onsdag, januari 09, 2013

Ög-förslag i riksmedia om Centerprogram!

Så här skrev jag på facebook ikväll, och jag menar det verkligen:

""Spännande politisk debatt i Centerpartiet. Våra sakfrågor diskuteras i både Aktuellt 21 och TV4nyheterna 22. Om partistyrelsen landar det här rätt, vilket jag tror, kan programgruppens djärva sätt att ta ut svängarna faktiskt ha vitaliserat hela Centerpartiet. Och jag menar att Centerpartiet ska rymma både mer renodlade liberaler och mer socialt inriktade liberaler, stämman är den som lägger fast kursen!"

Och jag gjorde igår detta blogginlägg om Östergötlands arbetsmaterial om idéprogrammet.

Jag uppdaterar fortlöpande sedan den 21 dec press- och andra röster om vårt idéprogram. Mycket intressanr för den intresserade, faktiskt!

Igår dominerade Centerpartiets sakpolitiska diskussioner, och en del spekulationer, riksmedia, inte minst efter det att Östgötacentern på sin hemsida lagt ut sitt nuvarande arbetsförslag till partiprogram. Länkarna till olika medier framgår nedan av detta urklipp från bloggsidan "Några pressröster..


Tillagt 8 jan: Riksdagsledamot Ola Johansson (C) skriver i Hallands Nyheter. Han föredrar begreppet decentralisering före federalism och kritiserar programmet som för långtgående, men tycker i övrigt att programmet är bra och markerar mot SD. I Östran i Kalmar län skriver Peter Akinder om uttalanden i olika riktning inom Centerpartiet. Yngve Sunesson gör i Hallands Nyheter analysen att debatten kan stärka Centerpartiet om partistyrelsen hanterar frågan rätt! (Jag delar helt hans analys).
Håkan Boström skriver intressant i DN om "Liberalismens många ansikten", med anledning av Svante Nycanders artikel den 7 jan. Centerpartiet i Östergötland ger sina medlemmar chansen att ge synpunkter på ett bearbetat programförslag (se t ex min blogg) som i Aftonbladet naturligvis beskrivs i mer laddadade termer. Aftonbladets skickliga journalist Elisabeth Marmorstein har snabbt gjort en jämförelse om vad som skiljer Ög-förslaget mot programgruppens. SVT Nyheter (Aktuellt) gjorde dels ett inslag med en rundringning till alla distriktsordförande som alla var emot något i programmet (inte så underligt) samt intervjuer från Skåne med, tycker jag, balanserad kritik samt med avståndstagande från några förslag av Anders W Jonsson (Det gjorde ju Annie redan för någon vecka sedan). TV4-nyheterna kl 22 hade ett reportage från Östergötland mm.

Tillagt 9 jan. I Expressen en begynnande öppning mellan Per Ankersjö och Östergötland, hoppas jag.

Per Ankersjö och jag talar förbi varandra, tyvärr.

Det här lade jag ut på facebook ikväll och jag menar det verkligen:
"Spännande politisk debatt i Centerpartiet. Våra sakfrågor diskuteras i både Aktuellt 21 och TV4nyheterna 22. Om partistyrelsen landar det här rätt, vilket jag tror, kan programgruppens djärva sätt att ta ut svängarna faktiskt ha vitaliserat hela Centerpartiet. Och jag menar att Centerpartiet ska rymma både mer renodlade liberaler och mer socialt inriktade liberaler, stämman är den som lägger fast kursen!"
Så till rubriken. Per och jag diskuterade åter fri invandring i en lång facebookstråd, utan att mötas. Kan någon föra oss närmare varandra?

