söndag, april 30, 2006

Lantbrukets kurvor - trolleri med statistik...

Fin fackelvalborg hemma i Bankekind, vårtal, kör, en sur röksignalsbrasa. Hästtävling i Skogslotten, Norrköping och Lisa dubbelnollade (heter det) med Thomson! Återstår "bara" att träna snäva kurvor och fart!

Läser årets lantbruksbarometer från LRF-sfären. "De flesta kurvor pekar uppåt" och "fler bönder är nöjda med lönsamheten". Visst finns en sådan tendens ifrån en låg nivå, i EUs sämsta kvartil. Men nog gör rapportförfattarna och rubriksättarna allt vad de kan av detta.

Några exempel; 27 procent anges tycka att "lönsamheten är mycket eller ganska god"...tittar man närmare tycker 26 procent ganska god och en ynka procent god...

Av de 71 procenten "ganska eller mycket dålig" (obs att här kommer ganska först istället för mycket...) är 51 procent ganska och 20 procent mycket dålig. Men OK, förra året var 76 procent negativa.

Sedan gläds rapportförfattarna under rubriken "framtidstron ökar" åt att 71 procent av lantbrukarna tror att lönsamheten blir oförändrad eller bättre i år...Delsifforna är 14 procent bättre och 57 procent oförändrat...25 procent tror att lönsamheten i år blir sämre, en minskning från förra året.

Självklart blir rubrikerna över landet att 71 procent tror bättre och bara 25 procent sämre...OBS att man lika gärna kunde ha summerat att 82 procent tror att lönsamheten blir oförändrat eller sämre, och 14 procent tror att den blir bättre...

Jag inser vikten av att lyfta fram möjligheter och framtidstro, och det finns en liten tendens uppåt. Men oj vad lätt det är att överdriva.

Likaså under rubriken "trendbrott, bönderna ökar byggandet" tar man i ordentligt. Tendensen är här än svagare, antal förprövade nya koplatser har ökat 17 procent till 14.500 men ska inte produktionen minska krävs 20-25.000 nya platser per år. Och byggnadsinvesteringarna i växt och mjölk/nöt sjunker eller är oförändrade, gris och fjäderfä sjnuker efter en rejäl ökning tidigare år.

skriver dysterkvisten Staffan, som tyvärr är fortsatt djupt bekymrad över att animalieproduktionen minskar i Sverige i en ond spiral, som inte minst Swedish Meats starkt känner av.

Tillsätt en konkurrenskraftskommission omedelbart!!

torsdag, april 27, 2006

Göran Perssons om arbetslösa ungdomar: "Inte så många"...

Debatterade ungdomsarbetslösheten med Veronica Palm i onsdagens debatttimme. Hon diskuterade som vanlig från s utifrån att problemet för ungdomar är att de blir uppsagda från jobb. Ett märkligt synsätt, det stora bekymret är ju att eb orimligt stor andel av ungdomarna inte får något jobb hur de än letar utan tvingas cirkulera mellan ams-aktiviteter och ren arbetslöshet, vilket mal ner deras självkänsla och självförtroende i många fall.

Jag citerade ett mycket anmärkningsvärt uttalande av Göran Persson - han som är statsminister - via TT i tisdags, ungefär att "Vi har läget under kontroll. Inga fler insatser behövs. Ungdomsarbetslösheten är inget stort problem även om det är ett elände för de drabbade. De är inte så många."

Men den inställningen - utomordentligt anmärkningsvärd - förstår man varför regeringen verkar handlingsförlamad, problemet finns ju inte...

söndag, april 23, 2006

givande arbetshelg

ledande riksdagskandidater från hela landet, och många engagerade medarbetare, på Lidingökonferens i helgen. Härlig stämning och ett mycket givande program.

Utsikt över mycket vatten och skog, man kunde trott man var i norrland om inte så många hus och radhus skymtade vid strandkanten. Strandskyddslagen gäller hårt utanför tullarna, men baske mig inte i huvudstaden. Låt kommunerna få hantera detta, frihet under ansvar!

