onsdag, februari 09, 2011

Signalspaning, media och pirater

Signalspaningskommittén redovisar nu sina erfarenheter efter att nära ha följt den signalspaningsverksamhet under sträng kontroll som Försvarets Radioanstalt (FRA) bedriver.

Rapporten ger ett gott intryck, man ger FRA credit i flera avseenden men visar också på att några områden behöver förbättringar göras. Men lyfter fram vikten av fortsatta "kontrollstationer", vilket jag - som initiativtagare till detta tillsammans med Annie Johansson - tycker är rätt självklart. Och det är också lätt att instämma i att Statens Inspektion för Försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) måste ha tillräckliga resurser för sitt kontrollarbete.

Mark Klamberg ger intressanta kommentarer på sin blogg. Det är bra att dimmorna skingras kring de frågor som Mark har lyft fram, och att genomlysningen ligger till grund för ev fortsatta åtgärder för att förbättra integritetsskyddet.

Sveriges Radio behandlar signalspaningen både i Studio Ett och i Dagens Eko, med vinklingen att en av 15 förbättringspunkter inte hade praktisk effekt, dvs att FRA med automatik skulle underrätta medborgare som oberättigat utsatts för signalspaning. Graden av sekretss runt verksamheten gör att detta ännu inte skett, vilket Piratpartiet och Camilla Lindberg skjuter in sig på i sin kritik.

Här blir regeringens kommande rapport (sent i höst) till riksdagen, där signalspaningens funktion utifrån integritetsperspektiv ska redovisas, intressant. Viktigt är dock att att den medborgare som vill få information om huruvida han eller hon varit utsatt för signalspaning kan få reda på detta genom att vända sig till SIUN, vilket 7 medborgare redan gjort.

Allra viktigast är dock att de 14 tunga förändringar som genomförts och som fungerar innebar viktiga förstärkningar av integritetsskyddet, t ex inrättandet av försvarsunderrättelsedomstolen.

Oppositionen i kommittén utgörs av tre socialdemokrater (jag beklagar att inte t ex Miljöpartiet hade med en representant). De står bakom kommitténs slutsatser men klagar över för lite tid, och vill ha en ständig "Signalspaningskommitté". Jag är alltså positiv till fortsatta kontrollstationer, och SIUN är ju den fungerande kontrollmyndigheten dår parlamentariker ingår.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

8 kommentarer:

Jonas sa...

Några frågor:

1. Datainspektionen och kommittén konstaterar att FRA lagrar enskildas trafikuppgifter utan att personerna kan kopplas till yttre hot. FRA:s personal kan sedan göra historiska sökningar i databasen inom ramen för uppdragen. Varför vill du inte begränsa FRA:s möjligheter att lagra enskildas trafikuppgifter? Vore inte ett regelrätt förbud det enda rätta? Trafikdata som kan kopplas till enskilda ska givetvis endast få inhämtas om personerna kan länkas till yttre hot.

2. I rapporten slås fast att FRA:s spaning i hög grad riktar sig mot fysisk person. Var inte meningen att skrivningen om "synnerlig vikt" skulle leda till att avlyssningen drabbade individer endast i undantagsfall?

3. Tycker du att andra än SIUN, t.ex Datainspektionen, bör ha mandat att fortlöpande granska FRA:s omfattande informationsutbyte med andra länder?

4. Regeringens årsrapport för 2010 om spaningen innehöll inalles 11 rader om Siuns granskning. Inga uppgifter om antal spaningsuppdrag, antal signalbärare eller trafikmängder. Här har FRA:s underrättelssechef själv förklarat att myndigheten utan problem skulle kunna tillhandahålla sådan information. Driver du själv på för att FRA:s förslag i den delen ska bli verklighet? För du kan väl inte vara nöjd med denna innehållslösa redovisning?

5 Tycker du att det är rimligt att en lagstiftning om polisiär signalspaning ska finnas på plats redan före kontrollstationen?

6 Är det möjligt att granska utfallet av 250 000 sökbegrepp?

7 Signalspaningskommittén har knappast granskat massavlyssningen i kabel alls. Hade det inte varit bättre att förlänga uppdraget?

Jonas sa...

Några synpunkter:

Staffan, du skriver att övriga 14 punkter fungerar. Vem försöker du lura med en sådan formulering?

För det första kan vi plocka bort punkt 6 och 7. Ett förslag om att FRA ska få spana på uppdrag av polisen väntas i närtid.

För det andra kan vi stryka punkt 15 om kontrollstationen, eftersom den inte har ägt rum ännu.

För det tredje riktar Datainspektionen och kommittén kritik mot punkt 5. FRA:s filtrering av inrikestrafik har inte fungerat som det var tänkt. Myndigheten har inhämtat kommunikation där både sändare och mottagare befunnit sig i Sverige.

För det fjärde: Datainspektionen riktar också kritik mot punkt 9: förstöringsskyldigheten.

För det femte: Hur vet du att Försvarsunderrättelsedomstolen (punkt 2) fungerar som den ska? Varken DI eller Signalspaningskommittén har haft i uppdrag att granska kontrollorganen. Däremot framförde som bekant FRA-anställda klagomål till kommittén i höstas om att domstolen godkänner på löpande band utan att ställa relevanta frågor. Låter det som att domstolen fungerar?

För det sjätte: Det är betydligt mer än de 15 punkterna som lyfts fram i de båda rapporterna. Till exempel det faktum att vanliga människors trafikdata riskerar att lagras hos FRA.

SIUN har också förklarat att man överhuvudtaget inte har granskat FRA:s informationsbyte med andra länder under 2010.

De båda särskilda granskarna har knappast alls kunnat granskat kabelspaningen, eftersom den nätt och jämnt kommit igång. Så bara där finns stor osäkerhet om slutsatserna.