Per Ankersjö
för ungefär en timme sedan ·
 • "Låt oss diskutera öppet. Tror det är bra. En tweet nyss fick mig att ställa frågan:

  Är det socialliberalt att vara emot fri invandring?"
Jag tror att han syftar på denna, som jag tycker mycket anmärkningsvärda, Tweet:

"Gustav Andersson@GustavAndersson
Intressant också att begreppet socialliberal skändas och görs till beteckning för de som är mot fri invandring ... "
 
Sedan denna långa dialog som jag tycker visar att vi pratar förbi varandra, jag tycker jag är glasklar men det menar säkert Per också. Kanske någon som kommenterar kan föra oss närmare varandra?´
 
(Och ja, jag lägger ut den på bloggen eftersom Per och jag vardera har över 1.400 facebookskontakter av bred karaktär och samtliga som varit med i dialogen säkert varit medvetna om det)


Gilla ·

 • Bo Åslund Jag tycker personligen att du ställer till mer än du gör nytta just i den här debatten.Du har ett massivt motstånd i det du jobbar för. Jag möter mina medlemmar och de jag hoppats på inför kommande val, dagligen.Jag möts av stor irritation och ifrågasä...Visa mer

 • Per Karlberg Hur tänker du Per? Om fri invandring leder till låt säga 100.000 invandrare på kort sikt, hur ser du på effekten på t ex arbetsmarknaden och hur bör vi förhålla oss till de effekterna?

 • Per Ankersjö Per, ingen kan väl vid detta lag ha missat att vi pratar om en vision, en kompassriktning. Därför är ju de i sig korrekta invändningarna om våra system och lagar som finns idag inte helt relevanta. Grundfrågan här är om man är beredd att arbeta för den långsiktiga visionen eller om man inte ens vill göra det?

 • Marie-Anne Björn Jag tror att det är fel att påstå att det är ett massivt motstånd till det Per prata om. Jag är inte så säker på det. Jag själv förstår inte vad problemmet är med fri invandring, tror ni att alla rusar till Sverige för att komma in i vårt land? Vi har ...Visa mer

 • Oscar Fredriksson Vi kan givetvis inte låta dagens system och regelverk begränsa tanken för vilket samhälle vi skulle vilja ha. Det är att börja i fel ände. Först måste vi sätt visionen - sedan är det en politisk utmaning att föra oss dit.

 • Per Karlberg Nej, det har inte gått mig förbi. Även om jag är en idealist är skeptisk till idealistisk politik. Det finns gott om historiska avarter där idé blir dogm som blir tyranni. Jag är med på idén med om att man får bosätta sig var man vill. Men jag är inte ...Visa mer

 • Staffan Danielsson Vi talar förbi varandra. har du läst min debattartikel på Newsmill om "Migrationens Kraft", Per där Norbergs Segerfeldts budskap av en liberal rescensent beskrivs så här. "Det enda som kan vara problematiskt för den bredare publiken, är författarnas ty...Visa mer

 • Per Karlberg Prcis Staffan. En idé utan praktidk konsekvensanslys blir närmare filosofi än politik. Intressant rent intellektuellt blir det först när man funderar på praktisk politik.

 • Per Ankersjö Boken du pratar om Staffan är bra och intressant. En viktig bok. Men förväxla den inte med programmet vi diskuterar här. När har jag sagt att vi ska försämra välfärdsstaten? Jag vill rädda den genom att diskutera olika framtidslösningar.

 • Per Karlberg Men nu diskuteras ideer och inte lösningar.

 • Staffan Danielsson Men Per, jag ber, läs min artikel på Newsmill. Per Petterson på frihetssmedjan är det som skriver det jag citerar, och det handlar alltså om hans uppfattning om vad bokens budskap om öppna gränser leder till, förhoppningsvis menar han i relativ närtid.

 • Per Ankersjö Ja och utifrån värderingarna måste vissa slutsatser dras. Annars blir de vackra formuleringar som alla partier kan skriva under på. Slutsatser kan dras utan att man behöver prata dagspolitik, det är själva formen på programmet.

 • Per Ankersjö Återigen Staffan så tar jag ansvar för formuleringar som finns i programförslaget och inte för andra personers böcker hur intressanta och bra de än må vara.

 • Per Karlberg Så, Per A, hur det du på "vissa slutsatser"?

 • Fredrick Federley Kan man över huvud taget ha visioner som fri invandring, hela landet ska leva, vi ska bruka utan att förbruka, alla människor ska behandlas lika? De är ju alla principiella ställningstaganden som innefattas i programmet men bara en av dem ska avkrävas en exakt handlingsplan?

