måndag, september 25, 2017

Liberala FDPs tuffa migrationspolitik

Det tyska valet gav dramatiska förändringar. De regerande stora partierna kristdemokraterna (CDU/CSU) och socialdemokraterna (SPD) minskade med 8,5 procent respektiva 5,2 procent, tillsammans med nära 14 procent.

Det har innan valet sagts att Merkel lyckats hålla ställningarna rätt bra i folkopinionen trots kritiken mot henne för att ha underskattat flyktingkrisen. Detta stämde alltså inte, valresultatet är det näst lägsta för CDU och det lägsta för SPD.

Vinnarna är istället det invandringsfientliga Alternativ för Tyskland (AFD) och de liberala Fria Demokraterna (FDP) som ifrån samma utgångsläge (4,7 procent) ökade med nära 8 respektiva 6 procent.

FDP halverades för något val sedan och är nu tillbaka på fornstora höjder.

AFPs uppgång beror uppenbarligen på en ökande oro för migrationen och för problem kring den som ännu inte bemästrats.

Men hur kan då FDP i ett sådant opinionsklimat mer än fördubblas?

En faktor torde vara att man för att vara ett liberalt parti har skärpt sin migrationspolitik kraftigt.

FDPs ledare Christian Lindner presenterade i Berlin den 11 september ett "positionspapper" om "invandrings- och flyktingpolitiken".

Jag översätter från en artikel på nätet i Welt, N24:

"Lindner har krävt att migrationspolitiken växlar från en kaotisk invandring till en ordnad strategi.
Humanitet måste förenas med arbetskraftsinvandring.

FDP vill skilja mellan invandrare och asylsökande. Krigsflyktingar ska ges ett tanionellt övergående humanitärt skydd, vars längd beror på hur länge krigen varar.

För männsikor, som p g av krig bott flera år i Tyskland och som har integrerat sig väl, vill de fria demokraterna (FDP) möjliggöra att de blir reguljära invandrare med uppehållstillstånd.

FDP vill skilja de olika slagen av invandring åt. FDP anser att döden i medlehavet på illegala flyktvägar måste komma till en ände.

FN måste inom ramen för sin flyktingtinghjälp inrätta uppfångsningsläger i Afrika varifrån flyktingar kan ansöka om asyl i europeiska länder.

EUs gränsagentur Frontex ska ges utvidgade rättigheter och bli en övernationell organisation. Utifall en ny invandringsvåg som 2015 skulle komma ska även den nationella gränsbevakningen byggas ut".

FDP har därför likt Centerpartierna i Finland och Norge och Danmark (Venstre) en restriktiv migrationspolitik mer inriktad på arbetskraftsinvandring till skillnad från svenska Centerpartiets mer generösa politik tillsammans med t ex danske Radikala Venstre och norska Venstre och Svenska Folkpartiet i Finland och väl även Liberaldemokraterna i Storbritannien.
söndag, september 24, 2017

MP i Halland sätter ekomat från hela världen före närodlat från Sverige.

I Hallands Nyheter har lokala miljöpartister och centerpartister rangordnat miljövänlig mat. Elisabeth Falkhaven, gruppledare för Miljjöpartiet i Halland anser att det är som att jämföra "äpplen med torv" när man jämför ekologisk mat med närodlad. Hon rangordnar olika inköpsval, allt ekologiskt från hela världen kommer före närodlat och svenskt som hon placerar långt mer på plats 5 och 6 precis före "varsomhelstodlat".

Stefan Bengtsson är inte lika inskränkt förespråkare av enbart ekologisk mat även om han i sin rangordning för region Halland också placerar ekologiskt från Halland på första plats och svenskt ekologiskt på tredje plats. Mat från Halland placerar han på andra plats och mat från Sverige på fjärde plats.

Min slogan är att vill man handla miljlvänligt ska man köpa närodlat från Sverige förre ekologiskt från hela världen.
Jag dömer inte ut ett av världens mest miljövänliga jordbruk, det svenska, som sämre än än vare sig ekologiskt från hela världen, som MP Halland upprörande nog gör, eller som sämre än svenskt ekologiskt.

