fredag, februari 25, 2011

Elpriser och friskolor - marknad eller monopol..?

Elmarknaden är avregrerad och konkurrensen ska fungera, men gör den det?

Skolverksamhet var kommunalt monopol men är nu öppnad för upphandling och olika "utförare". Några friskolor som vinner upphandlingar och ska leverera kvalitet enligt tecknat avtal går med tydligen betydande vinster, och kan även med gällande skattelagstiftning minska skatten på dessa genom registrering utomlands av riskkapitalbolag.

Uppenbarligen är konkurrensen på elmarknaden i betydande utsträckning av oligopolkaraktär, och risk finns att den fungerar dåligt. Motivet för den marginalprissättning som sker på elmarknaden är principiellt starka, se denna artikel i GP.. Samtidigt finns det även argument mot dagens ordning, väl framfört i denna blogg..

Friskolor svarar för en betydande del av skolverksamheten i dagens Sverige enligt TT: "De fristående skolorna har expanderat under en följd av år och ansvarar nu för mer än var tionde grundskoleelev. På gymnasienivå studerar ungefär var fjärde elev på en friskola. De fristående förskolorna har cirka 14 procent av barnen i de aktuella kullarna.
Sammanlagt kvitterar friskolorna ut mer än 20 miljarder kronor per år av de offentliga medlen. Mer än hälften går till förskoleverksamhet, och knappt sex miljarder kronor vardera till fristående grund- och gymnasieskolor. Resterande medel går till de fristående huvudmän som bedriver kommunal vuxenutbildning."

Friskolorna redovisar oftast vinst, kanske i rimliga proportioner? TT: "Tre av de fyra största friskoleföretagen redovisar vinster i sina senaste delårsrapporter och årsredovisningar. Men själva skolverksamheten bär sig i samtliga företag.
Academedia omsatte 1 232 miljoner kronor under de sex första månaderna i fjol, och gjorde en vinst efter finansiella poster på 121 miljoner kronor. Under helåret 2009 var omsättningen 2 103 miljoner kronor och vinsten 170 miljoner kronor.
Pysslingen omsatte 992 miljoner kronor 2009, med en vinst på 35 miljoner. Kunskapsskolans intäkter uppgick under juli-december 2009 till 369 miljoner kronor och vinsten till 15 miljoner.
John Bauer redovisar en förlust efter finansiella poster på 17 miljoner kronor, trots omsättningen på 1 137 miljoner kronor 2009. Men det beror enbart på räntekostnader - bland annat på lån tagna hos de egna aktieägarna. Rörelseresultatet var positivt med 11 miljoner kronor."


Jan Björklund ska nu utreda hur friskolors villkor ska vara. Min uppfattning är att det är bra med konkurrens, mångfald och markandsekonomi även i den offentliga verksamheten. Självklart ska konkurrensen mellan kommunalt driva och privata skolor ske på likvärdiga villkor, och självklart ska upphandlingen ske professionellt och ställa upp de kvalitetskrav som skolorna måste följa.

Uppenbarligen har här misstag skett, och OK att utreda detta då.

Vad gäller elmarknaden, så finns det även här skäl för att utreda om den fungerar tillräckligt bra, eller om det är för stort glapp mellan genomsnittsprissättning och marginalkostnadsdito!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag, februari 23, 2011

Har Gadaffi folkrätten på sin sida? Har FN något ansvar?

Jag funderar lite kring "folkrätten". (Kanske Klamberg läser detta?). Contra världssamfundets ansvar för mänskligheten genom att förhindra folkmord och förtryck och främja demokrati och människors frihet...

I många länder finns ingen religionsfrihet utan uråldriga lagar gäller, dödsstraff stadgas om man vill byta religion, religiös diktatur förbjuder demokrati, religionsfrihet, yttrandefrihet, tankefrihet, tryckfrihet.

USAs bortdrivande av Saddam Hussein är ju omtvistat. Mot Röda Khmerernas skräckvälde ingrep inte FN. Inte heller mot folkmordet i Rwanda. Nu mobiliserar Gadaffi - som sannolikt beordade Lockerbibomben som mördade flera hundra flygpassagerare - legosoldater och andra som mördar människor och utövar skräckvälde.

