tisdag, september 29, 2009

Bra bloggbörjan för Centerkansliet på riksdagen!

Vi riksdagsledamöter för centerpartiet är ju en utmärkt brokig blandning av engagerade människor som starkt förankrade i centerpartiet vill påverka samhällsutvecklingen i grön och liberal och hållbar och öppen med mera riktning, och över hela landet inklusive storstad och landsbygd med goda förutsättningar för företagande osv..Puh!

Men vi har faktiskt en lika utmärkt hjälp av engagerade och mycket kompetenta medarbetare på vårt riksdagskansli, också med ett brinnande samhällsintresse och som säkert delar våra värderingar!

Dessa har nu laddat batterierna och startar en ny spännande blogg. Den har börjat lovande med flera intressanta inlägg.

Jag hoppas att den blir öppen och frispråkig med begränsningar endast i den eventuella granskningen av oss riksdagsledamöter. Vi är ju självfallet alltid på hugget, och jag utgår givetvis ifrån att denna riktiga och fullständigt kategoriskt enhetliga bild också kommer att prägla bloggen.
För att uppnå detta mitt syfte vill jag bara en än gång understryka perfektionismen hos vårt verkligt kvalificerade och mycket sympatiska riksdagskansli. Och läs gärna dess nya blogg!

Vadå lite orolig? Inte alls!

söndag, september 27, 2009

Visst värnar regeringen ekomaten!

Sverige har ett av EUs och världens mest generösa stöd till det "ekologiska" jordbruket. (Jag har alltid svårt för att en odlingsform får ta patent på ett bregrepp, men visst är det smart!).

Ersättningarna utöver de som går till alla bönder är betydande och "eviga", dvs det handlar inte om omställningsstöd.

Kombinationen av marknadens merpris på 30-40 procent och av ekostöden fungerar och gör att lönsamheten i ekoproduktionen idag är generellt sett bättre än i det vanliga jordbruket. För 20 år sedan var situationen den omvända.

Det stora bekymret för det svenska jordbruket är att lönsamheten nu är dålig, och att den svenska livsmedelsproduktionen stadigt minskar sedan flera decennier. Det är självfallet ett misslyckande och oerhört trist.

Inom ramen för den minskningen har just ekoproduktionen på 20 år kanske 50-dubblats, från nästan ingenting till kanske 15 procent av åkerarealen, 10 procent av mjölken eller mer(?) men fortfarande mkt lite av nötkött och framförallt griskött.

Nu tar regeringen bort en tung kostandspålaga på jordbruket genom att handelsgödselskatten - den enda i världen vad jag vet - avskaffas. Det är utmärkt.

Jag noterara att Miljöpartiet och Svenska Naturskyddsföreningen och KRAVs VD alla är mycket kritiska till detta.

Liksom överraskande nog ATLs reporter Dan Birgerson...

Jag vet inte om alla dessa också stöder regeingens dubblering av CO2-skatten på traktordiesel, men det är väl troligt...Med sådana pålagor kommer det svenska jordbruket snabbt att rasa ytterligare, och hur det kan gagna miljön i Sverige att produktionen flyttar ut till länder med lägre miljö- och djurskyddskrav, det fattar jag inte.

Kanske Tina Ehn, Svante Axelsson eller Dan Birgerson kan förklara?

Nåväl, tänker regeringen inte längre på ekoodlingen, då?

Jomenvisst!

De nya miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet omfördelar pengar från dagens gårdsstöd till vadå? Jo, i hög grad till ekojordbruket.

Arealersättningen för spannmål höjs med 150 kr/ha till 1.450 kr/ha, en ny ersättning införs för certifierad ekologisk vall på 400 kr/ha och ersättningen till extensiv vallodling höjs med 200 kr/ha.

Totalt omfördelas 243 milj. kr till till framförallt ekojordbruket ifrån hela jordbruket, att jämföra med de drygt 300 mkr som handelsgödselskatten utgjorde.

Summering; en skattesänkning för det vanliga jordbruket och en höjning av ekostödet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

fredag, september 25, 2009

Givande hemvärnsseminarium i Linköping!