 • Per Karlberg Ser, ska det vara

 • Staffan Danielsson Men då är ju slutsatsen , Per, att du vill att Centerpartiet ska gå till val med ett budskap som gör vårt nuvarande välfärdssamhälle svårt att upprätthålla enligt Norberg/Segerfeldt. Eller menar du att de alltså har fel och proigramgruppen rätt?

 • Per Ankersjö Men sluta Staffan. Vi pratar ju inte närtid, har aldrig gjort. Varför påstår du det?

 • Per Karlberg Poäng, Fredrik, det är klart! Detsamma gäller dem. Det är oerhört svårt att leverera hela Sverige ska leva om leva är att alla ska ha samma av allt, vilket det ofta förstås som.

 • Oscar Fredriksson Synsättet att invandringen skulle vara ett hot mot skapandet av den svenska välfärdsstaten har präglat argumentationen för reglerad invandring sedan början av 1900-talet. I takt med att världen förändras så blir denna argumentation allt mer föråldrad o...Visa mer

 • Per Karlberg En konsekvens av fri invandring kan ju bli som det blev med schengen - nästan ingen! I så fall är jag med. En konsekvens av att hela Sverige ska leva är att medborgarna accepeterar olika även om de är arga och kräver robinhoodskatt. Isåfall är jag med där också.

 • Per Karlberg Mao, priciper, Ja, men inte till vilket pris som helst!

 • Staffan Danielsson Tyvärr, Per, så har det tolkats som att du gjort det, annars hade medai och vi reagerat. En annan debattartikel på Newsmill av mig belägger detta mycket tydligt:http://www.newsmill.se/artikel/2012/12/30/d-rf-r-borde-c-v-lja-socialliberalism-framf-r-fri-invandring

  www.newsmill.se
  Artikel av Staffan Danielsson - Därför borde C välja socialliberalism framför fr...i invandring - Riksdagsledamot (C): Jag känner mig tyvärr träffad när vi som ifrågasätter om Sverige ensidigt kan öppna sina gränser utpekas av programgruppens ordförande Per Ankersjö, och nu av Fredrick, för att inte st...Visa mer

 • Fredrick Federley Eller så kan det bli så här (o här vet vi ju svafret i dag)

 • Fredrick Federley http://www.youtube.com/watch?v=fzVRfUDEM9k


  ‎10.000 tyska bögar! Busringning till föreningen JA TILL EU inför folkomröstningen om svenskt medlemskap 1994.

 • Oscar Fredriksson Göran Persson slog på stora trumman och varnade för "social turism" från Polen - helt i linje med argumentationen om att skydda den svenska välfärdsstaten - men nu i efterhand vet vi att det inte blev någon "social turism" från Polen utan att det endast var ett tankespöke eller möjlightvis en retorisk fint från Perssons sida

 • Lars Carlsson Nu tycker jag att många börjar blanda bort korten väl mycket...

 • Per Ankersjö Men Staffan om vi nu ska komma framåt och efter att jag upprepade gånger sagt att vi inte pratar närtid, på vilket sätt är det ett socialliberalt ställningstagande att motarbeta visionen om fri invandring?

 • Fredrick Federley Sorry att det blev hack till länken. Behövde löpa o trycka i en napp

 • Inge Svensson Jag fick precis höra det mest vansinniga argumenten mot fri invandring hittills.

  Vad gör Sverige om Nordkorea skickar 10 miljoner invånare för att ta makten i Sverige och krossa vår välfärd?

 • Lars Carlsson Varför vill ingen i programgruppen svara? Jag har hela tiden bejakat den invandringspolitiska delen i förslaget. Men konstaterar att EU knappast kommer acceptera att Sverige blir en genväg in i EU och in i Schengen för många utan att en rad invandrings...Visa mer

 • Fredrick Federley Inge, det är egentligen samma tanke som den om det muslimska övertagandet. En del tror ju att lågt utbildade afghaner och somalier har haft en konferens som kommit fram till att Sverige står på tur. Därför skickar man hit sina barn och kommer efter och vips är man muslimer här. Som om alla muslimer tyckte o tänkte lika. Och som om ett sådant beslut fanns fattat.