I NordKorea delas människor in i pålitliga och opålitliga och förtrycket är fasansfullt med inslag av folkmord genom de miljoner som är undernärda eller har dött svältdöden.

I FNs råd för mänskliga rättigheter lär Libyen och Bahrain med flera liknande länder vara representerade.

Innebär folkrätten att de som griper makten i ett land och sedan kränker de mänskliga rättigheterna och utöver ett brutalt förtryck kan fortsätta med detta utan att världssamfundet har något ansvar?

Gadaffi har sannolikt beordrat sprängning av ett civilt passagerarflygplan och han mobiliserar nu soldater och legosoldater och sympatisörer till besinningslösa attacker mot Libyens invånare. Vilket ansvar har FN, har AU, har EU? Inom vilken tidshorisont?

Kan EUs Battle Groups göra någon nytta vid evakuering eller på annat sätt?

Vad som nu sker i Libyen är fruktansvärt. Gadaffis hotfulla "döda"-tal igår kväll var sanslöst hemskt. Vi behöver en bättre värld och världssamfundet måste bli starkare. (Som Nationernas Förbund jobbade med redan på 1930-talet...).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

torsdag, februari 17, 2011

Bra S, fortsätt vänsterut!

Mitt entydiga råd till Socialdemokraterna (ja, inte för att de har bett om det..) har varit att vill ni skaka alliansen så gå så långt åt vänster som möjligt och välj t ex Morgan Johansson till partiledare... Morgan kommer tyvärr inte så högt upp på vadslagningen längre, men kriskommissionen går pålitligt åt vänster, rätt så!

Jag lyfter fram någar citat från kommissionens rapport som påvisar detta, och som kan vara intressanta:

"Efter en första olycklig presentation med endast Socialdemokraterna och
Miljöpartiet, togs sedan Vänsterpartiet in i samarbetet."
(min kommentar: Kriskommissionen gillar Vänsterpartiet, till skillnad från Mona Sahlin. Mycket bra..!)

"I det sammanhanget så vill vi peka på att vårt sätt att ta upp
Sverigedemokraterna i valrörelsen kan ha varit kontraproduktivt. Då sa vi att vi som
parti aldrig skulle samarbeta med dem, och utmanade de borgerliga att ge samma
löfte."
"Det hade varit klokare att, om man nu över huvud taget skulle ta upp Sverigedemokraterna i valrörelsen, i så
fall inrikta sig på att kritisera dem sakpolitiskt."
(kriskommissionen ger allvarlig kritik mot Mona Sahlins strategi att hela tiden lyfta fram Sverigedemokraterna. Här ger jag kommissionen rätt, det kan ha varit S och Mona som lyfte in SD i riksdagen).

"Det system för kollektivt riskbärande som den generella välfärden innebär, inklusive
arbetslöshets- och sjukförsäkring, medför bättre liv för alla människor, men de utgör
också viktiga förutsättningar för tillväxt och fler jobb."
"Kvalifikationskraven i arbetslöshetsförsäkringen måste
förändras så att betydligt fler omfattas"
(S gillar allmän sjukförsäkring men inte allmän a-kassa. Aldrig att "alla ska med" i arbetslöshetsförsäkringen, bara "betydligt fler". 100-tusentals av de svagaste i samhället ska fortsätta att falla mellan stolarna, det kräver den i dessa frågor ultraliberala socialdemokratin. Och vi vet ju varför, omsorgen om facket går före en solidarisk allmän a-kassa, S sviker de svagaste).

"En radikal omställning av användningen av fossila bränslen innebär enorma investeringar i
alternativ energi, oavsett om det är kärnkraft, vind, sol eller något annat."
(Aha, kärnkraft är en möjlig alternativ energi, menar kriskommissionen...)

"Vi vill även pröva nya modeller för medlemsvärvning genom att inrätta ett nationellt
callcenter. Inom ramen för detta ska dessutom olika modeller för fundraising prövas."
(Låter modernt och marknadsmässigt..)

"Arbetarrörelsen bör vidare se över möjligheten att bedriva en större nyhetstidning på nätet."
(Säkert ett bra förslag, hoppas att Centerpartiet funderar på detta också).

