måndag, november 20, 2017

SMERs rapport stort steg framåt för att diskutera dödshjälp!

Jag har ett stort engagemang i frågan om en noga utredd rätt till dödshjälp när det är individens yttersta vilja vid svåra lidanden i livets slutskede.

Det är en svår fråga men jag är väldigt trygg i min uppfattning att Sverige bör, och inom ca 5 år kommer att, införa en sådan rätt, liksom allt fler länder i världen.

Här är en länk till ett blogginlägg där jag summerar mycket i frågan.

Våren 2016 hade jag en interpellationsdebatt med dåvarande sjukvårdsminister Gabriel Wikström som gav ett tydligt besked att SMER (Statens Medicinskt Etiska Råd) borde arbeta med frågan om dödshjälp.

SMER tog glädjande nog fasta på detta och har gjort en gedigen "kunskapssammanställning" (är jag säker på) om dödshjälpsfrågan i olika länder och om viktiga principfrågor kring den.

De presenterar idag sin rapport på Sveriges största debattforum - DN Debatt -, bara det en viktig signal om frågans vikt och aktualitet.

Här är länk till SMERs hemsida, där länkar finns till den 185-sidiga rapporten och till kommentarer från SMER och en sammanfattning av rapporten med frågor och svar.

Det är enligt min uppfattning alldeles uppenbart att SMERs kunskapssammanställning visar på vikten av att dessa angelägna frågor, om dödshjälp och om avvägningar mellan de faktorer som SMER lyfter fram, nu analyseras i en parlamentarisk utredning eller av en enmansutredning.

Jag är sedan några år med i styrelsen för den seriösa föreningen Rätten Till en Värdig Död, och självfallet är dagens Kunskapssammanställning från SMER en stor framgång för föreningens uthålliga och konstruktiva arbete med dessa frågor.

Jag kommer i närtid att interpellera socialminister Annika Strandhäll om detta.