söndag, oktober 27, 2019

Förskolor måste servera allsidig mat, från både växt- och djurriket. Punkt!

En förskola i Umeå - Gitarren - börjar nu att servera barnen enbart vegetarisk mat, plus fisk en dag i veckan, plus lite ägg och smör ibland.Trots att människan sedan hedenhös är allätare och knappast överlevt om hon varit vegan.

Kan Förskolan ifråga (personalen eller deras chefer eller ansvariga kommunpolitiker) få bestämma något sådant?

Förskolor uppbär mycket stora statsbidrag. Staten måste likabehandla sina medborgare.

Föräldrar och barn i den aktuella förskolan äter till ca 90 % eller mer en allsidig kost hemma med mat både från växt- och djurriket. Rimligen ska förskolan tillhandahålla en liknade allsidig kost. Naturligtvis kan man ha ett vegetariskt alternativ, men att endast erbjuda vegetariskt och inga köttbullar eller kycklingrätter borde inte vara möjligt, menar jag.

Detta borde framgå av reglerna för att förskolorna ska erhålla sina stora statsbidrag. Jag anser också att ansvariga politiker som låter personalen på förskolor diktera matvalet som i Umeå gör tjänstefel, de borde istället ingripa och avstyra sådana radikala ingrepp i vad barnen ska få äta på förskolan.

Förmodligen serverar Umeås förskolor en hög andel av maten som "ekologisk", vilket är 25-65 % dyrare än den mat de allra flesta föräldrar och barn äter hemma, dvs typ allsidig husmanskost från Sverige.

Ett sätt att spara, givet att hälften eller mer av maten ska köpas ekologisk från hela världen, är att endast erbjuda billigare vegetarisk mat som bönor och blomkål och svamp och ris osv. Detta sker t ex under paroller som Hållbarhet, vilket inte alls stämmer.

Jag anser att ansvariga politiker i Umeå genast måste ingripa, liksom även ansvariga politiker på riksnivå. 

måndag, oktober 21, 2019

Högre pensioner för de som jobbat!

Jag tycker att det är skandal att två miljoner i inbetalade pensionsavgifter inte längre ger högre pensionsnetto än vad de som inte betalat in någonting får. Det är bra att Eva Eriksson i Seniorerna ryter till.
Jag förstår inte hur regering och riksdag tänker, visst ska det vara en hygglig garantipension (eller äldreförsörjningsstöd om man nyligen invandrat) men det måste ju rimligen löna sig att ha arbetat och betalat pensionsavgifter hela livet.
Är du pensionär så gå med i SPF Seniorerna (bara googla). Det kostar bara runt 275 kr per år och du stöder då högre pensioner, du får ett kvalitetsmagasin i månaden och inbjudningar till månadsmöten och resor och aktiviteter i den lokalförening du väljer att gå med i, och övriga föreningar i området!

måndag, oktober 14, 2019

C och Staffan D: Svensk migrationspolitik som EUs. Äntligen överens!

Det tog 7 år. Jag har sedan 2012 argumenterat för att Sveriges migrationspolitik  måste anpassas i EU-riktning. 
Jag har fått stark kritik från mitt parti, från min regionaltidning Corren och från många samhällsdebattörer och mediaröster. Jag vanhedrades som främlingsfientlig eller värre. 
Nu formulerar sig mitt parti och vår partiledare ännu starkare än vad jag har gjort. Det tog 7 år.

Centerpartiet 2019-10-21:

”Vår migrationspolitik kan inte nämnvärt skilja sig från andra EU-länders" (Se originaltweet längre ner)

Staffan Danielsson 2012, och framåt:

Danielsson argumenterade redan 2012 och framåt för att Sverige måste anpassa sin asyl- och migrationspolitik i riktning mot övriga EU-länder, t.ex vad gäller medicinsk åldersbestämning, temporära uppehållstillstånd och anhöriginvandring mm. Han var och är kritisk till Centerpartiets partistämmobeslut att Sverige borde öppna sina ambassader världen över för flyktingar som vill söka asyl i Sverige. (Wikipedia)

Migrationspolitik är ingen aktion. Vi ska stå upp för asylrätten. Om man får avslag ska man också lämna. Vår migrationspolitik kan inte nämnvärt skilja sig från andra EU-länders. Vi behöver fler lagliga vägar, och lägga fokus på de mest utsatta. #pldebatt


Partiledare Annie Lööf i riksdagsdebatten den 16 oktober 2019:

