måndag, juni 14, 2010

Försvarets ibland gåtfulla kommunikationsstrategier

Försvaret och försvarsmakten ska ju vara en integrerad del av samhället, med uppgift att trygga vår säkerhet mot illsinnade länder och mot terror.

Försvarsmakten ska vara och uppfattas som en positiv kraft som kan attrahera många frivilliga rekryter, och som med kompetens och engagemang skyddar det vi vill försvara; t ex städer, åkrar, vägar, hamnar och energianläggningar som t ex vatten- och vindkraftverk.

Man ska givetvis också hävda sina egna berättigade intressen av övningsfält och fullgod säkerhet t ex vid stridsflygning från de militära flygfälten.

Behöver säkerheten förbättras eller restriktioner införas kring flygfälten ska detta givetvis övervägas och diskuteras, tillsammans med dem som har detta ansvar i övrigt i samhället.

Genom medianyheter i helgen via Dagens Eko, TT med mera framkom bilden att Försvaret beslutat att inrätta en zon kring 10 militära flygfält med 4 mils radie, där vindkraftverk inte fick finnas. Informatörer vid försvaret bekräftade att det också handlade om nedmontering av befintliga vindkraftverk, samt att man vid sitt beslut inte tagit någon hänsyn till ev kostnader i miljardklassen utan enbart sett till säkerheten..

De nära 100-talet vindkraftverk som nu berörs i Östergötland Har alla godkänts av Försvaret, men nu vänder man alltså på klacken..

Jag och andra reagerade med förvåning och bestörtning, "det här kan inte vara sant".

Och det var det nog inte heller.

Efter en del förvirring på Högkvateret diskuterade jag frågan i Radio Östergötland i eftermiddag. Med Jonas Rollén (Brollén?)från Försvarsmakten.

Han hävdade nu att det fanns inget beslut om 40 kms zoner utan vindkraftverk. Bra!

Det fanns vidare inga tankar på att riva några vindkraftverk. Bra!

Rykten om att JAS Gripen kan krascha vid flygning kring vindkraftverk var också grundlöst. Bra!

Däremot kan utbyggnaden av vindkraft störa stridsflygplanet vid start och landning genom att dopplerradarn - som följer mål som rör sig och sållar bort allt som står stilla - kan identifiera vindkraftverkssnurror som "flygföremål". Tillbud är ett starkt ord, men radarstörningar har varit frekvent förekommande.

Dessutom kan vindkraftverk försvåra start och landning (tror jag syftet var) om man vill flyga lågt i vissa lägen.

Med anledning av den nu uppkomna oron avser Försvarsmakten att skynda på arbetet med sitt "arbetspapper" så att förslag om utökade vindkraftsrestriktioner kan komma i närtid.

Turbulensen några dagar i denna fråga har självfallet varit negativ för alla vindkraftens vänner och för alla de som satsat pengar i befintliga verk och planerar att uppföra nya. Den har också varit negativ för det utmärkta stridsflygplanet JAS Gripen och för Försvaret.

Skadeverkningar kan bestå framförallt genom en ökad osäkerhet om kommande vindkraftsetableringar.

Nu gäller det att Försvarsmakten i dialog med olika myndigheter kan identifiera de behov som kan finnas av att t ex i start- och landningsbanors förlängning vara försiktig med vindkraftsetableringar. Detta torde beaktas redan idag, och min förhoppning är givetvis att ev utökningar blir begränsade.

Dessutom bör självfallet stridsflygplans radar- och styrsystem utvecklas, och rutinerna kring hur man startar i rote, så att flygplanen kan användas beroende på hur omgivningarna ser ut.

Eftersom fullständigt orimliga skyddsytor har nämnts är det viktigt att försvarsmakten och berörda myndigheter snabbt kan klargöra att det - hoppas jag - rör sig om ev begränsade utökade restriktioner.

Den här frågan är så pass viktig att jag utgår ifrån att regeringen noga följer dess utveckling.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,