"Andelen med tidsbegränsad anställning har ökat de senaste 20 åren och ligger nu på
ca 15 procent av de anställda, jämfört med 9,9 procent 1991."
(Om vi inte ändrar den alldeles för stelbenta och konserverande lagen om anställningsskydd så är väl snart 20-30 procent tidbegränsat anställde. Fortsätt att driv detta, vi i Centerpartiet!)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

söndag, februari 13, 2011

Julian Assange, våldtäkt,ofredande,mediastorm

Jag skrev följande på Facebook för två dagars sedan:

"Staffan Danielsson tar väldiga risker ibland, testar nu reaktionerna på följande konstaterande efter att ha sett Rapports detaljerade beskrivning av Julian Assanges våldtäkt (som byggde på ömsesidig frivillighet men olika syn på trasig eller ingen kondom); Assanges straff genom all publicitet torde i alla fall redan nu vara åtminstone i nivå med hans eventuella brott."

Jag fick några kommentarer på temat Domstolen dömer, och svarade:

"(Instämmer). Frågan kanske är mer generell när någons ev brott får enorm negativ publicitet över hela världen (och där innebörden av begreppet våldtäkt säkert varierar en del). Men Sveriges , säkert korrekta, definition kommer att ges stor spridning."

En kommentar till: "Ta det lite vackert med hänsyn till alla de kvinnor som anmäler våldtäkt och aldrig blir trodda av polis eller domstol."

Och mitt svar: "Det här är svårt när ord står mot ord och ingen annan är med..Även för berörda kvinnor torde uppmärksamheten vara mycket påfrestande, jag är lite oklar om det var de eller åklagaren som väckte frågan. Och första åklagaren lade väl ner. Domstolen dömer, vi får se resultat och straff, publiciteten är ett faktum och blir mycket mer".

En kommentar till: "Efter direkt inbjudan och ett antal överenskomna samlag ena dagen blir det svårt att bevisa uppsåt och våldtäkt på morgonen dagen därpå. Av samma skäl (ungefär) blir det svårt att bevisa uppsåt och medvetet sönderslitande av kondom som grund för utnyttjande. En något "fundamentalistisk" åklagare har nog skadat Sveriges anseende som rättsstat i många länder. Reinfeldt skulle ha låtit bli att kommentera.".

Em kommentar tipsade om följande artikel på Newsmill: skriven av Helena Bergman, tidigare mångårig redaktör för det legendariska (?)kvinnoprogrammet Radio Ellen.
Artikeln har inte någon millningsmöjlighet, men av 145 kommentar ger nog den här lite uttryck för vad jag är ute efter i denna debatt:

"Nej problemet ligger inte i att Assange är oskyldigt anklagad för det är han uppenbarligen inte. Problemet ligger i lagstiftningen och brottsbeskrivningen våldtäkt. Ordet våldtäkt har en extremt stark laddning och betydelse för de flesta människor män som kvinnor och betraktas av de flesta som ett av de värsta, mest skamfyllda, mest straffvärda brott man kan begå, möjligtvis med undantag för barnsexbrott. Och rätt så.
Problemet är att lagstiftare nu klumpar ihop ALLA tänkbara former av sexuella kränkningar mot kvinnor till ett begrepp, högt som lågt, nämligen våldtäkt. Detta urvattattnar begreppet våldtäkt till att betyda allt och ingenting vilket är olyckligt. Det blir också en stor skillnad mellan populasens bild av brottet, för dem betyder våldtäkt något väldigt bestämt, i förhållande till domstolens behandling där våldtäkt kan betyda lite vad som helst. Jämför Bjästafallet.
I denna betydelseglidning kan man nog troligen hitta orsaken till att det blir så konstiga reaktioner i allt från det engelska rättsväsendet till den s.k. feministen Helene Bergman.
Min rekommendation är att man snarast ändrar definitionen av våldtäkt tillbaka till den tidigare. För andra övergrepp, får man hitta på mer lämpliga brottsrubricering. Assange borde t ex anklagas som hans tidigare gelikar HIVmännen vare sig han har smittat eller inte då uppsåtet borde vara det som räknas."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

onsdag, februari 09, 2011

Signalspaning, media och pirater

Signalspaningskommittén redovisar nu sina erfarenheter efter att nära ha följt den signalspaningsverksamhet under sträng kontroll som Försvarets Radioanstalt (FRA) bedriver.

