fredag, september 25, 2009

En intensiv vecka

Riksdagsåret har börjat intensivt, härligt.

Fast jag har misskött att blogga, ursäkta,

Lördagen 19 sept hade jag, Karin Granbom Ellison (FP) och Andreas Norlén (M)hakat på Cecilia Wigströns goda initiativ att riksdagens Dawit Isaak-nätverk skulle ordna manifestationer på olika håll i Sverige. Så Stora Torget i Linköping i strålande sol - trots ett så allvarligt budskap - hade ett apellmöte där 9 talare under en timme med stor kraft ställde samma krav; "Eritrea, frige Dawit Isaak"!. 6 riksdagskollegor från länet samt två landstingsråd, alla riksdagens partier representerade. Och så Dawits journalistkollega Hector Barajas från Östgöta Corren.

Och ni vet nog att den svensk-eritreanske journalisten sedan 8 (åtta) år sitter fängslad av Eritreas regim utan brott och utan rättegång. Han gav ut en fri tidning, det var hans "brott". Fruktansvärt, och säkert vidriga förhållanden i fängelserna (han har flyttats).

På söndag kväll fick vi del av statsbudgeten, som är en stark krisbudget. En bra mix av rejäla satningar på kommuner och landsting, utbildning och arbetsmarknadsinsatser, en rejäl företagarsatsning och en satsning på landsbygden med mera. Vi börjar se att de massiva insatserna för att få igång världens och Sveriges hjul igen börjar att ge resultat, botten är nådd och ett ljus börjar att ses i tunneln!

På måndag hade riksdagsledamöter från alliansen pressmöte i Linköping, Motala och Norrköping med hyggligt mediaintresse.
Thomas Östros lyckades hitta fel på det mesta, trots t ex mer pengar till kommunerna än han själv hade begärt...

Och mitt krav står fast, mer TV-tid för den alltid så positive Thomas..!

På onsdag ett mycket bra hemvärnsseminarium som jag återkommer om.

Idag har det varit försvarsutskott, där integritetsförstärkningarna vad gäller signalspaningen behandlades. (Ja, kära uthålliga kritiker, jag vet att staten alltfort bereder sig tillträde till kablar över landsgränsen för att kunna förebygga och möta allvarliga utländska hot mot landets och medborgarnas säkerhet). Jag återkommer och diskuterar den oro som har förts fram beträffande den signalspaning för att hänga med den tekniska utvecklingen.

Imorgon ska jag till Stjärnorp på andra sidan sjön Roxen, där centerpartiets landsbygdsnätverk i Linköping bjudit in mig, teleoperatörer och andra för att demonstrera hur bristfällig mobilteletäckningen är och kan vara. Och på eftermiddagen ska jag diskutera den svenska fredsinsatsen i Afghanistan med livaktiga pensionärer i Badstena! (förlåt, Vadstena!)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

21 kommentarer:

Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Johan T sa...

Det ska bli intressant att höra hur du ser på lagrummet för FRA:s utvecklingsverksamhet.

Som medborgare har vi rätt att veta vilka aktiviteter som kan tänkas bli föremål för hemlig övervakning. På den punkten är Europakonventionen tydlig.

När kan jag befara att mina trafikuppgifter samlas in av FRA?

Varför medger lagen att enskildas trafikuppgifter ska få inhämtas i utvecklingssyfte?

Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mark Klamberg sa...

Staffan,
Det handlar inte bara om teknisk utveckling där ni gett FRA rätt att inhämta information utan koppling till yttre hot. Det handlar även om "följa förändringar i signalmiljön" och "metodutveckling".

Märk väl att information som FRA samlar in för följa förändringar i signalmiljön, teknik och metodutveckling kan flyttas över till försvarsunderrättelseverksamheten för att användas för andra ändamål än de samlats in för (prop. 2006:07/46 sid. 68)

Det strider mot den s.k. finalitetsprincipen, data får bara användas för det ändamål som det samlats in för. Det är en princip som finns i nästan alla liberaldemokratiska rättssystem och den återges bl.a. i artikel 5 av 1981 års europarådskonventionen om personsuppgiftsbehandling. Sverige anslöt sig till denna konvention 1985 samtidigt som konventionen trädde ikraft. Europadomstolen brukar hänga upp sig på sådana saker.

Jag tycker det är lite oroväckande att ni inte klargjort denna sak ännu, då flera kritiker, t.ex advokatsamfundets Anne Ramberg, påpekat detta redan juni 2008. Vissa gjorde det än tidigare.

Johan T sa...

Ber att få citera Per Agerman:

"För gemene man spelar det ingen roll om FRA:s
övervakning sker som ett led i försvarsunderrättelseverksamheten, på uppdrag
av exempelvis Säpo eller som ett led i FRA:s egen metodutveckling. Det är
övervakning alltihop, både som upplevd obehagskänsla och enligt våra
grundläggande rättighetskonventioner"

Jonas B sa...

Mark, mycket viktiga påpekanden.

En liten rättelse bara. Anne Ramberg nämnde FRA:s "metodutveckling" redan i Ekots lördagsintervju 29 december 2007 (cirka 2 minuter in i intervjun). Hon kopplar där också datainsamlingen till FRA:s informationsutbyte med utlandet.

Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mark Klamberg sa...

Tack Jonas B,
Hade inte uppmärksammat intervjun med Anne, hamnade i mitt länkarkiv.

Anne visar att hon redan 2007 fattade vad "teknik- och metodutvecklingen" handlar om, riksdagsmajoriteten har fortfarande inte gjort en ansats till att bemöta denna kritik.

Staffan Danielsson sa...

