tisdag, september 25, 2018

En centermedlem funderar om nästa regering.

(Tillagt 26 september: Jag fick diskutera regeringsfrågan i dagens Studio ett i P1.


Jag är nu medborgare och fortsatt medlem i Centerpartiet, efter 13 spännande år i Sveriges Riksdag.

Väljarna bestämmer, och de och centermedlemmarna i Östergötland ville tydligt ha förnyelse och en fortsatt generös migrationspolitik. Det respekterar jag självfallet.

Jag lever nu lite lugnare som riksdagsledamot emeritus, och pensionär och alltjämt lantbruksföretagare. Och med ett fortsatt starkt politiskt intresse.

Jag har alltid sökt att bottna i mig själv i viktiga politiska frågor och att diskutera dem öppet och respektfullt.
Jag kommer att fortsätta med det, så klart, i denna blogg och i sociala medier t ex. Många politiker emeritus lägger ner att diskutera politik offentligt när de slutar. Det gäller inte mig.

Hur tänker jag om den nu så aktuella frågan om ny regering, och om kanske nyval.

Jag vill inte se något nyval, resultatet blir ju rätt likartat.

Det är rätt lätt att konstatera att det blir svårt att bilda en Alliansregering. S vägrar alltjämt att släppa fram en sådan, och två allianspartier vägrar varje kontakt med SD, trots att SD helst vill stödja en moderatledd regering.

De alternativ som då är kvar är främst en mitten-S-regering eller en M-KD- regering.

Om Ulf Kristersson är beredd att bilda en M-KD-regering är det min förhoppning att C och L inte motsätter sig detta.

Skulle mot förmodan så ske, och en regering med S och mittenpartier istället bildas, befarar jag att SD kan växa och mittenpartierna kan minska, samt naturligtvis att politiken skulle vara alltför vänsterinriktad och inte bra för Sverige.

Tillagt 3 oktober. Min tidigare riksdagskollega Carl B Hamilton (L) tänker i samma banor som jag, liksom tydligen delar av liberalernas riksdagsgrupp.

lördag, september 22, 2018

EUs gränser, och migrationen. Australien.

I Sverige har vi lång tid diskuterat asyl- och Migrationsregler mellan Sverige och Danmark, typ.
Och inre gränskontroller eller ej vid Öresundsbron och dess närhet.

Öppnare gränser, eller mer slutna.

Samtidigt har alla riksdagens partier förutom Vänsterpartiet ställt sig bakom EUs politik för att förhindra eller begränsa migration över Medelhavet.

Där är 7 partier för slutenhet, i strid med vad flera av dem driver vad gäller Sveriges gränser.

Nej, det går inte så bra ihop, visst är det så.

Nu skriver Aftonbladet intressant om vart EUs fortsatta migrationspolitik är på väg. Den linje som Sveeige och de flesta länder förespråkar, att solidariskt dela på ansvaret att ta emot asylsökande och ekonomiska migranter, verkar tappa mark till förmån för en mer Australisk linje med att hejda migranter som vill in i Australien/EU och samla dem i uppsamlingsläger där deras asylskäl mm kan prövas. 

Var kommer EU att landa? 

Och var kommer de svenska partierna att landa?
Ygeman börjar flörta med SD, jojo..!

Jag länkar till SDs nättidning Samtiden och dess chefredaktör Dick Erixon, OBS! Jag anser att det kan vara relevant att göra det, för att få i blick i hur SD kan reagera/analysera.

Erixon anser att alliansen särbehandlar SD negativt i flera ordningsfrågor i riksdagen, t ex vad gäller fördelningen av presidieplatserna i utskotten. (Han nämner inte att SD dock får utskottsplatser i utskotten i kraft av sin storlek, ville 7 partier kunde nog SD uteslutas även där..).

