söndag, augusti 27, 2006

svenskt kollektivavtal i Sverige - 100 %?

Jag hörde lite på EU-debatt mellan partierna i Sverige radio. Alla partierna verkade kräva att alla arbetande timmar i Sverige skulle utföras med svenskt kollektivavtal. Endast centerpartiet stack ut och menade att tillfälliga arbeten inte kan åläggas detta. Sedan får givetvis diskuteras var gränsen går för "tillfälliga".

En utländsk lastbil som kör från Polen via Malmö till Stockholm och åter, ska förhandlingar alltså ske och svenskt kollektivavtal gälla under resan i Sverige? Är detta faktiskt och praktiskt möjligt, givet att vi vill behålla öppna gränser och fri handel?

Vi importerar massor av kyckling från t ex Thailand, producerad med thailändska löner. Borde inte svenska kollektivavtal avkrävas vid denna produktion? Det ligger något i det, men hur går det att förean med fri handel?

Svenska slakterier tvingas av konkurrensskäl att stycka och paketetera kött i Polen, eftersom kostnadläget och lönerna där är lägre. Jobben flyttar ut. Borde inte svenska kollektivavtal krävas i Polen?

Om man accepterar handel över gränserna i världen och inom Europa, men inte att en enda arbetstimme i Sverige får utföras utan att svenska kollektivavtal har tecknats - vilket är en faktiskt omöjlighet, enligt min uppfattning -, accepterar man då egentligen t ex EUs inre marknad?

Och är det så att det är en omöjlighet att vid tillfälliga kortvariga uppdrag i Sverige alltid kräva svenska kollektivavtal, för då inte de som hävdar att detta är möjligt och viftar med "ja-skyltar" det svenska folket bakom ljuset?

Var det kanske centerpartiet som ensam hade modet att säga det som är en "truism" - en banal sanning. Och var de andra svaren kanske egentligen rätt "oppurtunistiska"?

(Känns felstavat, men jag ser ingen bättre stavning just nu..)