Min uppfattning är att det svenska jordbruket ligger i täten i världen vad gäller resurshushållning och miljö- och djurskyddsvänlighet. Både det vanliga miljövänliga jordbruket som står för över 90 procent av produktionen, och ekojordbruket, är två mycket bra och jämbördiga miljöalternativ, med lite olika styrkor och svagheter.

Så den rangordning jag anser riktig är alltså

1. Närodlad mat från Sverige, vanlig miljövänlig eller ekologisk.

2. Importerad mat, där säkert ibland ekoalternativen är att föredra eftersom användningen av kemiska bekämpningsmedel i de vanliga jordbruken oftast är betydligt större och med medel som inte är tillåtna i Sverige. Man bör dock veta att det även i ekojordbruken används bekämpningsmedel och att certifieringskontrollen ibland är sämre än i Sverige

Jag är upprörd över att Miljöpartiet i Halland så nedvärderar mat från det svenska jordbruket, och över att så många kommuner i Sverige anser det t ex självklart att de äldre på äldreboenden ska ha ekomat som är 25-60 % dyrare utan att efterfråga det, medan det som de efterfrågar, bra husmanskost från Sverige serveras allt njuggare.

Här några blogginlägg där min analys framgår, för de som är intresserade! Och ett sista här!Bortgifta, slöjtvång, hedersförtryck -Fiasko!

17 elever saknas i Linköpings grundskolor efter sommarlovet. Borta. Man misstänker att många av den kan vara bortgifta som mycket unga, föräldrarna bestämmer. 
1600 barn och unga i Linköping lever i en hedersstruktur med hot om förtryck och/eller våld. Små flickor, en del i femårsåldern, skicka till förskolan täckta av slöja. 
Förr kunde tjejer ta av slöjan under skoltid men idag behåller alltfler flickor slöjan på eftersom de omges av syskon, kusiner, eller andra som bevakar hur de beter sig utanför hemmet.
Sverige och Linköping 2017. Fullständigt oacceptabelt. Jag håller med Daniel Andersson, (L), att religiösa symboler ska inte finnas i skolan, framförallt inte om de också begränsar rörelsefriheten och framhäver flickors underordning av män och "farliga"sexualitet.
Det måste också vara nolltolerans mot "hedersförtryck" i alla former, att det som nu kan pågå över hela Sverige utan att stoppas är är ett fiasko för oss alla och främst för oss politiker. 
Håller du inte med? Tala i så fall gärna om varför. fredag, september 22, 2017

IP - Systembolagets omdömeslöshet om gårdsbutiker för vin

Tillagt den 1 oktober: Här den slutliga interpellationen till näringsminister Mikael Damberg.


Systembolaget annonserar över hela landet för att påverka riksdagen om vingårdarnas vin ska få säljas i gårdsbutiker. VD Magdalena Gerger skriver brev till folkets företrädare i riksdagen och talar om vad de ska göra. Detta ska inte ett statligt bolag och dess ledning ägna sig åt, det är omdömeslöst och fel.
Jag interpellerar nu socialministern och regeringen om detta, och om vilka åtgärder som ska vidtas (hoppas jag) så att detta inte upprepas.

