fredag, maj 23, 2014

Mitt förhållande till Coop och jordbruket!

Jag kämpar sedan flera decennier för att livskraftigt och växande svenskt jordbruk med en miljö- och djurvänlig produktion av bra mat! Det har gått så där.

Ekojordbruket har mångdubblats från nästan ingenting till 4-5 % av produktionen medan det vanliga miljövänliga jordbruket (mjölk, nötkött, griskött) har minskat sin produktion med ca 25 %, samtidigt som importmaten fördubblats till över 50 % av marknaden, högst andel i Europa.

Min övertygelse är att huvudfokus, som för många sedan länge oftast ligger på att öka ekomaten, borde ligga på att välja Närodlat från Sverige.

Jag skriver idag en debattartikel på SvD Brännpunkt om att det behövs det en nystart för världens bästa livsmedelsproduktion! Det behövs en ny stolthet över hur långt Sverige har kommit för att med modern miljö- och djurvänlig teknik producera mycket bra livsmedel! Därtill var jag kritisk mot de rödgrönas orealistiskt höga politiska planmål för ekojordbrukets expansion.

Jag kommenterade också livsmedelkedjan Coops stora kampanj Ekolöftet, att nära 40 % av deras medlemmar vill att riksdagens politiska partier vidtar åtgärder för att ytterligare stimulera produktionen och konsumtionen av ekologiskt mat.

Jag skrev så här: "Livsmedelskedjan Coop hakar nu på med helsidesannonser i dagspressen där man propagerar för ekologisk mat, och där en av två bönder framställs med giftspruta och gasmask. Man avser sannolikt främst bönder i andra länder men även svenska bönder torde inbegripas. Hur ser man på den majoritet av sina kunder som förhoppningsvis frågar efter närodlat från Sverige och varför vill man inte ersätta den väldiga matimporten med svensk miljövänlig mat, utan bara den mycket mindre ekodelen?"

I ingressen på min debattartikel skrivs att jag anser Coops kampanj vara "ansvarslös". Det har jag inte skrivit och det tycker jag heller inte.

Däremot är jag kritisk till att Coop endast lyfter att ekomaten bör stimuleras av politikerna, det grundläggande är att lyfta all närodlad mat från Sverige enligt min uppfattning. Och jag är kritisk till att Coop i en bild torde framställa även det svenska vanliga miljövänliga jordbruket som ett "giftjordbruk".

På Coops hemsida dominerar också vikten av att köpa just ekologisk mat, t ex i dessa 10 konkreta råd, där endast ekologiskt nämns som bra för biologisk mångfald och där vikten av att välja närodlat från Sverige inte alls nämns, vilket jag ser som en stor brist.

Jag är positiv till att Coop på sin hemsida i annat sammanhang hänvisar till att man också prioriterar svenskproducerad mat!

"Just nu jobbar vi med
Hög andel svensktMöta efterfrågan och hålla en hög andel svenskt kött i våra diskar. Fläskkött ligger i dag på cirka 75% och kunderna efterfrågar dessa produkter. All julskinka var 2013 liksom även 2012 av svenskt ursprung.
Svenskt kött – ett initiativ som lyfter fram svenska mervärden i köttproduktionFördjupat engagemang i initiativet ”Svenskt kött”. Märket syns på allt fler av våra egna varumärkesprodukter och också hos andra leverantörer. Vi engagerar oss aktivt i uppföljningen av märket och hur information kan spridas.
Coop ursprungsmärker – ärlighet och transparensMärkning av ursprung på kött och animaliska produkter går längre än lagstiftning för våra egna varumärken. Konsumenten ska alltid kunna se var en köttingrediens kommer ifrån och vi ska alltid vara ärliga och transparenta med sådan information. Leverantörer måste alltid oavsett ursprung kunna redogöra för vilka produktionsmetoder som används.
Resistenta bakterier – ett globalt hållbarhetsproblemAlltför stor användning av antibiotika är ett globalt problem. Vi har tagit ställning, våra leverantörer ska inte använda antibiotika för att få djuren att växa bättre eller för att hålla djuren ”friska” i en bristfällig miljö. Vårt ställningstagande är långtgående och det ger mycket stora utmaningar att följa upp och verkställa – men vi ser att det inte finns någon annan väg. Alla i samhället måste dra sitt strå till stacken i denna viktiga globala fråga."

tillagt 24 maj.
Här svarar Socialdemokraterna på Brännpunkt. Notera att inte ett (1) gott ord sägs om det vanliga miljövänliga svenska jordbruket utan S lyfter enbart eko. Jag har respekt för både eko och världens bästa miljö- och djuromsorgsvänliga jordbruk, det svenska!

Tillagt 27 maj. Coop har också svarat och här är min slutreplik i SvD,

Tillagt den 28 maj. Företrädare för Coop och Krav m fl kräver mer statliga ekosatsningar i GP och i Dagens Arena, liksom Vänsterpartiet i Dagens arena. Jag svarar V i Dagens Arena.