lördag, maj 22, 2010

SvD:s valkompass är inte proffsig! Tvärtom!

Norrköpings tidningar, och nu SvD har en valkompass. Det är nästan omöjligt att bli centerpartist i den, C kommer som tre eller fyra efter kd och fp, ungefär.

Även om man är centerpartist, alltså.

Därför är den ingen proffsig produkt, så klart.

Låt mig kritisera några av frågorna.

* Frågan " Sverige ska delta i Nato-ledda operationer som exempelvis i Afghanistan" är klart ofullständigt formulerad. Orden "under FNs mandat" skulle absolut ha varit med. Nu blir det hugget som stucket för borgerliga och centerväljare, om man ska vara för eller emot. Som frågan är ställd ökar det utfallet att man blir klassad som v eller mp, eftersom dessa är mest Natonegativa. Många s säger säkert nej och listas sedan närmare v och mp.

* Frågan "En global skatt ska motverka valutaspekulation" är inte så många insatta i, och något riktigt facit för partierna finns inte heller, utöver att de röda alltid gillar skatter. En sådan skatt är svår att få att fungera, men den kan inte heller uteslutas, rätt utformad. Här är säkert de allra flesta för, vilket kommer att gynna de röda partierna i utfallet.

* Frågan om gratis inträde på muséer eller ej, gynnar också de röda. Ett visst inräde eller ej på muséer är ingen stor sak, men många svarar nog att det vore väl bra...

* Frågan "individuell föräldraförsäkring ökar jämställdheten" är också en slamkrypare. Även denna är ju en "rödmarkör". Men även en center- eller alliansväljare kan faktiskt svara ja även om man är emot själva idén eftersom den har andra nackdelar som sämre valfrihet osv.

* Frågan "Gröna skatter behövs för att förbättra miljön" är också en slamkrypare. MP föreslår just nu höjda CO2-skatter på bensin utan att sänka andra skatter, dvs utan skatteväxling. Även denna fråga gynnar de rödgröna eftersom många borgerliga och centersympatisörer kan välja mellan båda ja och nej. Jag tror att många snabbt är för, och därmed kommer närmare de rödgröna.

* Jag tycker också att det saknas en klassisk centerfråga, typ storsatsning på vindkraft eller "ska staten arbeta för en levande landsbygd".

En av konstruktörerna bakom kompassen är Stig-Björn Ljungggren, en s-märkt men ibland rätt sympatisk debattör. Det svärtar honom dock att han lär ha sagt ungefär(enligt NT) att han "hellre dör än röstar på Centerpartiet". Då blir ansvaret särskilt stort att inte missgynna Centerpartiet i den kompass han är delaktig i.

några bra länkar om detta; Skånska Dagbladet,Aftonbladet (Matilda Molander, CUF),Trelleborgs Allehanda,Per Ankersjö,Magnus Andersson

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Interpellation om Det svenska livsmedelshyckleriet; tala miljö men köpa import

Jag ställde för 5 år sedan flera interpellationer till dåvarande jordbruksminister Ann-Christin Nyqvist, där jag slog larm om jordbrukets pressade situation och om den dramatiska produktionsminskningen. Och jag efterlyste åtgärder för att stödja jordbruket i dess kamp för att vända trenden.

Jag interpellerar nu igen i en lång genomarbetad interpellation, eftersom produktionen fortsätter att minska och åtgärder måste vidtas. Det är ohållbart och ett hyckleri att ständigt granska och öka kraven på det svenska jordbruket, samtidigt som det krymper dramatiskt och importen väller in från jordbruk med långt sämre miljöpåverkan och djuromsorg.

Regeringen med jordbruksminister Eskil Erlandsson i spetsen har med kraft och engagemang nu genomfört en rad positiva åtgärder för att öka livsmedelsproduktionens konkurrenskraft genom att minska jordbrukets skatter, förenkla regelverk och minska byråkratin samt stödja näringen genom FoU och med andra insatser. Detta är mycket bra.

Ändå är lönsamheten för den svenska livsmedelsproduktionen idag fortsatt mycket pressad genom låga världsmarknadspriser, dåligt betalt för mervärden och höga kostnadsnivåer. Produktionen fortsätter att minska och snart riskerar den att sjunka under 50 procents självförsörjningsgrad, lägst inom EU. Visserligen har ekoproduktionen ökat successivt till ca 5 procent av livsmedelsproduktionen, men samtidigt har den totala produktionen sjunkit dramatiskt mycket mer och den importerade matens andel av livsmedelskonsumtionen har nästan fördubblats från runt 25 procent på 1980-talet till 45 procent idag.

Mitt förslag är att det liksom i Storbritannien och i enlighet med näringens (LRFs) förslag utarbetas en svensk strategi för framtidens livsmedelsproduktion.

Livsmedelsproduktionens fortsatta utveckling i Sverige är en angelägenhet för hela Sverige av en rad skäl; resurs- och hållbarhetsskäl, djurskydds- och miljöskäl, sårbarhets- och säkerhetsskäl, för levande landsbygder och öppna landskap samt för jobb och tillväxt i livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri. En livsmedelsstrategi skulle analysera situationen och föreslå mål och åtgärder. Detta skulle också ge en bred uppslutning kring situationens allvar och kring behovet av gemensamma insatser från näringen, staten, handeln, myndigheterna och konsumenterna med flera för att vända trenden.

.Är jordbruksministern beredd att vidta åtgärder i denna riktning?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,