Interpellation till socialminister Annika Strandhäll

Ska Systembolaget krossa små gårdsbutiker
Frågan om även Sverige, som Finland och hela Europa, ska ge möjlighet för några vingårdar och hantverksölproducenter att sälja sina produkter i gårdsbutiker borde vara självklar i ett liberalt land som Sverige. Tyvärr är så inte fallet idag.
Några av de berörda små företagarna skriver mycket sansat i tidningen Land Lantbruk:
”Vi är för Systembolaget och anser att det har en viktig uppgift, och vill gärna fortsätta att sälja våra produkter där. Gårdsförsäljning är ett komplement i liten skala men viktigt för vår utveckling (50 vingårdar), även för att marknadsföra oss internationellt.
Vårt grannland Finland har haft gårdsförsäljning av fruktviner i många år, samtidigt som landet har ett detaljhandelsmonopol. Man kommer nu även att utvidga gårdsförsäljningen till hantverksöl.
Vi kan som små producenter bara se på när stora kvantiteter alkohol förs in i Sverige bakvägen genom gränshandel medan vi själva inte får sälja ens marginella kvantiteter från våra gårdar. Vi begär ingen särbehandling, bara schyst behandling.”
Jag anser att det borde vara självklart att Sverige skulle tillåta gårdsförsäljning som t ex Finland. Motståndarna till detta är livrädda för EU och tror att det skulle hota Systembolaget, vilket det uppenbarligen inte gör i Finland. Sverige borde snarast agera och skulle EU, mot förmodan, ta upp frågan så får en dialog ske då.
Denna viktiga fråga diskuteras nu bland medborgarna och bland folkets företrädare i riksdagen.
Systembolaget är ett statligt bolag som ska fullgöra sin uppgift efter vad deras ägare, staten, uppdrar till dem att göra. De ska, enligt min uppfattning, inte skriva sin uppdragsgivare och riksdagen eller svenska folket på näsan om hur alla dessa ska tycka om t ex frågan om gårdsförsäljning av vin och öl.
Tyvärr har Systembolaget med sin VD Magdalena Gerger i spetsen nu valt att satsa skattebetalarnas pengar i en stor propagandakampanj till svenska folket, och hon har därtill skrivit brev till alla riksdagsledamöter med uppmaning att inte tillåta gårdsförsäljning.
Hennes agerande är i strid med hur statliga bolag ska agera i samhällsdebatten, eller ej, anser jag. Skulle Systembolagets lobbying mot medborgare och politiker därtill vara förankrat i bolagets styrelse uppkommer frågan om vilket ansvar som utkrävas av dem, och om deras lämplighet för sitt uppdrag.
VD Gerger lyfter också frågan om ”alkohol ska säljas med privat vinstintresse eller med omsorg om folkhälsan”, och skriver föraktfullt att ”för några gårdsbesökare skulle vinförsäljning bli ett mervärde” men då ”sätts vinsten före folkhälsan”.
Ett statligt bolag med krav på sig att gå med vinst ska inte, enligt min uppfattning, inte förkasta och uttrycka sig nedlåtande om små hårt kämpande företag som försöker överleva genom hårt arbete och som då givetvis måste gå med vinst.
Dessutom bidrar Systembolaget själv till att leverera betydande vinster, år 2016 t ex 264 miljoner kronor. Man bidrar därtill till att fler dricker vin genom att marknadsföra billliga boxar av sötat vin.
Jag frågar mot denna bakgrund socialministern om hon anser att Systembolaget, eventuellt också dess styrelse, agerar korrekt när man bedriver lobbyarbete i en enskild sakfråga mot både medborgarna och deras företrädare?
Om statsrådet liksom jag skulle anse att man agerar helt fel och utanför sitt uppdrag, kommer då statsrådet att vidta åtgärder för att förhindra att detta upprepas?

Staffan Danielsson

Riksdagsledamot (C)

torsdag, september 21, 2017

Gränspolisen, Marocko, 93,5 % fel ålder

Jag har skrivit på SvD Debatt och i replik på Migrationsverket med ömsesidig laddning, om de tusentals nya svenskar (befintliga och blivande) vars ålder och personnummer och pass är 2-10 fel eller mer. Jag har också redovisat exakta uppgifter från Gränspolisen om uppgiven ålder samt verklig ålder (ursäkta bristande lau-out).

Gränspolisen gör ett mycket bra arbete när de har fått fram facit för en gångs skull i den svåra frågan om att bedöma ålder när inga handlingar finns och när starka incitament finns för att uppge låg ålder under 18 år, dvs klassas som barn.

Sektionschef Patrik Engström vid Gränspolisen har skickat 2 PM till justitiedepartementet, jag lägger in den senaste och purfärska här nedan.

