapport som påvisar detta, och som kan vara intressanta:

"Efter en första olycklig presentation med endast Socialdemokraterna och
Miljöpartiet, togs sedan Vänsterpartiet in i samarbetet."
(min kommentar: Kriskommissionen gillar Vänsterpartiet, till skillnad från Mona Sahlin. Mycket bra..!)

"I det sammanhanget så vill vi peka på att vårt sätt att ta upp
Sverigedemokraterna i valrörelsen kan ha varit kontraproduktivt. Då sa vi att vi som
parti aldrig skulle samarbeta med dem, och utmanade de borgerliga att ge samma
löfte."
"Det hade varit klokare att, om man nu över huvud taget skulle ta upp Sverigedemokraterna i valrörelsen, i så
fall inrikta sig på att kritisera dem sakpolitiskt."
(kriskommissionen ger allvarlig kritik mot Mona Sahlins strategi att hela tiden lyfta fram Sverigedemokraterna. Här ger jag kommissionen rätt, det kan ha varit S och Mona som lyfte in SD i riksdagen).

"Det system för kollektivt riskbärande som den generella välfärden innebär, inklusive
arbetslöshets- och sjukförsäkring, medför bättre liv för alla människor, men de utgör
också viktiga förutsättningar för tillväxt och fler jobb."
"Kvalifikationskraven i arbetslöshetsförsäkringen måste
förändras så att betydligt fler omfattas"
(S gillar allmän sjukförsäkring men inte allmän a-kassa. Aldrig att "alla ska med" i arbetslöshetsförsäkringen, bara "betydligt fler". 100-tusentals av de svagaste i samhället ska fortsätta att falla mellan stolarna, det kräver den i dessa frågor ultraliberala socialdemokratin. Och vi vet ju varför, omsorgen om facket går före en solidarisk allmän a-kassa, S sviker de svagaste).

"En radikal omställning av användningen av fossila bränslen innebär enorma investeringar i
alternativ energi, oavsett om det är kärnkraft, vind, sol eller något annat."
(Aha, kärnkraft är en möjlig alternativ energi, menar kriskommissionen...)

"Vi vill även pröva nya modeller för medlemsvärvning genom att inrätta ett nationellt
callcenter. Inom ramen för detta ska dessutom olika modeller för fundraising prövas."
(Låter modernt och marknadsmässigt..)

"Arbetarrörelsen bör vidare se över möjligheten att bedriva en större nyhetstidning på nätet."
(Säkert ett bra förslag, hoppas att Centerpartiet funderar på detta också).

"Andelen med tidsbegränsad anställning har ökat de senaste 20 åren och ligger nu på
ca 15 procent av de anställda, jämfört med 9,9 procent 1991."
(Om vi inte ändrar den alldeles för stelbenta och konserverande lagen om anställningsskydd så är väl snart 20-30 procent tidbegränsat anställde. Fortsätt att driv detta, vi i Centerpartiet!)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,