lördag, juni 03, 2017

Falsk bild av medicinska åldersbedömningar då och nu

Under ett antal år godtog Migrationsverket passivt de ensamkommande asylsökandes uppgift om sin ålder som den verkliga åldern. Detta är en rättsskandal, sannolikt 30 % och mer av de som givits asyl som barn, personnummer som barn och placerats på boenden med verkliga barn har egentligen varit vuxna män mellan 20 och 30 år.

Migrationsverket föll till föga för diktat från barnläkare och advokater som förkastade medicinska åldersbedömningar med hjälp av tand- och handledsröntgen. Trots att dessa metoder är erkända och beprövade och används av typ övriga EU-länder sågades de som alltför otillförlitliga.

Nu görs åter medicinska åldersbedömningar och plötsligt anses de säkra och accepteras av alla de som tidigare förkastade dem, trots att de som nu görs och de som gjordes tidigare ligger i samma säkerhetsintervall.

Detta visar hur det ofta fungerar i Sverige, åsiktskorridoren (main stream uppfattningen) var för en del år sedan att medicinska åldersbedömningar var osäkert och främlingsfientligt (typ), nu har verkligheten kommit ifatt och insikten att staten faktiskt måste kontrollera ålder och att det finns rimliga metoder går inte att komma runt.

De som kategoriskt motsatte sig medicinska åldersbedömningar med barnläkare och advokater i spetsen för en del år sedan lutar sig nu på att metoden är något annorlunda och man påstår att tidigare var osäkerheten stor men nu är den mycket bättre.

En anmärkningsvärd och partisk (min uppfattning) utredning på socialstyrelsens uppdrag gjordes av barnläkaren Flodgren som förkastade handledsröntgen, som är en beprövad metod väl lämpad för att bedöma om åldern är över 18 år eller ej. Istället lyftes röntgen av knäled fram som mycket bättre, trots att metoden är oprövad, inte används av andra länder och bedömer ålder betydligt över 18 år (uppåt 25) vilket gör att många över 18 år ändå kan bedömas som barn.

Trots detta har de första resultaten av gjorda åldersbedömningar med hjälp av tand- och knäledsröntgen visat att 75 % av de som åldersbedömdes var vuxna män över 18 år, många sannolikt mellan 20 och 30 år (min bedömning).

Många ledarskribenter har kommenterat detta och välkomnar nu att åldersbedömningar görs, till skillnad från tidigare då det ju ansågs alldeles för osäkert och då vi som ansåg att Sverige måste kontrollera ålder som andra länder gör närmast hängdes ut som främlingsfientliga.

Expressen skriver en tänkvärd ledare i linje med min uppfattning sedan länge.

SvD skriver sammalunda.

Sundsvalls Tidning tror felaktigt att Migrationsverket begärt åldersbedömningarna och skriver som om de över 18 år nog är 19 år. Det säger undersökningarna ingenting om, sannolikt är många mellan 20 och 30 enligt min uppfattning.

Norrtelje tidning skriver också.

Aftonbladets Anders Lindberg tar ut svängarna mest i en tweet; "
"Meddelande till alla nättroll: De tidigare ålderstesterna var bevisligen ovetenskapligt trams. Därför byttes de ut. Ge upp nu."


Ledarskribenterna tror ofta felaktigt att det är migrationsverket som uppdrar åt rättsmedicinalverket att göra åldersbedömningar när uppgiven ålder under 18 år verkar vara för låg. Så är det inte. Migrationsverkets ansvar är att med hjälp av tillgängliga uppgifter bedöma ålder, vilket man sedan 2016 åter gör efter regeringsbeslut, efter ett antal år när den enskildes uppgifter om sin ålder regelmässigt godtogs, vilket som sagt jag anser vara tjänstefel av verket och en rättsskandal.
De asylsökande som uppgivit sig vara barn under 18 år, men som migrationsverket bedömer vara vuxna, har rätten att begära att deras ålder bedöms medcinskt med tand- och knäledsröntgen, vilket utförs av rättsmedicinalstyrelsen.
Av de som uppgivit sig vara barn och begärde medicinsk åldersbedömning för att bevisa detta var det alltså endast 25 % som, med generösa säkerhetsmarginaler, bedömdes vara under 18 år.

Läkaren Mattias Haglund är mycket kunnig i åldersbedömningar och är djupt kritisk mot barnläkaren och miljöpartisten Carl-Erik Flodmark som av socialstyrelsen uppdrogs att utreda metoder för dessa. Han skriver i Kvartal hösten 2016  och på sin blogg.

Läkaren Nenad Zeba, specialist i ortopedi och mycket kunnig i åldersbedömningar, anser de medicinska bedömningar som tidigare gjordes, och som görs i övriga EU-länder, vara tillförlitliga och är mycket kritisk mot Socialstyrelsens utredare Carl-Erik Flodmark.

Även rättsodontologen Håkan Mörnstad på rättmedicinalverket (emeritus) anser i flera artiklar och intervjuer sammalunda. Mörnstad och Zeba skriver här tillsammans i SvD.

Ett reportage i SVT om att bestämma brottslingars ålder är ingående och intressant.