måndag, oktober 29, 2007

Smygbilder på restaurant...

Statssekreterare Lars (Danielsson) har kritiskt granskats av politiker och media.

Nu sker detsamma med statsekretarare Ulrika. En tung s-riksdagsman uttalar sig i ekot efter att ha sett en smygtagen bild, och kräver statsministern till försvarsutskottet.

Var Ulrika ansvarig för rikets säkerhet samtidigt som hon åt mat, samtalade och kanske fick en snabb ömhetsbetygelse.

Kan man "ha jouren" i säkerhetsfrågor och samtidigt äta mat och umgås? Jag utgår ifrån att hon var tillgänglig på mobilen.

S börjar hitta sin roll som oppositionsparti. Det här slutar nog på något vis i konstitutionsutskottet.

onsdag, oktober 24, 2007

Måste kor gå på bete?

Sverige har en lag som stadgar att mjölkkor ska vara minst 6 timmar per dag på bete i 2-4 månader, beroende på var i landet de finns.
Andra länder har vanligen inte denna regel.

I Sverige har "i alla tider" korna under vintertid varit installade och uppbunda. När sommaren har kommit har de släppts ut på bete.

De senaste decennierna har lagårdarna allt mer blivit lösdriftsinriktade, dvs korna går fritt och har fri tillgång till liggplatser och rasthage. De mjölkas inte uppbundna på båspallen utan i mjölkningsanläggning eller med mjölkrobot när de vill.

Kostallarna blir också allt större, en nödvändighet för att kunna konkurrera, 50-100 kor och även 200-400 kor.

Ju fler kor, ju svårare att hitta bra betesdriftslösningar, långa transportsträckor.

Är korna uppbunda under huvuddelen av året är självfallet betesdriften helt nödvändig den korta sommarperioden. Är korna däremot inte uppbunda utan i lösdrift och med rejäla rasthagar, är det mycket tveksamt om det överhuvudtaget behövs något beteskrav. Dessa kor rör sig ju "fritt" hela året, och har tillgång till liggplatser och rasthage.

Bland kobönderna är åsikterna delade, de med lösdrift anser ofta att beteskravet för några månader inte tillför djurens välbefinnande något direkt utan mest fördyrar och krånglar till det. Många med båslagård tycker att beteskravet ska gälla för alla, och tillför en del.

Utvecklingen vid nybyggnationer är att båslagården fasas ut och lösdriften tar över.

Min uppfattning är att beteskravet bör tas bort eller lindras rejält för lösdriftsbesättningar med rejäla rasthagar sommartid, och gärna jämt.

torsdag, oktober 18, 2007

Jas Gripen till Thailand?!

Så har då Gripen vunnit en upphandling i stenhård konkurrens med de bästa stridsflygplan som USA och Ryssland har. En framgång för svensk högteknologi.Kanske kan affären öppna vägen för en mycket större affär med Indien.

Men landet som vill köpa, Thailand, är just nu styrt av en militärjunta, sedan något år tillbaka. I december ska det hållas demokratiska val.

Frågan om exporttillstånd ska självfallet avgöras enligt den svenska vapenexportlagen och de myndigheter som prövar denna. Jag hoppas att utvecklingen i Thailand blir sådan att affären kan fullföljas.

Vapenexportlagstiftningen är speciell. Läser man lagen känns den väldigt restriktiv, medan praxis sedan länge är mer tillåtande. En utredning har föreslagit förändringar i regelverken, det finns förslag på nya kriterier, t ex demokrati, utöver de som nu gäller om respekt för mänskliga rättigheter. Jag hoppas att regeringen vartefter kommer med en proposition till riksdagen i frågan.

Frågan är svår, vi har en stark svensk försvarsindustri p g av vår alliansfrihet och ska den överleva när vi nu minskar beställningarna till Sveriges försvar är export en livsnödvändighet. Ju snävare exportregelverken utformas i Sverige relativt hur de ser ut i övriga EU-länder och USA, ju mer sannolikt att den svenska försvarsindustrin krymper ihop. Och då hänvisas Sverige till att köpa vapen av andra istället.

Mot detta ska ställas det kanske principiellt tveksamma att överhuvudtaget exportera vapen, och att exportera vapen till länder med felaktiga styrelseskick och sämre rättighetslagar. Var ska gränserna gå är faktiskt inte helt lätt att avgöra, och därför finns Inspektionen för Strategiska Produkter och Exportkontrollrådet.

onsdag, oktober 17, 2007

Lissabon och EU-nämnd

Representanter från de 40 EU-parlamenten träffades några dagar i Lissabon (uttalas Lis boä)söndag-måndag. Vadå 40 parlament...Jo, 14 av medlemsländerna har "bara" ett enda parlament, medan 13 har två stycken, dvs två kamrar, ett över- och ett underhus osv.