Så, Staffan Danielsson, vad är det nu som fungerar så bra?

Anonym sa...

Staffan.

Av en slump ramlade jag in här.
Iom att jag är lite kristen så vill jag verkligen inte att nån ska kunna lagra nåt överhuvdtaget om mig på nåt sätt överhuvudtaget.

Nu har jag genom dig fått reda på att jag bara har att gå till "SIUN" för att få reda på om jag blivit "lagrad" eller ej.

Men,...Jag ville ju inte bli lagrad från första början.Så, varför ska jag få, i efterhand, reda på att jag behandlats på ett odemokratisk sätt iom att jag ju inte anklagats för nåt?...(Ännu i alla fall), när jag i första skedet inte ville "lagras"?
På vilket sätt skulle ett visat fel korrigera själva "felet/olagligheten)?

Låter ju helt idiotiskt enligt mig i alla fall.

Först ska jag bli "lagförd/avlyssnad" i nåt sammahang som ingen vet nåt om.SEN ska jag kunna få reda på att jag varit utsatt men ändå inte är utsatt...
Men det är så hemligt så det får man inte berätta.

Snälla.Kan du krångla till det ännu mer än dessa redan idiotiska argument är du välkommen.Stolligare än detta du vart med om att hitta på kan ingen hitta på, ärligt.

O sen då Staffan.
Som jag sa så ramlade jag hit av rena slumpen genom länkar hit o dit efter 3 timmar på nätet.(slutade jobbet 23 i kväll).

O nu vet jag att jag ska kolla på "SION".

VAD FAAN ÄR SION?

Vart är det?Ska jag åka till Sthlm för att kollla mig själv eller hur ska jag göra för att kolla mig själv.O framför allt, HUR skulle/ska jag kunnat veta det???

O nu är ju det ett faktum att just jag hittat hit o fått reda på vart jag ska gå för att kunna kolla om staten behandlat mig fel eller ej, men jag vet fortfarande inte vart jag ska "gå".

MEN, dom som INTE ramlat hit då?

Min morsa o farsa, +70 båda två¨men ändå på nätet o lika förbaskade över "din" lag, hur vet dom vart dom ska gå?

Har det vart stora annonser i AB o EXP där alla kunnat få info om vart alla svenska medborgare ska kunna kolla sig eller vart menar du att alla skulle kunna veta om SIOM eller om det nu var SIUM?

Svara gärna UTAN att försöka romatisera en komplett idiotisk lag Staffan.Ingen mer än du tycker den är ok men mer än jag som ramlat hit vill veta att detta mysterium du pratar om finns.O VAR det finns!

Ha det
Jan

Staffan Danielsson sa...

Jonas:
jag kommenterar.
1. Jag är öppen för att diskutera vad som får lagras och hur länge. Vi får se hur regeringen behandlar detta i den kommande kontrollstationen.
2. Jag tycker att Mark Klamberg resonerar väl kring detta. All spaning handlar ju om meddelanden som har sitt ursprung i fysiska personer.
3. Frågan om underrättelseverksamhet och samarbetet med andra länder är viktig, regelverken ska vara tydliga men omgärdas också av hög sekretess. Sverige torde med vår nya lagstiftning vara bland de länder i världen som är mest öppna kring detta.
4. Ja, jag arbetar för att regeringens rapporter ska kunna utvecklas, vi har ju hittills bara mottagit den första.
5. De frågorna är inte kopplade till varandra. Jag anser att det är rimligt att säkerhetspolisen kan använda resultat från signalspaningen i sitt arbete för att förhindra allvarliga säkerhetshot mot Sverige, självfallet under samma stränga kontroll som i övrigt gäller.
6. SIUN ska granska detta inom ramen för sitt kontrollansvar.
7. Jag är positiv till t ex fortsatta kontrollstationer eller andra åtgärder som ger en fortlöpande översyn och kontroll av hur signalspaningen bedrivs.

Dina övriga frågor, Jonas: Mycket av det du tar upp ska ju granskas och utvärderas vid kontrollstationen och i SIUNs verksamhet.

Jan: Jag har diskuterar mycket här på bloggen om motiven för att signalspaning under sträng kontroll ska kunna bedrivas, för att förhindra allvarliga hot mot landets säkerhet. Jag får hänvisa till detta under rubriken "signalsapning" i vänsterkanten på sidan.

Jonas sa...

Tack för svaren, Staffan. Även om vi nog tycker olika på centrala punkter, vill jag berömma dig för att du är en av de få som vågar ta debatten.

Jag fäste mig särskilt vid att du är beredd att se över trafikdatalagringen. Räkna dock inte med att FÖD/regeringen kommer att driva den frågan. Det kommer inte att ske. Där måste ni parlamentariker ta egna initiativ.

Centern hade också ett ursprungligt förslag om att trafik som börjar ELLER slutar i Sverige inte skulle få inhämtas. Jag hoppas att ni inte har övergivit den ståndpunkten.

Senast vid kontrollstationen har partiet vissa möjligheter att upprätta sitt dåliga rykte i integritetsfrågorna. Det är en chans som ni bara inte får missa.

Anonym sa...

Varför har miljöpartiet inte någon representant?

Staffan Danielsson sa...

Gustav: Kommittén var ju parlamentariskt sammansatt, jag noterar att det från de rödgröna är 3 socialdemokrater, hur man resonerat där vet jag inte.

Anonym sa...

Jonas,
Du missade punkt 13 i överenskommelsen mellan regeringen och FRA-kritikerna som anger att: "Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras."

7§ i signalspaningslagen anger (efter ändringarna) att information från själavårdande samtal ej behöver förstöras om det finns synnerliga skäl för att behandla uppgifterna.

Det är något annat än "omedelbart förstöras".