Söndag eftermiddag på debatt på länsbygderådets möte i Hävla i norra Östergötland. Många eldsjälar, inklusiva ett antal politiker, och intressanta diskussioner. 7 landsbygdspartier var tillstädes, lät det som. Efter några års riksdagsarbete har jag fått se vad jag visste, centerpartiet har en inbyggd kompass som driver på för att "Hela Sverige"-perspektivet alltid ska vara med i alla relevanta frågor.

Jag JO-anmälde Djurskyddsmyndigheten i fredags, andra gången på en månad. Inget roligt, men tyvärr motiverat. Första gången var för en obegriplig arrogans och nonchalans i prövningen av ett plötsligt ligghallskrav för Militärfältet Revingeheds stora frigående nötkreaturshjordar, som enligt alla regionala tillsynsexpter mår förträffligt. Men myndigheten kunde enbart med hjälp av några fotografier - ingen dialog eller platsbesök, inte - se att Jordbruksverkets tidigare godkännande av driften utan fler ligghallar var fullständigt fel. (JO avslog min anmälan eftersom ärendet är under prövning i länsrätten).

Nu har en enig miljö och hälsoskyddsnämnd i Ronneby - med s-majoritet, vilket hedrar dem - skickat ett upprört och utförligt brev till Djurskyddsmyndighetens miljöpartistiske Genraldirektör Matz Hammarström (f.k till Jordbruksdepartementet) över hur ett inkompetent och stelbent formalistiskt agerande från Djurskyddsmyndigheten lett till att två kossors lidande förlängts samtidigt som stora ansträngningar från grannar och myndigheter i Ronneby blev helt förgäves.
Jag ska lära mig att länka, min anmälan finns på JO, och jag kan eposta anmälan och öppet brev till den som hör av sig till min epostadress och är intresserad.

fredag, april 21, 2006

djurskyddsmyndigheten, är på spåret...

Först, besökte Vingåkerscentern i kväll, givande diskussioner med ett centerparti som styr Vingåker tillsammans med alla andra partier utom socialdemokraterna! Det var säkert viktigt med ett maktskifte för snart 4 år sedan. Det är ännu viktigare för hela Sverige i höstens val, utöver alla andra goda argument är faktiskt behovet av ett mktskifte i sig ett riktigt starkt argument. Och en röst på centerpartiet är en röst på en ny stark borgerlig regering där centerpartiets värderingar och visioner får rejält med utrymme. Vi är stolta och nöjda - till skillnad från (s)... - med det genomslag våra förslag fått i den alliansplattform som redan är lagd.

Har läst en skakande redovisning av djurskyddsmyndighetens inkompetens och handlingsförlamning i ett djurskyddsärende, avser att agera och återkommer i frågan. Fast för de berörda nötkreaturen har lidandet redan förlängts, tack vare myndigheten inkompetens och stelbenthet.

måndag, april 17, 2006

min första inlägg, lite i efterhand...

hej medborgare och väljare...jag tänker försiktigt börja blogga. Jag är riksdagsledamot sedan juli 2004, då jag efterträdde Lena Ek, nu centerns ledamot i EU-parlamentet. En tuff uppgift, Lena gör lysande insatser i Bryssel och tidigare i riksdagen.Jag har ingen hemsida än, och tänker börja blogga för att se hur långt det räcker. Riksdagens hemsida www.riksdagen.se är ju heltäckande för allt man gör där, varje motion, fråga eller interpellation finns redovisad och varje inlägg som man gjort i "kammaren" - i riksdagssalen. Tidigare kunde man enkelt under rubriken "sagt och gjort" se allt som varje riksdagsledamot gjort under året, nu är hemsidan förnyad sedan en tid och jag tror inte denna funtion fungerar än, jag återkommer om detta.