I onsdags förmiddag (23 september) ordnade Folk och Försvar tillsammans med centerpartiet ett välbesökt seminarium om Hemvärnets och de Nationella Skyddsstyrkornas framtida utveckling.

Centerpartiet och jag driver ju alltid på för att Sverige ska ha ett hemvärn över hela landet som ska skydda viktiga skyddsobjekt av både militär och civil art, med mera, och som också gör mycket viktiga insatser för samhälle och medborgare vid civila kriser och katastrofer.

Och vi är rätt tillfreds med Alliansens färska beslut om det framtida försvaret, som vässar Hemvärnets Nationella Skyddsstyrkor till hela 17.000 soldater av olika kön samt ca 22.000 totalt i hemvärnet. Hemvärnet ska bli vassare och kunna utföra mer uppgifter inom försvaret samtidigt som uppgiften att bistå samhället vid kriser och katastrofer ligger fast.

Moderator var som vanligt Folk och Försvars utmärkte generalsekreterare (är det rätt titel..?) Lars Ekeman, jag gjort en liten historisk" exposé" över Försvarets historik från Gustav Vasa med frälse rytteri, legosoldater och bondeuppbåd, och framåt. Via Indelningsverket och hemman och rotar och att hålla knektar så till värnplikten 1882, till landsstormen 1885 och till hemvärnets bildande 1940 den 29 maj!

Nästan 100.000 hemvärnssoldater inom ett halvår, 120.000 på 1980-talet och så 22.000 i framtiden (Idag knappt 30.000 varav endast ca 13.000 fullgör sina åtaganden.)

Jag betonde i vanlig ordning Hemvärnets stora betydelse för folkförsvaret och för en trygghet med sin närvaro över landet, och med sina hängivna hemvärnssoldater och sin mycket professionella organisation och ledning. Mitt pressuttalande efter seminariet, se nedan för det kom inte in i så mycket press alls..

Rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg, talade engagerat om de spännande utmaningar som hemvärnet nu ska möta, och en kunnig central dansk Hjemmevaernare gjorde ett intressant inlägg. Där är Hjemmevaernet en egen myndighet och stöder samhället med både militära och civila insatser. Mycket intressant! Och det danska Hjemmevaernet är mer än dubbelt så stort som det svenska,trots ett mindre land!

Min pressinfo:

Folk och Försvars och Centerpartiets seminarium i Linköping om Hemvärnets utveckling var mycket givande.

- Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna utvecklas till en allt viktigare del av det svenska försvaret, sade Centerpartiets försvarstalesman Staffan Danielsson.

Han slog fast att Hemvärnet ska finnas över hela landet, dess verksamhet ska breddas och dess medverkan vid civila kriser och katastrofer är av största vikt för samhället.

Hemvärnet spelar en viktig roll för försvarets folkförankring och för rekryteringen av frivilliga till det nya försvaret.

- Med tanke på hemvärnets utveckling mot nationella skyddsstyrkor behöver utrustning och materiel förbättras. Samarbetet med civila frivilligorganisationer kan också förbättras, och hemvärnets professionalitet och ledningsförmåga vid stora påfrestningar bör utnyttjas mer, sade Staffan Danielsson


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

En intensiv vecka

Riksdagsåret har börjat intensivt, härligt.

Fast jag har misskött att blogga, ursäkta,

Lördagen 19 sept hade jag, Karin Granbom Ellison (FP) och Andreas Norlén (M)hakat på Cecilia Wigströns goda initiativ att riksdagens Dawit Isaak-nätverk skulle ordna manifestationer på olika håll i Sverige. Så Stora Torget i Linköping i strålande sol - trots ett så allvarligt budskap - hade ett apellmöte där 9 talare under en timme med stor kraft ställde samma krav; "Eritrea, frige Dawit Isaak"!. 6 riksdagskollegor från länet samt två landstingsråd, alla riksdagens partier representerade. Och så Dawits journalistkollega Hector Barajas från Östgöta Corren.

Och ni vet nog att den svensk-eritreanske journalisten sedan 8 (åtta) år sitter fängslad av Eritreas regim utan brott och utan rättegång. Han gav ut en fri tidning, det var hans "brott". Fruktansvärt, och säkert vidriga förhållanden i fängelserna (han har flyttats).