Rapporten ger ett gott intryck, man ger FRA credit i flera avseenden men visar också på att några områden behöver förbättringar göras. Men lyfter fram vikten av fortsatta "kontrollstationer", vilket jag - som initiativtagare till detta tillsammans med Annie Johansson - tycker är rätt självklart. Och det är också lätt att instämma i att Statens Inspektion för Försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) måste ha tillräckliga resurser för sitt kontrollarbete.

Mark Klamberg ger intressanta kommentarer på sin blogg. Det är bra att dimmorna skingras kring de frågor som Mark har lyft fram, och att genomlysningen ligger till grund för ev fortsatta åtgärder för att förbättra integritetsskyddet.

Sveriges Radio behandlar signalspaningen både i Studio Ett och i Dagens Eko, med vinklingen att en av 15 förbättringspunkter inte hade praktisk effekt, dvs att FRA med automatik skulle underrätta medborgare som oberättigat utsatts för signalspaning. Graden av sekretss runt verksamheten gör att detta ännu inte skett, vilket Piratpartiet och Camilla Lindberg skjuter in sig på i sin kritik.

Här blir regeringens kommande rapport (sent i höst) till riksdagen, där signalspaningens funktion utifrån integritetsperspektiv ska redovisas, intressant. Viktigt är dock att att den medborgare som vill få information om huruvida han eller hon varit utsatt för signalspaning kan få reda på detta genom att vända sig till SIUN, vilket 7 medborgare redan gjort.

Allra viktigast är dock att de 14 tunga förändringar som genomförts och som fungerar innebar viktiga förstärkningar av integritetsskyddet, t ex inrättandet av försvarsunderrättelsedomstolen.

Oppositionen i kommittén utgörs av tre socialdemokrater (jag beklagar att inte t ex Miljöpartiet hade med en representant). De står bakom kommitténs slutsatser men klagar över för lite tid, och vill ha en ständig "Signalspaningskommitté". Jag är alltså positiv till fortsatta kontrollstationer, och SIUN är ju den fungerande kontrollmyndigheten dår parlamentariker ingår.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag, februari 08, 2011

Centerpartiets kommundagar i Linköping

I fredag-lördags möttes ca 600 ledande centerpartister i kommuner och landsting mm. i Linköpings konsert och kongress.
Här en lite sen rapport.

Sådana här träffar är ju viktiga genom både vad som sker på podiet och i samtal och nätverkande i pauser och middag och dans.

Dagarna blev bra, tycker jag. Alliansen vann, men Centerpartiet gick bakåt, som vi vet. Maud Olofsson hade ett behärskat anslag, förnyelsegrupper tillsattes.

Annie Johansson presenterade valanalysgruppens rapport och fick mycket varma applåder efter detta. Ett bra betyg till gruppen och till henne.

Min egen valanalys, presenterad här på bloggen bl a, är i betydande grad i linje med Johanssons grupp. Några saker sticker ut lite, vilket jag återkommer till.

söndag, februari 06, 2011

Viktigt ta avstånd från extremism!

Storbrittanniens premiärminister David Cameron har liksom tidigare Tysklands förbundskansler Angela Merkel nu uttalat sig om vikten av att ta avstånd från rörelser som inte står för demokrati, yttrandefrihet, rätten att själv välja religion,mäns och kvinnors lika rättigheter osv.

Jag instämmer till fullo! Observera att detta också innebär en mycket stark kritik mot länder som i sina konstitutioner bygger in ofrihet och förbud med t ex lagar från 600-talet; som Iran och flera arabländer.

TT sammanfattar det så här, lite olyckligt, här i DN.

Länk till The Telegraph, här.