"Anf.  63  ANNIE LÖÖF (C) replik:
Herr talman! Nu står ju Centerpartiet för en reglerad invandring med fokus på såväl ordning och reda som humanism, och vi vill styra om till mer lagliga vägar. Vi i Sverige kan inte nämnvärt skilja oss från andra europeiska länder."Tillagt 30 oktober 2019; Här ett blogginlägg från 2016, skrivet i den tidens debattklimat, där jag gör en genomgång över varför och på vilka punkter jag anser att C har politiska migrationskrav för Sverige som i hög grad avviker från reglerna i övriga EU-länder. Om Centerpartiets nya position ska vara trovärdig måste rimligen dessa krav tas bort, t ex om tillfälliga uppehållstillstånd, inget försörjningskrav för snabb anhöriginvandring, att Sverige som enda land ska öppna sina ambassader för flyktingar som vill söka asyl i Sverige, att transportörsansvaret på flyglinjer till Sverige tas bort så att asylsökande fritt kan flyga till Sverige, att vistelsetiden för medborgarskap ska sänkas från 5 till 3 år (kortast i världen tror jag, Tyskland och Finland har 9 år), att arbetskraftsinvandringen ska bli ännu friare till enkla jobb mm, att Sverige ska utreda  en övergång till territorialprincipen för medborgarskap istället för nuvarande härstamningsprincipen (i så fall skulle alla barn som föds i Sverige automatiskt bli svenska medborgare, en väldig pull-faktor i så fall för att ta sig till Sverige och föda barn), mm

Här några länkar från 2012 och framåt med några egna artiklar och blogginlägg, samt också några exempel på hur jag hudflängts för min ståndpunkt att Sverige borde anpassa sin migrationspolitik i rikning mot övriga EU-länders, alltså mycket försiktigare än vad Centerpartiet nu så entydigt deklarerat. 

Bloggaren Cornucopia kommenterar min DN-artikel

Många skällde mig för "brun" och "främlingsfientlig". Sanna Rayman en av få som försvarade mig

Jonny Cato är ny migrationspolitisk talesperson för C efter Johanna Jönsson. Han och Annie Lööf skriver på DN debatt, och han intervjuas i Expressen.

Min kommentar:

Centerpartiet är alldeles uppenbart under omsvängning i migrationspolitiken i mer realistisk riktning, vilket jag naturligtvis hälsar med tillfredsställelse. Däremot försvinner trovärdigheten när Jonny Cato, ny talesperson för C, nu menar, i en Expressenintervju, att omsvängningen inte är någon omsvängning eller skärpning av centerpartiets migrationspolitik. Det innebär att Centerpartiet i många år har haft uppfattningen likt mig att Sveriges migrationspolitik i nämnvärd grad inte kan avvika från övriga EU-länders. Är det någon mer än honom som kan tro på detta? Om så var fallet, varför har jag skällts ut och isolerats när jag 2013 och 2015 osv sa detsamma som C plötsligt nu säger?
måndag, oktober 07, 2019