På söndag kväll fick vi del av statsbudgeten, som är en stark krisbudget. En bra mix av rejäla satningar på kommuner och landsting, utbildning och arbetsmarknadsinsatser, en rejäl företagarsatsning och en satsning på landsbygden med mera. Vi börjar se att de massiva insatserna för att få igång världens och Sveriges hjul igen börjar att ge resultat, botten är nådd och ett ljus börjar att ses i tunneln!

På måndag hade riksdagsledamöter från alliansen pressmöte i Linköping, Motala och Norrköping med hyggligt mediaintresse.
Thomas Östros lyckades hitta fel på det mesta, trots t ex mer pengar till kommunerna än han själv hade begärt...

Och mitt krav står fast, mer TV-tid för den alltid så positive Thomas..!

På onsdag ett mycket bra hemvärnsseminarium som jag återkommer om.

Idag har det varit försvarsutskott, där integritetsförstärkningarna vad gäller signalspaningen behandlades. (Ja, kära uthålliga kritiker, jag vet att staten alltfort bereder sig tillträde till kablar över landsgränsen för att kunna förebygga och möta allvarliga utländska hot mot landets och medborgarnas säkerhet). Jag återkommer och diskuterar den oro som har förts fram beträffande den signalspaning för att hänga med den tekniska utvecklingen.

Imorgon ska jag till Stjärnorp på andra sidan sjön Roxen, där centerpartiets landsbygdsnätverk i Linköping bjudit in mig, teleoperatörer och andra för att demonstrera hur bristfällig mobilteletäckningen är och kan vara. Och på eftermiddagen ska jag diskutera den svenska fredsinsatsen i Afghanistan med livaktiga pensionärer i Badstena! (förlåt, Vadstena!)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

fredag, september 18, 2009

Aftonbladet igen - pushar Sverigedemokraterna...

Aftonbladets chefredaktör heter Jan Helin. Han gillar att vara med i TV och debattprogram. Han tycker det var intressant att publicera en lång artikel med beskyllningar mot Israel för att ta organ från palestiniers kroppar. Utan några belägg annat än rykten. Så som rykten spridits mot judar i många sekler.

Nu är han på gång igen. Det är kyrkoval på söndag. Sverigedemokraterna satsar på att få en plattform där, valdeltagandet är ju väldigt lågt. Massmediadebatten om kyrkovalet har inte varit betydande.

Då slår Jan Helin och Aftonbladet till, två dagar före valet, under devisen "hur kan vi ge Sverigedemokraterna allra mest gratisreklam". Jag så just en minst tio minuter lång debatt i SVTs Gomorron Sverige, mellan denne Jan Helin och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.

Den handlade om Jan Helins plötsliga beslut att dels publicera en debattartikel av Jimmie Åkesson i tidningen, men samtidigt förvägra Sverigedemokraterna att annonsera i Aftonbladet...

Åkesson hade en lätt match, måste jag nog säga. Och fick ju maximal utdelning två dagar före valet. Synas i TV och press med att partiet finns, ställer upp i kyrkovalet och mobbas av Aftonbladet.

Varför är Jan Helin och Aftonbladet så angelägna om att hjälpa Sverigedemokraterna till en framgång i kyrkovalet?? Tar man sedan sats för att göra detsamma i riksdagsvalet?

Idag ska jag köpa Expressen!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Riksdagsstart - Motionstips?!

Veckan har varit rätt intensiv, uppstart med riksdagsgruppen på måndagen, riksdagens öppnande på tisdagen, försvarsutskott om signalspaning på onsdagen, motionsskrivande idag och tidvis kommande dagar, imorgon möte med centerpartiets ledande kommunföreträdare i Valdemarsvik hos kommunalrådet Torvald Karlsson.

Riksdagsöppnandet är alltid högtidligt och manar till eftertanke. Riksdagsgruppens årsmöte tidigt tisdag, upprop i kammaren, frivillig samling i Storkyrkan (i år med ord på vägen av Stockholms biskop Caroline Krook), inmarsch i riksdagshuset förbi ärrade soldater (fast unga) och folkdräktsrader och sångkör, statschefens (Kungens) tal i kammaren och statsministerns långa uppläsning av regeringsförklaringen, buffé och mingel i sammanbindningsbanan med utsikt åt Grand Hotell och slottet.