Jag är lantbrukare - eller företagare som vi allt oftare säger numer - från Bankekind utanför Linköping. Jag och min fru Ewa driver ett uthyrningsstall med 30 boxplatser - ja, det är ju Ewa som sköter det tillsammans med en medarbetare. Våra döttrar Märta och Lisa har var sin ponny där.Du som råker titta in och läsa på denna min blogg, hör gärna av dig på eller utanför bloggen med synpunkter!

Jag hade tänkt nu säga något om en lite otrendig motion som jag och min kollega Jörgen Johansson i onsdags lämnade in; om att avslå regeringens förslag att till år 2010 uppmana kommuner och landsting att tiodubbla sina inköp av KRAV-livsmedel till en merkostnad av över en miljard kronor.Jag återkommer om detta, motionen säger det mesta om vår analys och hittas lätt på www.riksdagen.se under fliken Dokument - motioner.Nu får vi se om det har blivit något,hälsar den jungfruliga bloggaren Staffan, född 1947.

kolla i riksdagen (vid intresse..)

Jo, söker man på riksdagens hemsida efter t ex mig, under ledamöter, då erhålles foto (inget vidare, men vad ska man göra), vilka utskott och där finns "sagt och gjort" med alla inlägg och motioner. Du som till äventyrs vill veta lite mer om vad jag arbetar med och för kan alltså snabbt skaffa dig en uppfattning där.Jag återkommer snart med en liten presentation här på bloggen.

ekodling och ungdomsarbetslöshet

Lars Andersson fixade en fin blog med foto och centerklöver. Så jag själv en med ny rubrik: SD Punkt.Kanske utan foto och klöver just nu, lite oklart varför.Härlig "vår"morgon med frost och sol nu, solen blir viktigare med åren!
Jag förstår inte att man kan intressera sig för oviktiga hockeymatcher längre, serien dog ju med Linköpings orättvisa - känns det på något sätt - förlust mot vad nu laget hette igen...

Avser fortfarande att utveckla min syn på regeringens snabbt tillyxade förslag att uppmana kommuner och landsting att på 4 år tiodubbla den ekologiskt certifierade maten, från 2-3 till 25 procent av alla livsmedelsinköp. Till en merkostnad på över en miljard kronor, utana någon analys värd namnet om motsvarande miljönytta erhålles. Se tillsvidare min och Jörgen Johansson motion i ämnet på riksdagens hemsida.....få se nu hur man länkar.

Efter 60 år med s-regeringar och LO-sekreterare som arbetslivsministrar, har den viktiga balansen mellan arbetsmarknadens parter blivit optimal...? Eller har pendeln slagit över lite för mycket åt LO-håll så att några försiktiga återställare behövs? Jag ser detta som en retorisk fråga i en allt mer globaliserad värld där ökad rörlighet på arbetsmarknaden är ett måste för oss alla. Det håller inte att klamra sig fast vid jobb man borde gått vidare ifrån, många går in i väggen och utbrändhet och sjukskrivning istället, det är bra att centerpartiet brinner för den orimligt höga ungdomsarbetslösheten och skapar en helt nödvändig debatt.Ju högre murar kring de som kommit in på arbetsmarknaden, ju svårare för alla med jobbsökarnackdelar att kunna klättra över dem; ungdomar, många invandrare, människor som varit sjuka tidigare, eller haft andra bekymmer i samhället.Vilka visar verklig solidaritet med dessa, vi som lyfter fram deras verklighet och diskuterar nya djärva grepp för att finna lösningar, eller de som inte ruckar sig en mm och ständigt anvisar olika praktik, beredskaps- och "plus"-jobb i en svåröverskådlig "åtgärdsström".

Varsamhet med orden!!

