fredag, februari 15, 2008

Den fruktansvärda situationen i Sudan och Tchad, 2

Det är givetvis mycket bra att EU-styrkan EUFOR med 3.700 soldater varav ca 200 svenska äntligen sätts in i Tchad för att stabilisera läget för flyktingar och hjälpen till dem mm. Situationen har förvärrats, flyktingströmmen ökar och Tchad överväger att stänga gränsen eller t o med skicka tillbaks flyktingar.

Jag skrev tidigare om att är den insatta styrkan otillräcklig borde EU överväga att förstärka insatsen med hela eller delar av en Battle Group.

Det visar sig nu också att det svenska EUFOR-bidraget kommer iväg sent och sannolikt återvänder redan efter några månader. Av samma orsak som motiverar BG-övervägande bör Sverige om frågan kommer upp vara positiv till att förlänga insatsen för det svenska EUFOR-bidraget.

Ansvaret för EUFOR har Force Commander Nash. Bedömer han att EUFOR är tillräckligt stor för att klara sin uppgift fullföljer svenskarna enligt plan, och då blir det en rätt kortvarig insats. Men är EUFOR i minsta laget, och är situationen värre, och frågan uppkommer om förlängning av den svenska insatsen, då menar jag att Sverige ska reagera positivt. Jag utgår givetvis ifrån att Sverige och Nash har löpande kontakter angående insatsen och situationen i Tchad.

I torsdags var EU-kommissionens ordförande Barroso på besök i riksdagen och talade. Det gavs tillfälle att ställa frågor och jag frågade just om Tchad. Hans svar var att han gärna såg att EUFOR förstärktes, men att detta var det upp till EUs medlemsländer att besluta.

Vi vet att EU hade svårt att fylla styrkan till Tchad - det behövdes ett antal "styrkegenereringar" vilket är lite beklämmande, faktiskt. Att ingen Battle Group ännu satts in kan delvis bero på samma sak, det kostar pengar.

Både Svd och DN skriver om detta.