Liksom förra året en alldeles lysande sångerska med grupp, med samisk bakgrund och en stor framtid på världsscenen. Sofia Jannock, lägg namnet på minnet!

........................

Nu skrivs ca 3-4.000 motioner om allt mellan himmel och jord som riksdagen kan tänkas ha inflytande över. Är det meningsfullt? Nästan alla avslås ju regelmässigt, många återkommer, är mkt korta och ibland ogenomtänkta. Medan åter andra ställer nya frågor, lägger nydanande förslag som avslås men som ändå tar plats och kan påverka kommande propositioner och riksdagsbeslut.

Jag tycker att riksdagsledamöternas rätt att under några veckor lägga fram förslag (motioner) om förändringar man vill åstadkomma är ett mycket viktigt instrument. Det ska som allt annat självfallet hanteras med omdöme.

Jag lade fram ca 30-40 motioner under mina två första riksdagsår i opposition. I regeringsställning blir det rätt naturligt färra motioner, utrymmet för kostnadsdrivande förslag är inte lika stort som i opposition...Jag har minskat ner till ca 15.

Jag kommer att motionera om insatser för Östergötland och i andra frågor där jag engagerat mig och har fått förslag från medborgare; t ex om körkort och om alltför rigida krav på synen för att få körkort.

Jag är lite sent ute, jag vet, men skulle någon läsare av detta ha några idéer eller förslag så hör gärna av er till min mobil 0703-228199 eller min epost staffan.danielsson@riksdagen.se

Mina motioner från gångna år kan ni läsa här.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

söndag, september 13, 2009

Religionsfrihet, burkor och omskärelse - DN

Låt mig skriva något om svåra etiska (?) frågor, igen.

Jag har under sommaren här på bloggen och i olika media debatterat den vitt spridda sedvänjan att föräldrar opererar bort förhuden på sina små pojkars könsorgan. Jag har dels argumenterat för att Gud eller evolutionen nog inte har misslyckats med sin skapelse, att ett beslut om att oåterkalleligt operera bort en del av sin kropp rimligen bör fattas av den enskilde individen och inte av någon annan, att därför en åldersgräns bör införas innan vilken omskärelse ej får ske samt att landstingen inte bör åläggas att på föräldrarnas uppdrag utföra omskärelse.

Märkligt många politiker och media - inklusive Dagens Nyheter - har argumenterat mot mig - och andra - och försvarat föräldrars rätt att fatta oåterkalleliga beslut om bortoperation för sina barns räkning, och att den svenska sjukvården ska åläggas att utföra dessa operationer.

Idag argumenterar Dagens Nyheter för kvinnors rätt - eller om det kanske ofta handlar om deras makars eller församlingars rätt - att i Sverige dölja hela sin kropp inklusive huvudet i en burka.

Jag var nyligen varit i Afghanistan där denna märkliga sed är vitt spridd, och där kvinnors ansikten ofta ständigt är dolda när de rör sig utanför sina bostäder.

Det förs också ibland - t ex i Danmark - en diskussion om bruket att bära slöja, dvs täcka sitt hår. Denna sedvänja rör också endast kvinnor, inte män.

Att bära speciella kläder, ha på sig symboler för saker som man vill stödja eller att bära huvudbonad eller slöja, det är - menar jag - naturliga inslag i ett fritt och demokratiskt samhälle med yttrandefrihet och religionsfrihet och demokrati.

Men jag har som sagt dragit en gräns vid omskärelsen av små pojkar, och vill införa en åldersgräns - med utgångspunkt i myndighetsåldern - för detta bortopererande av en del av en viktig kroppsdel. Här menar jag att den enskilda individens integritet och självbestämmande måste gå före föräldrarnas dito över sina små pojkar.