Dagens Nyheter hade nyss en bra ledare om detta. Ungdomsarbetslösheten är ett jättebekymmer, för ungdomar 20-24 år har den stigit från ca 35.000 till 52.000 arbetslösa mellan åren 2001 och 2005. Enligt Aftonbladet.Det finns möjlighet till provanställning 6 månader eller längre efter en del kollektivavtal. Ändå vet vi ju om att många arbetsgivare, särskilt mindre, drar sig för att anställa, trots att arbete finns. Centerpartiets förslag om ett särskilt ungdomsavtal syftar ju till att göra det lättare för många ungdomar att forcera murarna till anställning genom att få visa vad de går för via ett enkelt ungdomsavtal. Arbetsgivaren kan ge ungdomen chansen att jobba, arbetet ger meriter och berättigar till a-kassa osv. I de allra flesta fall torde anställningen gå över i fast arbete efter två år, men anställningen kan också upphöra, och då erhåller den anställde 8 procentav intjänad lönesumma i slutbetalning.Förslaget syftar till ökad flexibilitet och till att många fler ungdomar ska komma i arbete.Detta vårt förslag till ungdomsavtal beskrivs regelbundet i media inte positivt - dvs att det ska ge nånga fler ungdomsjobb - utan negativt - att anställningsskyddet inte gäller under en lägre tid än gällande provavtal. Media har ett ansvar för att korrekt redovisa den verklighet man ska skildra, och att då i rubrikform summera vårt förslag endast som "längre tid utan anställningsskydd" är tveksamt, det borde hellre vara "förslag för att få fler ungdomar i arbete". Eller i vart fall att både mål och medel nämns!Centerpartiet brinnner för att ge många fler ungdomar chansen till arbete, vi och allian för Sverige har en rad goda förslag, vi kan även diskutera ytterligare idéer från olika håll. Men att ingenting göra annat än att inrätta fler tillfälliga statliga "jobb" i olika åtgärder, och att lägga all energi på att motarbeta nya grepp, det är en uppgiven och trist s-linje.Och än värre är självfallet odemokratiska krafters våldsaktioner som nu sker, jag får återkomma till det.

torsdag, april 13, 2006

Staffan Danielsson Punkt

Staffan Danielsson Punkt

Varsamhet med orden!Dagens Nyheter hade nyss en bra ledare om detta. Ungdomsarbetslösheten är ett jättebekymmer, för ungdomar 20-24 år har den stigit från ca 35.000 till 52.000 arbetslösa mellan åren 2001 och 2005. Enligt Aftonbladet.Det finns möjlighet till provanställning 6 månader eller längre efter en del kollektivavtal. Ändå vet vi ju om att många arbetsgivare, särskilt mindre, drar sig för att anställa, trots att arbete finns. Centerpartiets förslag om ett särskilt ungdomsavtal syftar ju till att göra det lättare för många ungdomar att forcera murarna till anställning genom att få visa vad de går för via ett enkelt ungdomsavtal. Arbetsgivaren kan ge ungdomen chansen att jobba, arbetet ger meriter och berättigar till a-kassa osv. I de allra flesta fall torde anställningen gå över i fast arbete efter två år, men anställningen kan också upphöra, och då erhåller den anställde 8 procentav intjänad lönesumma i slutbetalning.Förslaget syftar till ökad flexibilitet och till att många fler ungdomar ska komma i arbete.Detta vårt förslag till ungdomsavtal beskrivs regelbundet i media inte positivt - dvs att det ska ge nånga fler ungdomsjobb - utan negativt - att anställningsskyddet inte gäller under en lägre tid än gällande provavtal. Media har ett ansvar för att korrekt redovisa den verklighet man ska skildra, och att då i rubrikform summera vårt förslag endast som "längre tid utan anställningsskydd" är tveksamt, det borde hellre vara "förslag för att få fler ungdomar i arbete". Eller i vart fall att både mål och medel nämns!Centerpartiet brinnner för att ge många fler ungdomar chansen till arbete, vi och allian för Sverige har en rad goda förslag, vi kan även diskutera ytterligare idéer från olika håll. Men att ingenting göra annat än att inrätta fler tillfälliga statliga "jobb" i olika åtgärder, och att lägga all energi på att motarbeta nya grepp, det är en uppgiven och trist s-linje.Och än värre är självfallet odemokratiska krafters våldsaktioner som nu sker, jag får återkomma till det.