Min kommentar var mkt kortfattad, Mark, därför bara ett signalord (!) istället för ditt korrekta flertal.

Mark Klamberg sa...

Tack Staffan!
Jag är glad att det åtminstone är någon riksdagsledamot som funderar på saken.

Anders G sa...

Staffan, vi räknar med att du redovisar dina källor när du sedan diskuterar FRA:s utvecklingsverksamhet.

Av mediauppgifterna får man intrycket att ni inte avser gör några ändringar på denna punkt. Jag vägrar att tro detta. Inte efter allt som kommit fram om FRA:s trafikdatahantering. Det kan ingen ansvarig politiker blunda för.

Fredrik sa...

Staffan, det är ju även vissa remissinstanser som berört FRA:s metodutveckling.

Vad jag kan se har regeringen inte ens bemödat sig om att kommentera frågan i propositionen.

Så här skriver Advokatsamfundet:

"När det gäller möjligheten att bedriva signalspaning för tekniska ändamål, metodutveckling m.m., enligt 1 § tredje stycket, föreslås ingen ändring i promemorian i förhållande till vad som gäller idag. Advokatsamfundet är fortfarande mycket kritiskt till denna reglering, som i praktiken innebär en i det närmaste oinskränkt rätt för FRA att signalspana för alla
typer av syften.
Detta framgår också av författningskommentaren till bestämmelsen, som medger en mycket vidsträckt tillämpning av bestämmelsen. /--/

Det måste tydligt framgå hur sådan information får användas, samt om och under vilka förutsättningar sådan information kan lämnas ut till myndigheter i Sverige och utomlands. Regleringen måste därför förtydligas så att det av lag framgår att signalspaningen
enbart är tillåten för de i lag angivna ändamålen och att annan signalspaningsverksamhet
därmed inte är tillåten."

Jonas B sa...

Har nu läst Försvarsutskottets betänkande.

Detta är genomuselt.

Här hade ni ett utmärkt tillfälle att visa att ni tagit till er av kritiken som förts fram mot tilläggspropositionen.

Ni hade också alla möjligheter att föreslå skärpningar för FRA:s utvecklingsverksamhet (läs: massinhämtning av trafikdata).

Vad väljer då Försvarsutskottets majoritet att göra? Nada. Nichts.
Man diskuterar inte ens frågan. Vilken fars!

Jag är djupt besviken på dig, Staffan Danielsson. Du ger intryck av att lyssna, men det hela leder abbolut ingenstans.

Den här valaffischen kan nog komma väl till pass.

Anonym sa...

Håller med Jonas B,
Genom att ni inte diskuterat FRAs trafikdatalagring har man inget förtroende för att ni politiker har vilja/förmåga att hålla koll på FRA.

Staffan Danielsson sa...

Jag återkommer med inlägg om trafikdatafrågorna. Det har varit några hektiska veckor med motionstid och behandling av alliansregeringens förslag till integritetsförstärkningar vad gäller signalspaningen.

Det är trist att advokatsamfundet menar att den nya lagen "i praktiken innebär en i det närmaste oinskränkt rätt för FRA att signalspana för alla
typer av syften".

Varför har riksdagen då i själva lagen så tydligt definierat de olika hot mot landets och medborgarnas säkerhet som är de enda mot vilka signalspaning får ske, därtill måste inriktningstillstånd beslutas av Försvarsunderrättelsedomstolen?

Och därtill gäller ju alla övriga begränsningar, endast i trafik över landsgränsen, inte mellan sändare och mottagare i Sverige, endast vad avser utländska förhållanden mm.

Jonas B sa...

Staffan, försök inte spela dum. Lägg ner den där retoriken.

Du vet likaväl som jag att Advokatsamfundet pekar på den spaning som INTE behöver ha koppling till yttre hot.

Snart börjar detta bli löjligt. Tror du att du lyckas lura någon med dina krumbukter?

Varför sådan beröringsrädsla för de verkligt känsliga delarna i lagpaketet?

Anonym sa...

Staffan,
Det är sådana här svar som skapar politikerförakt och apati.

Antingen har du inte förstått frågan eller så har du förstått men vägrar att svara. Frågan är vilket som är värst.

Mark Klamberg sa...

Staffan,
Jag inser att vi inte kommer få några svar från dig. Då får beskrivningen av hur FRA arbetar och signalspaningens omfattning ges av andra än lagens förespråkare.

Andreas Fredriksson sa...

Hur i hela friden har ni resonerat i Försvarsutskottet? Jag befarar det värsta: Att trafikdatafrågan knappast ens varit föremål för diskussion. Några slags spår borde det annars ha funnits i betänkandet.

Staffan, du väljer att skjuta dig själv i foten. Det är bara att beklaga.

Politiskt är det hela mycket svårförståeligt. Här fanns ju vissa möjligheter för centern att ta politiska poäng och i någon mån reparera tidigare skador.

Här lyckas ni istället göra totalfiasko.

Nej, Staffan. Det är nog ingen som längre tror på er förmåga att hålla FRA i strama styglar. När det verkligen börja bränna till backar ni och viker er för FÖD:s "sakkunniga", som innefattar minst en f.d. FRA-anställd.

Du förtjänar inte längre väljarnas förtroende.

Staffan Danielsson sa...

Mark, här har du fel, faktiskt. Dina frågor är relevanta, jag har som jag har skrivit ställt frågor och funderat kring dem, och jag återkommer strax med inlägg.

Jag har faktiskt haft intensiva veckor, och vill vara genomarbetad i mina svar.

Mark Klamberg sa...

Staffan,
Jag ser gärna att jag blir rättad i detta hänseende.