lördag, december 28, 2013

Aktuell migrationsdebatt - fri rörlighet, tiggeri mm

Jag har några år intresserat mig för de viktiga migrationsfrågorna, vilket framgår av några blogginlägg, länkar här och här och här.

Samhällsdebatten fortsätter och sker bl a utifrån det växande antalet asylsökande som söker sig till Sverige samt utifrån den ökning av främst rumänska tiggare som nu sker i alltfler städer.

Låt mig först länka till en del debatt- och nyhetsinlägg, och sedan göra några kommentarer.

I denna färska DN-artikel speglas debatten i Storbrittannien, som är väsensskild från Sverige. I SvD uttalar sig partiledarna om att skänka pengar. Lena Andersson talar i DN för rätten att migrera över gränserna. Stefan Hanna (C) argumenterar emot. Piratpartiets Henrik Alexandersson skriver på sin blogg om att fri invandring hotar välfärdsstaten (som han inte tror på eftersom människors frihet går före). Den medkännande centerpolitikern i Stockholm Stina Bengtsson skriver i SvD. Liberalen Hans Li Engnell argumenterar på sin blogg emot.  3 folkpartister i EU-parlamentet skrev i våras på DN debatt i Stinas riktning. Humanisten Hans Ivan Bratt resonerar här om vad lagen säger om bistånd mm. Journalisten Aaron Israelsson skriver på ideforumet Migro att istället för att tigga borde romer och andra EU-medborgare kunna söka jobb på arbetsförmedlingen. Corren belyser i en rad artiklar kring de som tigger deras bakgrund och vilka regler för bistånd som gäller i Sverige. Anna Dahlberg i Expressen behandlar frågan om resursernas knapphet. Andreas Johansson Heinö skriver i Barometern på samma tema.

Frågan om tiggeri och hemlöshet har diskuterats i Borås, bla av den moderate riksdagsledamoten Jan Ericson. Professor Bo Rothstein skriver i DN om att förbud borde införas mot att tigga. Paulina Neuding argumenterar i SvD mot att öppna för ett B-lag i Sverige. S-bloggaren Johan Westerholm argumenterar mot Rothstein men ifrågasätter också EUs fria rörlighet.

De två ordförandena i Hela Sverige ska leva välkomnar i Aftonbladet i Per Ankersjös efterföljd alla till landsbygden som behöver ett hem.

Mina frågor är 2, dels makroperspektivet för hur många som Sverige klarar av att välkomna och integrera och skapa sysselsättning åt, dels hur invandrare ska klara att skapa de jobb vilket de som tvingats flytta trots stora ansträngningar inte lyckats med?

Naturligtvis innebär den stora migrationen till Sverige att befintliga bostäder och skolor osv kommer till användning samtidigt som många i småorterna får jobb för att serva alla de som kommer hit. Detta är naturligtvis positivt och fungerar så länge tillströmningen är stor. Samtidigt flyttar sedan många vidare till förorter till större städer av olika skäl. 


EUs fria rörlighet och det växande tiggeriet, då? Som jag har förstått rörligheten gäller den under 3 månader och förutsatt att man kan svara för sin egen försörjning, ungefär. Därefter kan man stanna längre om man försörjer sig själv på sparat kapital, typ, eller har fått arbete, jag utgår ifrån att det handlar om reguljära jobb på ordnade villkor.

Är rätten att tigga en mänsklig rättighet? Ja, kanske det. Dock har jag förstått att det är förbjudet att tigga i t ex Rumänien och Danmark.

 I Sverige ska ju socialtjänstlagen säkerställa att människor inte står utan mat och bostad mm. Enklast vore ju att alla mycket fattiga människor som lyckas ta sig till Sverige får samma stöd som vi själva. Problemet är att dessa är så väldigt många i EU och i världen att våra resurser inte räcker till. Min grundsyn är ju att Sverige ska ta ett stort ansvar för världens och Europas utsatta genom att dels EUs mest generösa migrationspolitik, dels genom att avsätta mycket till utvecklingsbistånd, vilket vi  relativt sett gör mest i världen. Eventuellt kunde vi använda en del därav även för att stödja Rumänien och utsatta där, vilket jag tycker är ett bättre sätt än att de väljer att resa till Sverige och tigga under svåra förutsättningar. Kommer nu många från Rumänien till Sverige borde kanske Rumänien och Sverige, och andra EU-länder, inleda ett samarbete för att förbättra verkligheten i Rumänien i första hand?