Nog är det sensationellt att 93,5 % av de "gatubarn" från Marocko som utsiktslöst söker asyl i Sverige uppger felaktig ålder med i genomsnitt 4,5 år. Det är också mycket anmärkningsvärt att de vuxna män det nästan genomgående handlar om av Migrationsverket under lång tid placeras på HVB-hem och i familjehem till stora kostnader som de barn de påstår sig vara, tillsammans med riktiga barn.

PM 1 (1)
Datum 00.01
2017-09-15
Diarienr (åberopas)
A413.611/2017
Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Operativa enheten
Gränspolissektionen

PM 170814


Uppdaterad sammansställning rörande nya identiteter i verkställighetsärenden till Marocko
Inom ramen för samverkan mellan Sverige och Marocko har länderna kommit överens om en rutin för identifiering av individer med ärenden för verkställig-het till Marocko. Ansvarig för samordningen av Polismyndighetens kontakter med Marocko i dessa ärenden är Gränspolissektionen vid Nationella operativa avdelningen.
Den 12 maj 2017 skickade Gränspolissektionen vid Nationella operativa av-delningen en sammanställning rörande nya identiteter i verkställighetsärenden till Justitiedepartementet. Sedan skrivelsen skickades har Gränspolissektionens samt Migrationsverket erhållit ytterligare 211 accepter från marockanska myndigheter. Totalt har nu 288 accepter mottagits.
Utifrån mottagna accepter från Marocko och de identitetsuppgifter som inri-kesministeriet överlämnat har gruppen för ambassadsamordning vid Gränspo-lissektionen åter analyserat uppgifterna. Sammanställningen nedan är gjord på samtliga accepter som erhållits sedan den nya rutinen med marockanska myn-digheter infördes den 16 februari 2017.
 Av totalt 288 accepter hade 237 personer en annan identitet än vad de själva uppgivit när de ansökte om asyl. (82 % felaktiga identiteter)
 Av de 199 som vid tidpunkten för asylansökan uppgett att de var min-deråriga var endast 13 minderåriga. (93,5% felaktigt uppgiven ålder)
 Antalet utresta som fått accepter enligt den nya rutinen är 67 personer. Ytterligare 4 personer kommer att resa inom 2 veckor.
 I dagsläget är 168 personer, som identifierats och accepterats för åter-tagande enligt den nya rutinen, registrerade som avvikna.
Patrik Engström
Sektionschef
Tel: 010-564 11 01
Fax: 010 -564 11 49
patrik.engstrom@polisen.se

onsdag, september 20, 2017

Gränspolisens uppgifter om ålder för 240 från Marocko.Jag slutreplikerar till migrationsverket i dagens SvD.


Här nedan är uppgifterna från Gränspolisen för 240 personer de med x angav felaktigt namn.


