fredag, april 21, 2006

djurskyddsmyndigheten, är på spåret...

Först, besökte Vingåkerscentern i kväll, givande diskussioner med ett centerparti som styr Vingåker tillsammans med alla andra partier utom socialdemokraterna! Det var säkert viktigt med ett maktskifte för snart 4 år sedan. Det är ännu viktigare för hela Sverige i höstens val, utöver alla andra goda argument är faktiskt behovet av ett mktskifte i sig ett riktigt starkt argument. Och en röst på centerpartiet är en röst på en ny stark borgerlig regering där centerpartiets värderingar och visioner får rejält med utrymme. Vi är stolta och nöjda - till skillnad från (s)... - med det genomslag våra förslag fått i den alliansplattform som redan är lagd.

Har läst en skakande redovisning av djurskyddsmyndighetens inkompetens och handlingsförlamning i ett djurskyddsärende, avser att agera och återkommer i frågan. Fast för de berörda nötkreaturen har lidandet redan förlängts, tack vare myndigheten inkompetens och stelbenthet.