Portugal är ju ett solklart bra exempel på vad EU betyder för demokrati och välfärdsutveckling. De var en diktatur fram till 1976, under Salazar, och kom som mycket färsk demokrati med i EU. Nu står demokratin stark och oomtvistad, och från ett mycket fattigt land har man fått det mycket bättre. EUs olika fonder har bidragit till vägar och mycket annat, Lissabon från luften gav intryck av en i stor utsträckning rätt nybyggd stad med moderna hus och höghus av alla de slag.

Vi diskuterade EUs nya Fördrag och de möjligheter det ger för de nationella parlamenten att öka sitt inflytande. Intressant att lyssna till EU-kommissionens ordförande Barroso och Portugals premiärminister José Socrates, som båda talade och länge svarade på frågor.

Idag har statsministern varit på EU-nämnden inför toppmötet i Lissabon nu torsdag-fredag. Tv-sänt som vanligt, och på tisdag rapporterar han vad som hände i kammaren, även det TV-sänt. Stor samstämdhet i Nämnden att Fördraget nu äntligen bör antas, v och mp vill ju däremot som bekant varken ah något fördrag eller något svenskt EU-medlemskap.

Däremot markerade mp (Ulf Holm) starkt att EU behövs för att driva miljö- och klimatfrågorna...Statsministern slog lätt in smashen att hur går det ihop med deras ständiga utträdeskrav...Visst är EU ofullkomligt och visst behövs ständig diskussion kring vad som kan förbättras i samarbetet. Men att som politiskt parti driva att Sverige ska gå ur när 27 länder nu är med och fler vill komma med, när fred och säkerhet har stärkts fantastiskt, när ekonomin och handeln blomstrar och när Europas och EUs globala roll - t ex i klimatfrågorna - blir allt viktigare, det är att ställa sig utanför både i Europa och i den svenska politiken.
Och det är inte bara ett problem för v och mp, utan lika mycket för s...

lördag, oktober 13, 2007

brutal försvarspolitik, modell (s)

Jag har nog inte hämtat mig än efter att ha läst oppositionens budgetförslag om försvaret.

Vänsterpartiet överraskar tyvärr inte, nästan 15 miljarder vill man spara på försvaret under mandatperioden, en "slakt" med förödande konsekvenser om den - gud förbjude - skulle få gemomföras. Våra internationella engagemanag i spillror liksom försvarets moderna vapensystem. Värnplikten ska byggas ut samtidigt som resurserna minskar. Jag har ställt frågan om rekryterna ska möta en ev. fiende med gevär istället för med moderna vapen.

Miljöpartiet skriver ändå genomarbetade och intressanta motioner, även om även de vill skära ner försvaret med nära 7 miljarder kr mer än regeringen fram till nästa val. Och märk väl, att då innebär regeringens förslag att man sparar 2 miljarder under mandatperioden relativt årets budget. Alltså v 17 miljarder och mp 9 miljarder under mandatperioden jämfört med om dagens nivå behållits.

Men så det mest intressanta, socialdemokraterna. Som med den nya partiledaren i spetsen begärt partiledaröverläggningar eftersom regeringen överger samförståndet i försvarspolitiken genom att utan föregående säkerhetsanalyser "skära ner" försvaret med sammantaget 2 miljarder de kommande tre åren. En kritik som nu slår tillbaka med full kraft.

Socialdemokraterna anvisar i konsekvensens namn 350 mkr mer än regeringen för 2008. Men för 2009 och 2010 vill man utan de analyser man kräver av regeringen själva skära ner försvaret med 7,5 miljarder kr mer än regeringen, dvs med 9,5 miljarder kr jämfört med idag. Man överträffar miljöpartiet i nedskärningar.....

Det är är mycket allvarligt för försvaret, och för Sverige. Centerpartiet har ju alltid arbetat för ett brett samförstånd i dessa frågor, som ju handlar om vårt lands säkerhet. Vi samarbetade med socialdemokraterna i många år, och sedan 2004 inom alliansen, när socialdemokraterna valde att hålla ihop med v och mp istället. Skillnaden i 2004 års försvarsbeslut mellan alliansen och dåvarande regeringen (med stöd av v och mp..!), var 400 mkr.

Förra året behöll socialdemokraterna denna skillnad gentemot alliansregeringen, och ville inte öka våra internationella insatser som regeringen. MP och v blommade däremot ut i nedskärningar med många miljarder med v som obestridd "värsting".

Mot denna bakgrund, dvs dels s tidigare mer sansade politik och dels deras krav på analyser innan besparingar görs, är det fullständigt obegripligt hur man nu kan vilja skära ner det svenska försvaret med över 9 miljarder fram till 2010, mer än vad miljöpartiet vill.

Man hänvisar lite slappt till att kostnaderna för inköpen av JAS Gripen minskar framöver,och det är ju korrekt. Men försvaret består ju av så många fler förmågor och vapensystem, och vill man plötsligt skära ner 7 miljarder så drabbas naturligtvis en rad av dessa. S talar så väl om den svenska försvarsindustrin i sin budgetmotion samtidigt som man vill dra ner inköpen av försvarsmateriel mer än miljöpartiet......

