söndag, december 16, 2007

Opinionssiffror och valoptimism!

Allianspartierna i regering och riksdag genomför i god harmoni sin politik, Sverige går som tåget och jobbtillväxt och statsbudget är rekordstarka.
Detta och de närmaste åren kommer löntagarna och företagarna att få de bästa reala nettoinkomstökningarna på årtionden, genom dels jobbavdragets skattesänkning och dels genom löneökningar i övre gränsen av vad som är samhällsekonomiskt OK.

Sverige har ett av världens förnämsta socialförsäkringssystem (sjukförsäkring och "förtidspension" mm.) liksom a-kassesystem. (Jag vet inget annat land som har ett "evigt" skydd på 65-procentsnivån efter flera år på högre nivåer).

Vad beror det då på att alla s sofflioggare nu återvänt, medan de borgerliga istället äntrat sofflocket? Ja, där har vi säkert grundorsaken till nuvarande opinionsläge.

Jag tror det är rätt enkelt. Efter valet har vi som en del i vår stora satsning på jobbtillväxt och för mindre utanförskap vidtagit en paket åtgärder som sammantaget är mycket verkningsfullt och bra för Sverige och för svenskarna. Men i den goda helheten ingår också några förändringar av ersättningsnivåerna i t e xsjukförsäkring och A-kassa. Där har s skjutit in sin kritik, media följer med intresse upp just detta och speglar det väl enligt medialogikens lagar.

Och resultatet blir att det goda som sker och gagnar helheten och oss alla, det sjunker undan, medan de förändringar som sker från den helig 80-procentsnivån och berör en del med långa sjukskrivningar och arbetslöshetsperioder, vilket ju alliansen gör allt för att minska med en rad åtgärder för rehabilitering, matchning, nystartsjobb mm., de dominerar nyhestförmedlingen med de resultat som vi ser och känner av.

Jag är mycket optimistisk inför valet om knappt tre år, Sverige går som tåget , alltfler får jobb och alltfler får mer i plånboken. Vi har ett fortsatt trygghetssystem i världsklass, som på några punkter var alltför generöst och behövde justeras. Oppositonen är väldigt splittrad och Mona Sahlin som ny s-ledare imponerar inte än så länge, och s politik inför framtiden handlar mest om återställare.