lördag, januari 28, 2012

JO granskar inte länsstyrelserna och djurskyddslagen

Det finns frågor kring rättssäkerhet att granska vad gäller djurskyddslagen, t ex vad gäller att näringsidkare kan få mycket hårda straff av länsstyrelsen utan att frågan om tvångsomhändertagande av djur eller djurförbud kan prövas i en rättegång. Idag beslutar länsstyrelserna om detta utan att brottsanmäla lantbrukaren, och utan att denne kan få sin sak prövad vid en domstolsbehandling där sakfrågan i sin helhet kan prövas. Överklagan av myndighetsbeslut till förvaltningsrätt innebär endast att frågan om myndigheten gjort rätt moment prövas, inte sakfrågan i sig.

Tidningen Lantbrukets affärer med den erfarne journalisten Sven-Olov Lööv skriver om detta.

Jag har ju bett JO att granska länsstyrelsens beslut att omhänderta Per-Ola Olssons kor, samt även att granska dessa frågor utifrån länsstyrelsens i Skånes handläggningar. Detta har bidragit till en uppoenbart angelägen debatt i dessa frågor i främst lantbrukspressen, där frågorna diskuteras i insiktsfulla ledarkommentarer och även av LRFs högsta ledning.

Det är bra.

JO ligger dock lågt. Jag har nu fått svar från Justitieombudsmannen Lars Lindström som med hjälp av Li Brismo meddelar att "Det som Ni har anfört ger inte anledning till någon åtgärd från min sida. Jag kommer därför inte att utreda Er anmälan."

Innebär alltså detta att JO anser att myndigheternas bedömningar i dessa frågor är oklanderliga, och att den enskildes möjligheter att hävda sin rätt är tillräcklig?

Det behöver det inte göra, och jag hoppas att JO istället kommer att ta andra tillfällen att granska dessa frågor djupare.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,