Det är möjligt att s är ovana vid att lägga oppositonsbudgetar och står helt handfallna utan tillgång till det regeringskansli man varit så bortskämda med att ha innehaft. Ingen vidare kvalitetsstämpling på deras oppositionspolitik i så fall.

Och dessa 7 miljarder har ju naturligtvis använts i att t ex höja A-kassan eller andra löften...

Det är tungt och trist att se s tappa fotfästet i försvarspolitiken, och det är inte bra för Sverige.

Jag hoppas att den här försvarsbudgeten för s är någon sorts olycksfall i arbetet och att deras faktiska budgetsiffor förändras under hösten...

tisdag, oktober 09, 2007

Mot en samlad allians står...?

Peter Ericsson, miljöpartiet, säger som det är i dagens Svenska Dagblad. Det är bra. Liksom också att det rödgröna alternativet vittrar sönder:

"Vänsterpartiet då?

–Jag är osäker på var vänstern står och vad de vill. Det låter som om de tänker driva en valrörelse bara på återställare. Det är oklart om de ens vill vara med i ett sådant här regeringsalternativ.

I flera opinionsmätningar har s och mp på egen hand starkare stöd än regeringen, och Peter Eriksson tror att en koalition utan det forna samarbetspartiet vänsterpartiet kan ha större möjligheter att vinna väljarnas gunst 2010.

–Vänsterpartiet känns lite bakåtsträvande och gammalmodigt.

Lars Ohly är ”ganska trevlig”. Men det var ett misstag att så länge kalla sig kommunist, enligt Peter Eriksson.

–Och jag blev uppriktigt chockad när jag fick höra att han grät när Berlinmuren föll. En sådan lyckodag för Europa. Då är det något som är lite konstigt."

måndag, oktober 08, 2007

betryckt...

Alla fruktansvärda sanslösa medvetna massmord på vanliga människor -civila - i Irak och Afghanistan, med död och lemlästning och omätbart lidande, till trots, så tar man väl så illa av sig av hemskheter på närmare håll, i Sverige.

* Två skjutna tonåringar i Rödeby, en död, en svårt skadad. Dessförinnan en mardrömstillvaro för familjen där mannen nu är anhållen för mord, med månader av attacker och allt mer stegrad mobbning av den lätt handikappade sonen och av hela familjen. När man läser listan på händelser, internet- och telefonhot, inte kan ha brevlåda osv begriper man inte varför inte samhället - Polis, social myndigheter, grannar - gripit in.

* En tonåring mördad i Stockholm av 5-6 st likåldriga tonåringar som i ett bråk under någon halvminut slagit ner mordoffret och sparkat honom till döds.

* En fredlig älgjägare i Jämtland och hans hund döda efter sannolikt överfall av en björn. En tragedi lika stor för den dödade och dennes närstående, men inte präglad av människans aggressioner och gruppmobbning. Utan av den biologiska mångfalden i Jämtland i form av en björn.

fredag, oktober 05, 2007

En opposition i spillror, också på försvaret!

Igår presenterade vänsterpartiet sin alternativa budgetmotion. Socialdemokraterna och miljöpartiet lägger fram sina idag.

- Oppositionens regeringsalternativ ligger i spillror. Ta bara det svenska försvaret. Vänsterpartiet vill slakta försvarsindustrin, och därmed tusentals jobb, genom väldiga bantningar och genom att försvåra export av försvarsmateriel. Socialdemokraterna påstår istället att de vill värna svensk försvarsindustri.
Samtidigt vill vänsterpartiet utöka antalet totalförsvarspliktiga. Är det med gevär och inte med dagens moderna vapen som Sverige ska försvaras, enligt vänsterpartiet?, undrar Staffan Danielsson i en kommentar.

Nu har s och mps budgetar kommit. Mycket märkligt. Vänsterpartiet vill alltså utan några säkerhetspolitiska analyser slakta försvaret genom nedragningar inom några år på 5-6 miljarder. Socialdemokraterna kritiserar regeringen för att ta ställning till vissa besparingar på nivån knappt en miljard kr inom 3 år utan att försvarsberedningens analyser är klara.
Men samma socialdemokrater föreslår utan tillgång till de analyser man efterlyser att försvarsbudgeten år 2010 ska bantas med 4.500 milj kr...

De krav man ställer på regeringens försiktiga besparingar - att avvakta - gäller uppenbarligen inte för de egna grovt tillyxade mångmiljardbeloppen.

Anmärkningsvärt är också att miljöpartiet närmast framstår som mycket försvarsvänliga jämfört med vänsterpartiets och socialdemokraternas budgetslakt, med sin "futtiga" 3-miljardersbantning år 2010...

Socialdemokraterna ordar mycket i sin motion om försvarsindustrins stora betydels för vår säkerhet och med stora sysselsättnings- och spin off-effekter. Javisst! Men hur kan man samtidigt utan analyser skära bort 4.500 milj kr år 2010 (och 3.000 milj kr 2009)??!