 • Lars Carlsson Dessutom kryssar EU-skutan bara i en riktning mot en EU stat och idéprogrammet tycker ju att stat är av ondo i stor utsträckning. Vilket ben ska väljas att stå på?

 • Per Karlberg Fredrick Federley, tack för gott skratt! Väckte hustrun:-(
  Men otroligt träffande på denna diskussion förstås!

 • Per Ankersjö Lars eftersom vi inte skrivit ett migrationspolitiskt program utan bara i några enstaka meningar slår fast visionen om en gränslös värld och fri invandring så har vi inte gått igenom alla hinder som finns på vägen. Det finns ju, som debatten visat, flera sådana vid sidan om EU:s regelverk.

 • Fredrick Federley Lars, en hel del (dock ej allt) är nyligt beslutat på stämman i Åre. Så också om fri invandring. Sen tycker vi inte att "stat är av ondo" däremot säger vi att den inte ska vara större än den behöver, att fria sammanslutningar i civila samhället ska ges större utrymme, att beslut ska decentraliseras till regioner o kommuner samt att man ska få göra fler val själv. Det är kärnvärden i partiet och har så varit länge.

 • Inge Svensson Fredrick Federley, problemet är ju att diktaturer som Nordkorea faktiskt har kontroll över sitt folk och skulle kunna genomföra någonting liknande. Eller Kina?

 • Lars Carlsson Japp och eftersom lite tyder på att en tillräcklig mängd EU-länder kan tänkas acceptera att vi ensidigt öppnar Schengenfösnstret måste vi välja Storbritanniens och Irlands väg och åtminstone lämna Schengen. Görs inte denna klara analys är allt tal om fri invandring bara luftprat. Bara ett torrt tekniskt konstaterande från en enkel paragrafryttare...

 • Fredrick Federley Inge Svensson vi spårar liiiiiite nu o jag måste i säng men det finns ju en annan sak som gör att det inte kommer att hända. Kim Jong Ping Pong kommer då inte att ha ngn att vara diktator över. Det är nog inte vad han tänkt sig. Därtill är just det landet lite "stökigt" vad avser demokratisk skolning osv.

 • Staffan Danielsson Per, som jag sagt så ofta, visionen om en värld utan gränser, och utan krig, delar jag ju helt och fullt. Likaså att vi gemensamt med andra länder/demokratier successivt monterar ner gränshinder. Däremot kan vi tyvärr inte ensidigt gå före, och det är så du uppfattats och därför denna väldiga debatt. Är den alltså byggd på ett missförstånd?

 • Fredrick Federley Njae Lars. Vi har världens mest generösa system för arbetskraftsinvandring (kan bli ännu bättre) och det har inte blivit "over ruled".

 • Inge Svensson Lite? Mycket menar du
  Samtidigt. Kina ser jag som ett större hot. Där är 10 miljoner människor ingenting.

 • Lars Carlsson Men Fredrick varför vill många både att EU går mot mer stat (ingen kan säga att den utvecklingen inte går åt det hållet) och samtidigt vilja minska staten i Sverige. Praktfull dubbelmoral tycker i alla fall jag…

 • Fredrick Federley Staffan, om man säger så här då: Vi kan inte öppna upp för att hela landet ska leva. Hur vore det om alla skulle kräva fiber till sina hus och samhällsservice? Det kommer vi inte ha råd med. Som vision delar x den uppfattningen men det kan inte stå i ett idéprogram. Kostnaderna och konsekvenserna skulle bli för stora."

 • Per Ankersjö Så du Staffan kan alltså aldrig ställa upp på en vision om fri invandring, oavsett hur långt fram i tiden vi hamnar, utan att ha förbehållet att det måste vara helt fritt från krig i hela världen? Och det är ditt socialliberala ställningstagande?

 • Fredrick Federley Lars, njae det tycker jag inte. Jag tillhör ju dem som vill avskala en hel del av det EU gör och de EU mer beslutsrätt där de ska agera. Miljö, handel. int brott, diplomati o säkert ngt mer (jag r mkt trött och MÅSTE i säng så missade säkert ngn) Men d...Visa mer

 • Fredrick Federley Sorry guys, måste sova. Min chef är 13 månader och skoningslös. Läser ikapp i morgon.