söndag, april 30, 2006

Lantbrukets kurvor - trolleri med statistik...

Fin fackelvalborg hemma i Bankekind, vårtal, kör, en sur röksignalsbrasa. Hästtävling i Skogslotten, Norrköping och Lisa dubbelnollade (heter det) med Thomson! Återstår "bara" att träna snäva kurvor och fart!

Läser årets lantbruksbarometer från LRF-sfären. "De flesta kurvor pekar uppåt" och "fler bönder är nöjda med lönsamheten". Visst finns en sådan tendens ifrån en låg nivå, i EUs sämsta kvartil. Men nog gör rapportförfattarna och rubriksättarna allt vad de kan av detta.

Några exempel; 27 procent anges tycka att "lönsamheten är mycket eller ganska god"...tittar man närmare tycker 26 procent ganska god och en ynka procent god...

Av de 71 procenten "ganska eller mycket dålig" (obs att här kommer ganska först istället för mycket...) är 51 procent ganska och 20 procent mycket dålig. Men OK, förra året var 76 procent negativa.

Sedan gläds rapportförfattarna under rubriken "framtidstron ökar" åt att 71 procent av lantbrukarna tror att lönsamheten blir oförändrad eller bättre i år...Delsifforna är 14 procent bättre och 57 procent oförändrat...25 procent tror att lönsamheten i år blir sämre, en minskning från förra året.

Självklart blir rubrikerna över landet att 71 procent tror bättre och bara 25 procent sämre...OBS att man lika gärna kunde ha summerat att 82 procent tror att lönsamheten blir oförändrat eller sämre, och 14 procent tror att den blir bättre...

Jag inser vikten av att lyfta fram möjligheter och framtidstro, och det finns en liten tendens uppåt. Men oj vad lätt det är att överdriva.

Likaså under rubriken "trendbrott, bönderna ökar byggandet" tar man i ordentligt. Tendensen är här än svagare, antal förprövade nya koplatser har ökat 17 procent till 14.500 men ska inte produktionen minska krävs 20-25.000 nya platser per år. Och byggnadsinvesteringarna i växt och mjölk/nöt sjunker eller är oförändrade, gris och fjäderfä sjnuker efter en rejäl ökning tidigare år.

skriver dysterkvisten Staffan, som tyvärr är fortsatt djupt bekymrad över att animalieproduktionen minskar i Sverige i en ond spiral, som inte minst Swedish Meats starkt känner av.

Tillsätt en konkurrenskraftskommission omedelbart!!

3 kommentarer:

Lars Andersson sa...

Dysterkvisten Staffan vill ha en konkurrenskraftskommission för Svenskt lantbruk omedelbart!!

Samtidigt presenterar LRF-sfären årets lantbruksbarometer där rapportförfattarna och rubriksättarna gör allt för att visa hur nöjda Svenska bönder är.

Frågor:

1. Varför vill LRF-sfären, som jag uppfattar att du menar, visa upp en allt för glättig fasad?

2. Vilka konkreta konkurrenskrafts frågeställningar, som inte är generella för hela Svenska näringslivet, anser du att din konkurrenskraftskommission för Svenskt lantbruk ofördröjligen borde klarlägga?

Staffan Danielsson sa...

LRFs strategi - som det självklart ligger mycket i - är att se möjligheter, gilla läget och få igång en god spiral. Helt OK. Viktigt för både Sverige, lantbruket och livsmedelindustrin, särskilt för Swedish Meats just nu.

Och denna strategi har ju medverkat till 4,8 mdr i LBU-pengar, även om en del av förklaringen ligger i att ökningen ska gå till "oljeersättning", att mp driver på och att regeringen öser ut pengar till alla grupper den kan identifiera inför valet.

Min enkla notering var hur rapportförfattarna nästan slår knut på sig för att visa på sjudande framtidsoptimism lite överallt. I bästa välmening självfallet.

Borta är alla svårigheter med "gnäll" och dålig lönsamhet, hoppet är givetvis en god spiral med mycket investeringar. Låt oss, trots fortsatt sjunkande animalieproduktion, tro på det.

Jag menar att det behövs mer åtgärder. En konkurrenskrafts-kommission - med näring, industri och stat i samarbete - skulle "vända på varje sten" för att sänka kostnader i byråkrati, skatter och avgifter och genom effektivare produktion och rådgivning. Om inte Sverige sänker sitt skattetryck och allmänna kostnadsläge - och särskatter - är jag allvarligt orolig för att utflyttningen fortsätter.

Karin Ånöstam sa...

Tanken med en konnkurrenskraftskommission är mycket bra.
Igår var Gunnar Björk och jag på mejeriet i Gävle och diskuterade detta.
Gunnar gjorde en utredning vid EU inrädet som presenterade en rad förslag med syfte att stärka den svenska livsmedelsindustrins konkurrenskraft.
Den måste uppdateras!
Omvärlden förändras lite varje dag och vi måste anpassa oss för att hänga med!
Detta är absolut en fråga för oss att driva.