fredag, januari 01, 2010

Höj A-kassan och sänk skatten för pensionärer!

(En vintermånad med – 10 grader i snitt före och efter årssiftet. Rekordtjockt ozonskick ryktas det. Säkert tillfälligheter.)

Ett gott och rättvist – solidariskt – samhälle på frihetens och demokratins grund måste bygga på de liberala värderingarna och på marknadsekonomins fundament.
Även om det finns en bred samsyn om detta i Sverige och i stora delar av världen idag, så finns det fortsatta tveksamheter på vänsterkanten som gärna återfaller i ett tänkande präglat av planekonomi, förstatliganden och världsrekordhöga skatter som höjden av rättvisa och solidaritet.

Raden av återställare som de rödgröna egentligen är ute efter är förskräckande, egentligen vill de säkert ta bort alla jobbskatteavdragen och alltså höja inkomstskatten med 1.500 kr och mer för människor i vanliga inkomstlägen. Ta bort HUS-avdraget för hushållsnära tjänster vill man, återinföra förmögenhetsskatten som driver kapital ur Sverige vill man för att bara ta två ytterligare exempel.

Inför 2010 och valet är det viktigt för centerpartiet – och för alliansen – att nå ut inte bara med sin starka prioritering av jobb och företagande, marknadsekonomi och konkurrenskraft i Sverige, utan också med den rättvisa och solidaritet och trygghet som samhällets skyddsnät ska garantera medborgarna, och som verkligen centerpartiet och alliansen står för.

Reformeringen av a-kassa och sjukförsäkring var helt nödvändig, det var inte rimligt med 140 st nya förtidspensionärer per dygn (totalt över 550.000) i brinnande högkonjunktur 2006, det var inte rimligt med 200.000 långtidssjukskrivna då (100.000 nu) osv. Det var inte bra att efter ett års sjukskrivning med 80 procents ersättning förtidspensionera människor med 64 procents ersättning, regelmässigt för resten av livet. Det är bra med en bortre gräns för sjukskrivningar, då omprövning av situationen görs mot arbetsmarknaden, förtidspension eller fortsatt sjukskrivning.

Under nästa mandatperiod är det min uppfattning att centerpartiet (bl a!) ska arbeta för:

Att a-kassan görs allmän och tillgänglig för alla som arbetar eller söker arbete (Idag utestängs alla de som inte kommit in på arbetsmarknaden, jag återkommer till denna upprörande orättvisa signerad s och v inom kort).
• Att a-kassetaket höjs. Det är 18.700 kr per månad sedan många år, och det vore rimligt att höja till över 20.000 kr.
• Att skatten i flera steg sänks för pensionärerna.
• Att ungdomars inträde på arbetsmarknaden underlättas genom lägre ingångslöner och förenkling/förändring av LAS.
• Att försörjningsstödet (”socialbidraget”) inte bara ger rätt att inneha TV utan också ha tillgång till dator och Internet. Utan detta stängs man delvis utanför samhället i olika avseenden.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,