Jag har vidare - till skillnad från Dagens Nyheter - mycket svårt att acceptera en sedvänja att kvinnor åläggs eller själva accepterar eller vill bära burka utanför sina hem. Människans ansikte - ögon, näsa, mun - är hennes kontaktyta mot omvärlden och mot andra människor, och att tänka sig ett öppet samhälle där alltfler människor döljer ansiktet för varandra i offentliga miljöer och utanför sina hem känns inte som en framtidsväg.

Religionsfrihet är en oerhört viktig grundlagsskyddad rättighet, men det finns gränser även för denna. Jag menar att en gräns rimligen går vid operativa ingrepp på små barn enligt ovan, och att en annan gräns nog också går vid att vilja eller åläggas att dölja sitt ansikte i t ex offentliga miljöer och på sitt arbete. Här bör ett öppet demokratiskt samhälle överväga att sätta en gräns.

Staffan Danielsson
riksdagsledamot (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

fredag, september 11, 2009

Folk och Försvar och Centerpartiet: Seminarium om Hemvärnet!

Centerpartiet och Folk och Försvar bjuder in till ett seminarium om Hemvärnets fortsatta utveckling.

- Hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna är av stor betydelse för vårt militära försvar. Det är angeläget att belysa och diskutera den fortsatta utvecklingen, säger Staffan Danielsson (C), ledamot av riksdagens försvarsutskott.

Seminariet genomförs i Linköping den 23 september. Den avslutande paneldebatten har temat "Visioner och utvecklingsperspektiv".

- Seminariet ger möjligheter till fortsatta diskussioner om den stora betydelse som Hemvärnet kommer att ha även framöver, säger Staffan Danielsson.

Från Folk och Försvars hemsida:

Hemvärnet har genom åren spelat en stor roll för Sveriges försvar och säkerhet. Genom hemvärnet har ett omfattande ideellt engagemang kommit till uttryck, för försvaret av freden och Sveriges demokrati och frihet.

Framväxten av Europeiska Unionen, Berlinmurens fall, Warszawapaktens upplösning och den omfattande nedrustning som ägt rum har på ett omfattande sätt förändrat både Sveriges och Europas säkerhet i positiv riktning och därmed också hemvärnets. Det råder emellertid en stark enighet om ett forsatt behov av ett militärt försvar. I riksdagens beslut om en ny inriktning för försvaret så har hemvärnet en fortsatt viktig och delvis förändrad roll.

Folk och Försvar och centerpartiet bjuder in till möte för att belysa och diskutera hemvärnets och de nationella skyddsstyrkornas fortsatta utveckling.Tid: Onsdagen den 23 september 2009, kl 09:00-12:20

Plats: Klostersalen, Scandic Frimurarehotellet, Linköping

Anmälan: För att komma till anmälningssidan klicka här. OBS: sista anmälningsdag är 11 sep!

Frågor: Har du några frågor kontakta gärna Lisa Gillström, e-post: lisa.gillstrom@folkochforsvar.seDen här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , tel: 08-588 824 96

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag, september 08, 2009

Gröna liberala Stockholmscentern - för miljöns skull!

Stockholm är Sveriges största huvudstad, eller hur! Kanske den enda också, för den delen.

Hur Stockholm utvecklas är mycket viktigt för hela Sverige, inte minst på miljöområdet.

Stockholm finns bevisligen, och väldigt mycket trafik går inom Stockholm och genom Stockholm. Stockholms centrala vägtrafikpulsåder håller på att få en infarkt, och något måste göras.

Förbifart Stockholm är en helt nödvändig tunnel väster om Essingeleden, för både utveckling och tillväxt men lika mycket för miljöns skull.

Centerpartiet och Allians för Sverige visar nu kraften i att våga agera, för framtidens och för miljöns skull. Stockholmscenterna har varit och är pådrivande i både denna och flera andra viktiga framtidsfrågor.

Landstingsrådet Gustav Andersson (C) har en bra debattartikel om detta på Politikerbloggen idag, där han ställer det Gröna Liberala Miljöalternativet - Centerpartiet - mot det alltmer dogmatiska och lite fundamentalistiska Miljöpartiet.

Som vill så väl, förvisso, men som fastnar på halva vägen i överbud och handlingsförlamning. Måtte Stockholmsväljarna upptäcka detta i allt högre utsträckning fram till valet! Den tydliga uppåttrenden för Stockholmscenterpartiet i opionsmätningarna - låt vara från en beskedlig nivå - talar för detta, och förbifarten blir ju en stor valfråga. Utmärkt!