Vad är syftet med detta blogginlägg? Jo, helt enkelt att utifrån en generös grundsyn resonera och uppmuntra till dialog i dessa frågor som är så viktiga och berör människor. För att kunna landa i en bra och genomtänkt uppfattning i hur Sverige, och Centerpartiet, bör agera. Som framgår sliter jag själv med frågorna.

Tillagt 29 dec. Samhällsdebattören Tino Sanandaji skriver intressant på sin blogg om innebörden av liberalism och med kritik mot Lena Anderssons DN-artikel om friare invandring.

Tillagt den 2 januari. Fredrick Segerfeldt replikerar på Paulina Neuding, jag ligger närmare Neduding. (tillagt 15 januari, Paulina Neuding replikerar i Neo. Och Segerfeldt svarar igen, med bla a dessa meningar: "Om tio somalier vill komma till Sverige, dela på en tvåa och jobba för 5000 i månaden (återigen, siffran är höftad, som exempel för att visa på valet, dilemmat), ska de få det då eller inte? Det är det konflikten gäller, inte exakt hur PPP-systemet fungerar.").

Tillagt den 2 januari 2013. Tino Sanandaji citerar både Paulina Neuding och Fredrick Segerfeldt, jag tycker att Segerfeldts naiva radikalitet avsöjas naket. (tillagt den 15 januari: Och Tino svarar Segerfeldt igen).

Tillagt den 3 januari. PM Nilsson in Dagens Industri ser pragmatiskt på debatten och landar i ett Sverige inte är ett folk utan snarare ett system..., rätt anmärkningsvärt.

Tillagt 10 januari. En Svd-kolumn. Andreas Johansson Heinö skriver intressant i Barometern.

Tillagt 11 januari. Jag delar i stort Anna Dahlbergs analys i Expressen.

Tillagt 15 januari. Karin Pettersson i Aftonbladet argumenterar emot. 

Sverige utreder försvarssamarbetet i Norden, med EU och med NATO. Välkommen centerframgång!

Centerpartiet har vid flera stämmor tagit ställning för att Sveriges militära samarbeten i Norden, med EU och med Nato behöver analyseras. Hur har de utvecklats, vad betyder de, hur bör de utvecklas vidare.

Två försvarsberedningar, år 2008 och 2013, har i bred samsyn också ställt sig bakom detta.

Jag har skrivit en del om frågandenna blogg och i flera olika debattartiklar, främst i SvD, samt även i ett gästinlägg på Carl Wisemans blogg. Försvarsmaktens färska långtidsplan (perspektivplan) lyfter med stort allvar fram det militära samarbetets betydelse för vår säkerhet. Tyvärr har det funnits en politisk beröringsskräck i frågan.

Det är roligt när ihärdigt politiskt arbete kröns med framgång! Regeringen har nu beslutat att en utredare ska analysera ett ökat försvarssamarbete, helt i linje med försvarsberedningens förslag från i somras!

"Utredningen ska se hur Sveriges försvarspolitiska samarbete ser ut i dag och hur det kan utvecklas framöver. Översynen görs eftersom den parlamentariska försvarsberedningen i en rapport i våras efterlyste en sådan granskning", säger försvarsminister Karin Enström.

- Det är mycket glädjande att regeringen nu följer försvarsberedningens förslag genom att låta en utredare analysera Sveriges militära samarbeten och hur de ska utvecklas, säger riksdagsledamot Staffan Danielsson (C) i en kommentar.

- Centerpartiet har kämpat länge för detta och det är en stor framgång att det nu sker. Sveriges militära samarbeten betyder mycket för vårt lands säkerhet och samlade försvarsförmåga. Oerhört mycket har skett i omvärlden de senaste decennierna och en mycket viktig del i omvärldsanalysen inför nästa försvarsbeslut får nu äntligen en möjlighet att komma på plats.

Mobil: 0703-228199