Johan Linander ger en bra kommentar på sin blogg, här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

fredag, februari 04, 2011

Risker med massvaccineringen mot svininfluensan

Sverige genomförde – till skillnad från nästan alla andra länder – en mycket omfattande vaccinering för att förhindra spridning av så kallade svininfluensan som klassades som pandemi. Detta var kostsamt men bedömdes som en rimlig säkerhetsåtgärd. Till grund för beslutet låg rekommendationer från WHO, där kopplingar fanns även till vaccintillverkarna.

I andra länder i Norden och Europa och Världen användes vaccinering mycket mer riktat och i mycket lägre omfattning. Min bild är att svininfluensans utbredning och konsekvenser trots vaccineringen inte avvek väsentligt i Sverige i jämförelse t ex med våra nordiska grannländer. Uppenbara vinnare på Sveriges massvaccineringar var vaccintillverkarna.

En bieffekt av vaccineringen förefaller nu att vara att en del barn kan ha drabbats av narkolepsi. En studie i Finland visar att 52 av 60 barn som drabbats av denna besvärliga sjukdom hade vaccinerats, dvs risken för att drabbas kan ha mångdubblats. Även i Sverige har ett antal föräldrar med barn som drabbats av narkolepsi kopplat sjukdomens uppblossande till att vaccinering mot svininfluensen skett dessförinnan. Svenska myndigheter har dock ännu inte kunnat hitta samma tydliga orsakssamband som i den finska studien. Och företrädare för stat och myndigheter har deklarerat att de nästa gång en pandemi uppträder avser att agera med massvaccineringar även då.

Hur kommer Sverige att agera i framtiden med anledning av de befarande riskerna med det vaccin som användes och används mot svininfluensan, och med tanke på kommande epidemier?

Det är en fråga som regeringen och riksdagens socialutskott borde fundera mycket noga på!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag, februari 01, 2011

Äldrediskriminering i riksdagen..?

Tja, diskriminering kanske är ett för starkt ord. Men att de äldre i befolkningen är dramatiskt dåligt representerade i riksdagen, det är ett beklämmande faktum.

Min självbild är givetvis att jag är en pigg, medelålders 63-åring...Jag är fullt medveten om att det kan finnas andra bilder...Därför blev jag mycket överraskad när jag efter valet fick klart för mig att jag är en av riksdagens äldsta ledamöter....

23 procent av Sveriges befolkning är över 65 år. I riksdagen finns endast 8 ledamöter som är över 65, dvs endast 3 procent.

Endast 11 riksdagsledamöter är äldre än jag själv.

Det "dräller av" ungdomar, män och kvinnor i olika åldrar, men var finns de äldre?

Lever äldre nuförtiden kortare tid än förr? Nej, tvärtom!

Är äldre nuförtiden mindre friska och klartänkta än förr, Nej,tvärtom?

Är äldres omdöme och erfaranhet något att ta vara på och utnyttja i t ex riksdagen? Självklart ja, menar jag.

Jag har varit riksdagsledamot sedan 2004 och blir 2014 67 år, hoppas jag. Sannolikt är jag då rätt mätt på politik och trappar ner. Å andra sidan känns det mot den beskrivning jag givit här som om det finns ett ansvar för att göra riksdagen mer representativ och omdömesgill (?!).

I Kina och även andra kulturer värdesätts uppenbarligen ålder och erfarenhet på ett annat sätt än i Sverige? Eller gör Sverige mer rätt när äldre kan koppla av och överlåta till yngre generationer att bestämma?

Veteranen, tidningen för Sveriges Pensionärsförbund, har i senaste numret - nr 1 2011 - ett reportage kring detta. Artikeln finns ännu inte på hemsidan,men jag länkar till den i alla fall. Därifrån tar jag också tabellen över åldersfördelningen i Sveriges Riksdag:

18-24 år 4
25-29 13
30-34 35
35-39 32
40-44 50
45-49 62
50-54 67
55-59 52
60-64 26
65-69 6
70-74 1
75- 1

Förra mandat perioden var den kloke Lennart Lewi äldst i riksdagen och i Centerpartiets riksdagsgrupp. Han tillförde oss mycket.
Denna mandatperiod är Barbro Westerholm (FP) äldst.

Jag ser fram mot några kommentarer kring detta! Ge mig på nöten eller håll med!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,