Nytt namn
Uppgiven ålder Faktisk ålder
x 18-03-1998 30-04-1993
x 09.09.1997 01.01.1995
  06.12.1991 06.12.1992
x 07.10.1998 07.10.1997
  20.10.1998 20.10.1996
  12.05.1997 12.05.1994
x 01.07.1997 07.10.1994
x 11.04.1998 11.04.1998
x 29.11.1996 13.01.1993
x 25.02.1998 25.03.1994
x 03.09.1994 15.09.1989
x 08.10.1997 08.10.1992
x 13.10.1996 01.05.1986
x 01.01.1984 01.01.1980
x 03.01.1997 03.01.1994
x 30.08.1983 30.08.1983
x 10.08.1994 08.04.1992
x 22.12.1995 26.03.1993
x 02.12.1998 02.09.1994
x 03.10.1996 03.01.1992
  15.11.1996 23.05.1991
x 20.10.1990 20.10.1988
  04.09.1994 06.05.1988
x 10.04.1998 16.10.1995
x 20.06.1997 20.06.1993
x 11.12.1991 01.01.1986
  26.03.1997 22.04.1995
x 21.11.1997 21.11.1992
x 25.08.1981 31.08.1976
x 27.07.1997 27.04.1994
x 28.11.1988 05.11.1985
x 02.05.1998 11.12.1988
x 27.06.1998 27.06.1995
  01.10.1998 01.04.1994
x 30.06.1997 01.01.1991
x 05.04.1999 26.03.1998
x 31.01.1997 24.04.1991
  01.11.1997 01.07.1992
  01.02.1999 09.12.1995
x 20.03.1998 02.05.1995
x 03.09.1997 05.05.1995
x 08.01.1996 22.07.1991
  05.05.1996 03.11.1988
x 03.08.1996 06.03.1993
x 20.12.1993 16.04.1988
x 01.01.1999 01.01.1989
x 10.03.1997 01.01.1988
x 01.01.1998 01.01.1995
x 28.03.1975 01.01.1974
x 04.02.1996 25.03.1992
x 20.11.1980 20.11.1981
x 01.01.1998 17.12.1990
  06.09.1995 06.09.1989
  12.07.1995 12.07.1991
x 14.03.1997 14.03.1991
x 04.09.1996 01.01.1989
  20.07.1997 23.11.1994
x 06.11.1998 02.10.1993
x 12.01.1997 04.02.1993
x 10.04.1998 12.02.1992
x 26.11.1996 26.01.1988
x 16.11.1978 16.11.1978
x 18.01.1997 10.08.1987
x 16.06.1997 08.06.1994
x 18.10.1998 07.11.1995
x 14.03.1996 18.03.1993
x 27.01.1997 16.07.1996
x 23.07.1994 15.03.1992
x 10.02.1998 14.02.1994
x 30.12.1991 30.04.1986
x 27.12.1995 27.12.1993
x 22.05.1988 04.11.1991
x 20.07.1975 20.07.1971
x 19.06.1998 19.02.1992
  01.01.1998 01.01.1994
x 22.09.1983 01.01.1983
x 03.12.1996 06.02.1988
x 08.06.1994 08.06.1984
x 10.10.1996 13.03.1993
x 15.01.1998 28.07.1993
x 03.10.1996 03.02.1986
x 06.08.1995 10.06.1987
  20.09.1995 20.09.1991
x 05.06.1997 05.06.1992
x 01.07.1998 26.06.1991
x 06.02.1964 27.11.1963
x 24.07.1986 24.07.1986
x 01.03.1990 18.03.1993
x 10.12.1987 10.12.1987
x 14.03.1996 18.03.1993
x 03.08.1987 03.08.1978
x 27.11.1997 05.11.1990
x 01.10.1995 28.02.1990
x 01.01.1995 23.07.1986
  30.01.1995 30.01.1992
x 18.10.1999 18.10.1995
x 04.01.1998 04.01.1997
x 01.01.1989 01.01.1982
x 05.09.1998 15.08.1993
x 15.07.1998 15.12.1994
  15.12.1996 21.10.1992
  04.08.1998 04.08.1991
x 04.11.1998 11.04.1993
x 14.02.1997 14.02.1995
  09.03.1998 09.03.1995
x 04.05.1997 04.05.1995
x 13.03.1998 13.06.1995
x 25.05.1998 25.03.1990
x 20.07.1998 20.01.1994
  14.02.1997 14.02.1995
x 09.08.2001 01.12.1994
x 23.06.1967 23.06.1967
  12.07.1997 12.07.1992
x 13.04.1997 22.11.1994
x 09.09.1995 09.11.1992
  23.12.1996 23.01.1987
x 11.03.1997 11.03.1992
x 05.06.1996 02.06.1992