Vägval för Landshypotek

Tänk vad lantbrukare och lantbruksmedia speglar priser och rabatter på diesel och traktorer och mineralgödsel och allt möjligt.
Men på bottenlånen till lantbruk, och räntor och amortering, är det mycket tystare.
Denna nätsida redovisar att Landshypotek var konkurrenskraftiga på bolån under juli 2019. Landshypotek har nyligen börjat på bolån och vill expandera. Landshypotek har också, likt tidigare länsförsäkringar, börjar bygga upp en bankverksamhet.
Men hur konkurrenskraftiga är Landshypotek på sin ursprungsverksamhet, som alltjämt dominerar, bottenlån till lantbruk. Och är det den som ger resurser att konkurrera på bolån?
Jag minns från min tid som värderingsperson åt Landshypotek kring 2004 att det fördes en diskussion om kanske företaget var för litet och med sina ägg i samma korg, vilket försvårade en bra rating och bästa låneräntor. Kanske bättre att sälja företaget till en större bank och att medlemmarna erhöll kanske 6 gånger upp på insatskapitalet.
Jag förespråkade detta.
Men Landshypotek är konservativt och fortsatte. Och har väl lyckats rätt bra, och satsar på nya verksamheter.
Men.
Hur utvecklas marknadsandelen på bottenlån till lantbruk? För länge sedan var det väldig dominans för Landshypotek, kanske 70-80 % skulle jag tro.
2007 lade Länsförsäkringar ett uppköpsbud på Landshypotek som Landshypotek avvisade. Det torda handlat om ett antal miljarder. Då var Landshypoteks andel av bottenlånemarknaden för lantbruk ca 50 %.
2010 hittar jag en uppgift om att Swedbank och Landshypotek då hade 37 % av bottenlånemarknaden till lantbruk var. Trea var Handelsbanken och sedan kom Nordea, Danske Bank, SEB och Länsförsäkringar bank en bit längre ner.
2015 intervjuas förra kredit- och rörelsechefen för Landshypotek Göran Abrahamsson och uttrycker stor oro över Landshypoteks framtid. Han ifrågasätter satsningarna på bank och bolån och vill se ett närmare samarbete med en stor bank, t ex.
Hur är marknadsandelarna för bottenlån till skogs- och jordbruket idag och från 2010? Det verkar vara känsligt, jag hittar inte uppgifter på nätet.
Du/Ni som vet, skriv gärna det i en kommentar här på bloggen eller på mina Facebooksinlägg!
Jag fick ett bra tips. I Swedbanks/LRF-konsults lantbruksbarometer för 2018 finns på sidan 6 en tabell över jordbrukets skulder fördelade på banker (dvs bottenlån plus rörelsekrediter skulle jag tro). Då var marknadsandelarna Swedbank 33,5 %, Landshypotek 21 %, LF Bank 8,3 %, Nordea 6 %, SEB 5,7 %, Danske Bank 5,3 % och Övriga banker 15,2 %. I Lantbruksbarometern 2019 finns inte den tabellen med, kanske beroende på att Swedbank tappat marknadsandelar...?
Landshypoteks andel av bottenlånemarknaden kanske idag är runt 25 %, kanske Swedbank ligger där någonstans också. Handelsbanken torde vara trea, kanske runt 10 %, och övriga större banker flera procent lägre.
Antalet medlemmar i Landshypotek var 1996 ca 82.000, idag är det knappt hälften så många.
Jag har själv i närtid testat konkurrenskraften mellan olika banker vad gäller bottenlån till stabila lantbruksföretag med goda säkerheter. Rörliga räntor på tre månader.
De varierar inom kanske ett intervall mellan 1,1 och 1.4 % och högre eller lägre beroende på goda eller dåliga säkerheter.. Och räntorna verkar åter vara på väg ner.
(Tänk så tiderna ändras. Som färsk lantbrukare på 1980-talet var det Landshypotek och bundna femårslån som gällde. När jag runt 1989 satte om mina femårslån rådde mig ingen att överväga olika löptider utan allt förlängdes fem år på räntan 14,65 %..Där satt jag när räntan sjönk med 5 % och mer..Nu är det rörliga lån som gäller..)
När tog lantbruksmedia tempen på marknadsandelar och konkurrenskraft för bottenlånen till lantbruk? Är det oviktigt och irrelevant?
Jag trodde t ex att Handelsbanken var inriktad främst på större företag, men har lärt mig att man har flest kontor i Sverige med god service, och med stort intresse för lantbruk.

Och hur ser läget ut för Landshypotek. Är det anrika kooperativa företaget på väg att vända utvecklingen genom satsningarna på bank och bolån? Eller är man alltför liten med alldeles för många ägg i samma korg och borde rädda medlemmarnas insatskapital genom en ordnad försäljning till högstbjudande bank, vilket kanske skulle ge 6-10 gånger insatskapitalet?
Vad vet medlemmarna om vägvalen inför framtiden? Vill de satsa på att utveckla bank- och bolåneverksamhet på en stentuff marknad? Med betydande risk.
Eller skulle de vilja får en stor utväxling på sitt insatskapital och bidra till en starkare struktur i bottenlånebranschen?
Uppenbarligen anser de förtroendevalda i Landshypotek att man bör ta risk och satsa på bank och bolån. Kanske be borde fråga medlemmarna också...(Jovisst har de förankring i stämmobeslut. Men hur har frågan ställts och hur har verkligheten presenterats?)

Tillagt 9 oktober: KI bedömer att riksbanken inte höjer räntan de närmaste två åren. SBAB sänker lite nu:

"BOLÅN

SBAB SÄNKER SINA BUNDNA BOLÅNERÄNTOR (Direkt)

2019-10-09 09:14
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den statliga bolåneaktören SBAB sänker sina bundna bolåneräntor för löptider mellan ett och tio år med mellan 0,10-0,30 procentenheter.
Det framgår av ett pressmeddelande.
SBAB:s upplåningskostnader för längre räntebindningstider har sjunkit, vilket har medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har ökat, uppger SBAB.
"Sedan vi senast sänkte bolåneräntorna har det blivit ännu tydligare att marknaden förväntar sig att det låga ränteläget kommer att bestå under lång tid och det påverkar SBAB:s upplåningskostnader. Denna sänkning medför att alla våra listräntor nu ligger under 2 procent", säger SBAB:s vd Klas Danielsson.
Ny lägsta bolåneränta blir 0,99 procent för grönt bolån med högst 60 procent belåningsgrad och energiklass A eller B.
Tremånadersräntan lämnas dock oförändrad.
Av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under september valde 68 procent tre månaders bindningstid."