Några bra centerbloggar i Stockholm; Gustav Andersson, Per Anckersjö, Johan Hedin, Fredrick Federley ,Oscar Fredriksson med flera!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

lördag, september 05, 2009

Ekonomi för ekomjölk och vanlig mjölk

Jag har ju prisat jordbruksministern och regeringen för borttagandet av Europas enda skatt på handelsgödsel, med små miljöeffekter men med väsentligt försämrad konkurrenskraft för det svenska jordbruket, som ju stadigt minskat sin produktion i decennier. Vilket är djupt allvarligt för både miljön, lantbruket, landsbygden, livsmedelsindustrin och vårt öppna landskap.

Svenskarna äter ju alltmer mat, vi är över 9 miljoner invånare nu, men den kommer i allt större grad hit genom import från länder med sämre regelverk för miljö och djurskydd.

Dt behövs fler riktade skattesänkningar mot jordbruk och småföretag, och jag hoppas att centerpartiet snart ska få ett genombrott för sänkta arbetsgivaravgifter!
Sådana sänkningar kommer ju att gagna alla lantbruksföretagare, även de som inte använder handelsgödsel, vilket är bra.

Samhällets stöd till ekoproduktionen fungerar dock väl och förbättringar har skett, vilket följande färska redovisning från Svensk Mjölk belägger:

"Nettot mellan mjölkintäkt och foderkostnader beräknas ha förbättrats under de senaste månaderna för den ekologiska mjölken. I Svensk Mjölks senaste uppdatering beräknas nettot vara omkring 1,90 kronor kilo, vilket är ca 20 öre bättre jämfört med försommaren.
- Det förbättrade nettot beror på lägre spannmålspriser och att ekotilläget har gått upp, säger Agneta Hjellström, lönsamhetsexpert på Svensk Mjölk."

"För den konventionella mjölken ligger mjölk minus foder kvar på en nivå omkring 1,25 krónor."

Det är mycket viktigt att ha klart för sig att när foderkostnaden är betald återstår stora kostnader för alla mjölkgårdar att betala, som avskrivningar, underhåll, maskiner, veterinär, räntor och arbete med mycket mera. Detta räcker idag inte pengarna alls till, och lönsamheten är alldeles för låg för alla mjölkgårdar, i ett bottenläge även historiskt sett. Läget är mycket allvarligt och mjölkpriset måste snarast höjas till en rimlig nivå, som gör det lönsamt för den mycket krävande och arbetsintensiva mjölkproduktionen. Med dagens nivå blir läget alltmer kritiskt, och alltfler bönder tvingas sluta, produktionen sjunker, importen ökar och man kommer in i en mycket negativ spiral, negativ för branschen, för miljön och för Sverige.

Det här innebär stora utmaningar för alla i lantbruket, och staten måste också bidra så långt det är möjligt. Trenden måste vändas, så att Sveriges åkrar och betesmarker används för produktion av främst mat till gagn för en levande landsbygd, för öppna landskap, för en god miljö och ett gott djurskydd och för en fortsatt stark svensk livsmedelsindustri!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

onsdag, september 02, 2009

Rättframt om massvaccinering - igen

Jag uppskattar verkligen internets fantastiska möjligheter till information och levande debatt med mycket mera.

En av bloggvärldens "stjärnor" är bloggaren Svensson (Anders) - socialistiska partiet - som skriver "Varmt och rättframt från vänster". Han har självfallet ofta fel men är ofta intressant att läsa och får här alltså lite reklam.

Och i synen på svininfluensan och behovet av massvaccinering ligger vi nära varandra.

Sannolikt skiljer vi oss sedan i synen på att plötsligt ta bort en karensdag, och kanske bara för t ex lärare...(Aktuellt-inslag idag), där jag hänvisar till ett tidigare inlägg här.