x 23.07.1996 04.06.1993
x 23.06.1997 23.06.1992
  25.03.1998 23.03.1995
  27.07.1999 27.07.1996
x 02.08.1987 20.04.1983
x 06.11.1997 06.12.1992
x 22.05.1996 31.08.1991
  17.07.1998 17.07.1989
x 07.07.1997 08.09.1992
x 04.11.1998 01.09.1992
x 01.09.1985 29.07.1985
x 05.09.1999 05.09.1998
x 08.11.1998 11.06.1992
  11.11.1997 15.03.1992
x 15.01.1997 28.11.1991
  19.06.1998 19.12.1994
  05.11.1998 10.03.1993
x 22.11.1999 22.08.1995
x 10.03.1998 09.03.1992
x 02.10.1989 01.10.1991
  18.03.1998 15.11.1995
x 26.08.1998 09.06.1995
x 18.07.1997 18.12.1994
  12.03.1996 03.11.1994
  04.11.1996 18.12.1994
x 17.01.1998 09.01.1994
x 01.01.1998 01.01.1998
  11.04.1996 11.04.1994
x 07.04.1996 01.06.1991
x 17.03.1996 17.03.1994
x 03.03.1997 09.03.1994
x 29.05.1996 29.05.1994
  03.10.1997 03.09.1992
x 20.03.1998 01.12.1993
x 09.09.1998 09.09.1992
x 06.07.1998 01.01.1987
x 28.06.1996 28.06.1994
  13.02.1996 05.05.1989
x 29.01.1997 29.07.1992
x 02.05.1996 02.05.1994
x 13.05.2001 02.05.1996
x 19.01.1998 19.01.1991
x 13.10.1991 18.05.1992
x 24.10.1994 07.08.1994
x 05.06.1998 05.07.1995
x 24.01.1998 24.01.1995
  01.01.1974 01.01.1972
x 10.05.2001 13.09.1992
  12.09.1998 1994
  01.01.1975 1975
x 01.08.1998 01.03.1991
x 15.07.1998 15.07.1992
x 08.12.1997 08.12.1992
  12.12.1999 14.04.1994
  05.05.1999 23.08.1995
  20.12.2001 12.12.1995
x 09.10.1999 06.09.1996
x 20.06.1999 20.06.1995
x 11.08.1999 18.09.1996
  15.11.1997 03.04.1986
x 03.06.1999 04.03.1991
x 01.08.1999 01.08.1997
x 20.11.1999 09.03.1997
x 09.07.1998 09.02.1994
x 24.06.1992 24.06.1985
x 11.04.1996 11.05.1993
x 02.01.1998 01.01.1997
x 03.12.1996 03.01.1993
x 12.02.1997 10.07.1990
x 08.07.1995 11.03.1987
x 01.01.1995 17.01.1994
x 01.08.1995 01.12.1990
x 13.02.1997 13.05.1994
x 25.04.1997 29.05.1991
x 05.01.1996 05.09.1992
x 24.12.1995 08.07.1991
  13.11.1995 13.11.1993
x 06.07.1997 06.07.1993
x 29.03.1997 01.01.1991
x 27.08.1997 27.01.1993
x 14.12.1997 14.05.1995
x 10.08.1996 11.03.1994
x 27.01.1997 27.01.1990
x 09.11.1998 09.11.1996
x 04.01.1996 01.03.1995
x 10.01.1997 16.10.1995
  16.06.1999 05.06.1995
  23.01.2000 23.01.1997
x 16.06.1998 16.03.1994
x 10.12.1996 28.05.1988
x 13.02.1998 01.01.1993
x 25.09.1999 12.10.1994
x 24.07.1998 24.05.1992
x 14.11.1997 14.11.1992
x 22.04.1989 12.05.1988
x 05.11.2000 05.01.1995
x 19.02.1985 08.11.1982
x 02.11.1998 04.09.1997
x 01.04.1998 20.02.1991
x 23.07.1997 22.07.1990
x 01.10.1991 01.10.1991
x 01.05.1996 12.10.1995
x 16.06.1997 16.03.1992
x 06.05.1998 19.05.1996
x 19.06.1994 18.06.1994
x 10.05.1996 18.11.1990
  10.12.1997 09.08.1994
x 04.04.1998 04.09.1991
x 15.01.2000 18.08.1994
x 20.03.2000 20.08.1994
x 05.05.2015 10.04.1996
x 28.06.1987 28.06.1987
x 27.05.1999 15.06.1995
x 07.11.1998 15.09.1993
x 15.12.1997 03.05.1983
x 24.10.1999 24.10.1996
x 01.11.1988 01.11.1988
x 21.03.1997 07.03.1985
x 01.01.1982 01.01.1981
x 03.12.1996 03.01.1993
  14.01.1987 14.01.1987