fredag, juni 03, 2011

Brännpunkt: att mätta världen kräver även genteknik

Jag och Magnus Andersson skriver idag på SvD Brännpunkt om att även jordbrukets utveckling måste bygga på forskning och modern teknik.

Vi kritiserar starkt delar av miljörörelsen som är mycket konservativ och som vill ha ett jordbruk utan växtnäringstillförsel genom handelsgödsel, utan kemiska bekämpningsmedel och utan växtförädling med någon hjälp av gentekniken.

Utmaningen för världens bönder är att fördubbla matproduktionen på något halvsekel, samt att även producera en del energi. Jag har all respekt för det s.k ekologiska jordbruket, som sätter upp egna förbud mot vad som är tillåtet. Det bygger i hög grad på animalieproduktion och stallgödsel och är ett miljöalternativ utifrån lite fyrkantiga regelverk. Jag önskar det lycka till på marknaden för att nå konsumenter som är beredda att betala de merkostnader som restriktionerna medför. Eko är ett nisckalternativ som idag svara för ca 4-5 procent av den svenska matkonsumtionen.

Det tragiska är att det moderna miljövänliga svenska jordbruk som står för 95 procent av produktionen på 25 år har minskat med en tredjedel. Istället har importen av mat exploderat och svara idag för nära hälften av all konsumtion. Import från länder där djuromsorgen och miljöhänsynen är sämre.

Vi måste skifta fokus i den svenska jordbruksdebatten och göra krafttag för att den svenska matproduktionen ska öka och tränga tillbaka importen. Då måste det moderna miljövänliga jordbruket lyftas fram, samtidigt den ekologiska nischproduktionen får fortsatt stöd.

Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace och Miljöpartiet klara inte av att lyfta blickarna ifrån ekokonceptet och se betydelsen av den dominerande svenska matproduktionen, som minskar så kraftigt. De säger nej till nästan alla växtnäringstillförsel utöver stallgödsel och gör växtförädling med hjälp av genteknik till det stora miljöhotet för jordbruket.

Deras linje ökar importen av mat till Sverige och försvårar för världens bönder att kunna mätta jordens befolkning.

Detta behöver verkligen diskuteras och därför skriver Magnus och jag idag på Brännpunkt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,