Citat Svensson:

"Jag är alltså i grunden positiv till vaccinering, även om jag är tveksam till nyttan av massvaccinering"

"De flesta som insjuknar i svininfluensan kommer förmodligen inte ens att märka av det och därför anser jag att man bör vaccinera personer i riskgrupper, men knappast resten av befolkningen"

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Wetterstrand (MP) om Afghanistan och om Sverigedemokraterna

Den sympatiska politikern Maria Wetterstrand - snart avgående språkrör - intervjuas i Kvällsposten.

På frågan "Om valresultatet skulle ge Sd en position som vågmästare, hur agerar Miljöpartiet då?" blev svaret:

"Då tycker jag att det logiska är att alliansen splittras och något av partierna där är beredda att diskutera med de rödgröna."

Min motfråga är om det inte vore lika "logiskt" att de rödgröna splittras och att t ex MP är berett att diskutera med alliansen....

Vad gäller den svenska fredsfrämjande insatsen i Afghanistan säger Wetterstrand följande (frågor och svar):

"Ni har svängt i frågan om svenska trupper i Afghanistan...
– Vi har väl varit för att skicka trupper till Afghanistan?
Fast nu är ni ju emot?
– Vi vill att det ska göras en utredning i förhållande till uppdraget. Om de kan vara där och göra sitt jobb som fristående från Nato-styrkan eller från USA, då tycker vi att de gör ett bra jobb. Men om det är så att de sammanblandas med de amerikanska krigsförande trupperna, då är det inte OK att de är där. Vi kan inte se i dag att man verkligen lyckas med att hålla sig fristående från de amerikanska trupperna."

Här är Maria lite oklar...Är kravet på de svenska trupperna att de ska utföra sina uppgifter "fristående från Nato-styrkan" -som de ju är en del av eftersom ISAF leds av Nato på ett FN-mandat - så innebär det att MP har svängt och inte längre vill att Sverige ska delta i att skapa fred och säkerhet för Afghanistans plågade folk.

Att FN-insatsen i Afghanistan leds av Nato var ju förutsättningen från början när MP accepterade och stod bakom den svenska insatsen.

Det vore självfallet mycket olyckligt om Sverige nu skulle svika FN och de övriga 41 länderna som deltar i ISAF-insatsen för att föra Aghanistan mot fred, säkerhet och demokrati, och detta i ett läge när ISAF snarare efterfrågar mer fredstrupper än färre.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

tisdag, september 01, 2009

Bodström: Utan rovdjur blir skogen tryggare!

Jag har en sorts hatkärlek till min riksdagskollega Thomas Bodström, med bloggen "Bodströmssamhället". Politiskt spetsar han till och hårddrar populistiskt långt över alla gränser men samtidigt bjuder han på sig själv ibland som människa.

Som nu på sin blogg där han i lördags den 29 augusti överraskande skriver följande mycket entydiga åsikt utifrån sin björnrädsla:

"Faktum är att jag har allt svårare att se poängen med att ha djur i våra skogar som dödar människor. Är det inte mest miljöpartister, framför allt de som bara håller sig innanför tullarna, som är de värsta rovdjurskramarna?".....

Där fick vargar och björnar så de teg! Och miljöpartisterna!

Som bonde och med rötterna i många hundra års kamp mot dessa rovdjur som alltid dödat inte bara andra vilda djur utan även böndernas husdjur förstår jag Thomas Bodströms ryggmärgskänsla, hur inkorrekt den än är i breda samhällskretsar idag, inte minst i storstadsmiljöerna.

Det är trist om människor inte vågar röra sig fritt i våra fantastiska skogar, och det är tragiskt med alla rovdjursrivna och plågade får och lamm och hundar mm. Djurskyddslagen gäller för böndernas husdjur, men inte för dessas säkerhet utanför logar och i skogar.

Bloggar är ju snabb och direkt kommunikation och kan därför vara rätt avslöjande.

Som för Thomas Bodström som i nästa blogginlägg dagen efter, den 30 augusti, raskt byter åsikt:

"skjut inte björnen
Jag avskyr att erkänna det men jag gör det ändå: okay, jag hade fel om björnarna.
I vart fall kan jag inte komma på några sakliga argument för att vinna debatten. Och Markus Nilsson (som kommenterat) har rätt: man ska inte ska låta sig vägledas av rädslan."


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,