torsdag, oktober 10, 2013

Alliansfritt Sverige och Corren

Jag skrev nyligen en debattartikel på SvD Brännpunkt. Den fick reaktioner. Östgöta Corren var kritisk. Och fortsatte att vara det.

Den röda alliansätarsidan "Alliansfritt Sverige" återkommer nu och försöker i en ny totalsågning visa att jag är suspekt och att det visst är högt i tak i svensk migrationsdebatt eftersom jag debatterat en del. Correns ledarskribent berömmer på twitter Alliansfritt Sveriges inlägg som "dråpligt" träffande i ett lite ovanligt samarbete mellan en ledande borgerlig tidning och en röd alliansätarsajt.

Båda är helt överens om att det visst är högt i tak i svensk migrationsdebatt, se bara att Staffan Danielsson har skrivit en del sedan 2011.

Jovisst har jag gjort det. Jag var en av få som var lite kritisk till budskapet från Centerpartiets "Nybyggarlandsstämma" 2011, då en rapport lades fram som bl a menade att hade Sverige haft Canadas migrationspolitik det senaste seklet, så hade Sverige haft 40 miljoner invånare. Jag var också kritisk när Centerpartiets idéprogramgrupp fokuserade sitt budskap starkt på fri invandring, och har summerat det i flera blogginlägg.

Reaktionerna på mina modesta debattinlägg, t ex från Corren-Dahlgren och Alliansfritt, visar ju hur svårt det är att diskutera migrationspolitik om man utifrån en generös grundsyn ändå vill resonera om att kanske närma sig EUs övriga länder på några punkter. När de vill visa på hur högt i tak i svensk migrationsdebatt det är genom att hänvisa till att jag diskuterar frågan, så visar de genom sina reaktioner samtidigt hur lågt i tak det faktiskt är. De fullständigt ogrundade beskyllningar och antydningar som riktas mot mig gör det lätt att förstå att knappast någon seriös politiker utsätter sig för detta utan istället ligger lågt.

Jag menat alltjämt att detta gagnar SD, och min debattartikel på Brännpunkt ville visa på vikten av en öppnare debatt utifrån en generös grundsyn. Corren är kritisk till artikeln, medan t ex Dagens Industri är positiv. Mina frågor till Corren står kvar, vad i min sansade och balanserade debattartikel är det som är förgripligt?