Och Erixon anser att Socialdemokraterna flörtar med SD genom att Ygeman menar att S kan lägga ned sina röster i valet av Björn Söder om SD lägger ned dem i valet av Talman, vilket skulle leda till att Norlén förlorar mot Lindestam.

Erixon rekommenderar SD att ställa upp på locktonerna från S. (Nog är detta utspel förankrat hos SDs partiledning).

Jag har länge varnat för att en ny S-ledare (jag tror att Löfven snart avgår) efter något år kan komma att göra upp med SD om migrationspolitiken mot att SD stöder regeringsbudgetar från S.

”Finns inte på kartan”?

Jodå, det kanske börjar nu.

https://samtiden.nu/2018/09/sd-bor-avsta-och-falla-alliansens-talmanskandidat/

måndag, september 17, 2018

Brister i synfältet? Gå till ögonläkare "privat"!

Hallå! 
Jag är inte längre i riksdagen, en viktig plattform. men jag är alltjämt en engagerad samhällsmedborgare i Sverige med obrutet politiskt engagemang och kommer givetvis att fortsätta att driva frågor och vara aktiv i samhällsdebatten, inte minst i sociala medier!

Transportstyrelsen har stoppat körsimulatortesten för de msom ser bra men har någon brist i sitt synfält, eftersom alltför många har klarat de stränga testen... Jag anser ju att testresultaten tydligt visar på hur rigida Sveriges synfältsregler är i sin stränghet. Naturligtvis borde syntestmaskinernas makt begränsas och praktisk uppkörningsprov återinföras.
Jag avser att skriva en debattartikel som belyser Sveriges rigida regelverk, strängast och fyrkantigast i världen, och hur många som utan grund berövas sina körkort. Samt avsluta med att visa att endast de som genom lagstadgad anmälan från sin ögonläkare hamnar på transportstyrelsens svarta lista fråntas sina körkort medan de långt fler som har samma eller större synfältsbrister men som inte går till läkare oförhindrat kör vidare, utan att transportstyrelsen alls bryr sig om det.
Och artikeln ska sluta med att uppmana de som har någon brist i sitt synfält och inte vill utsättas för transportstyrelsens godtycke att endast uppsöka ögonläkare "privat" som inte rapporterar till transportstyrelsen.
Denna uppmaning syftar till att uppmärksamma medborgare och politiker på transportstyrelsens godtycke och fyrkantighet och stränghet och till att få till stånd samma regelverk som i t ex Norge och "alla" andra länder.

(Bakgrund: Jag har sedan ca 2006 arbetat med den enorma orättvisan mot många som ser bra men som på grund av rigida stränga regelverk orättmätigt fråntas sina körkort, på grund av alltför stränga och fyrkantiga krav. Det handlar om många tusen personer. Jag har motionerat, interpellerat och skrivit debattartiklar.
Förra våren sammanställde jag situationen i 15 blogginlägg, samt interpellerade och diskuterade med trafikminister Eneroth. 
Jag taggar Diabetesförbundet och Glaucomförbundet. 

fredag, september 14, 2018

13 spännande år i riksdagen - Gratulerar Muharrem eller Magnus!

(Tillagt 12 september; reportage i SVT Öst, och i JordbruksAktuellt och intervju i Radio Östergötland).
(Tillagt 20 september. Ledare i Norrköpings tidningar, samt artikel över landet i Altinget.
(Tillagt kanske aldrig, intervju eller ledarkommentar i Corren).

Jag har haft förmånen, och förtroendet, att företräda Centerpartiet och Östgötarna i riksdagen, i tretton år.
Riksdagen är naturligtvis en fantastisk plattform om man har ett starkt samhällsintresse och vill vara med och utveckla och förbättra vårt land.., och världen!

Jag valde vid 71 års ålder ( god hälsa och fortsatt stark politisk glöd) att trots petning ner till plats fyra på riksdagslistan av distriktsstämman göra en personkrysskampanj, för att ge östgötska centerväljarna möjligheten att kryssa mig. Det har 815 personer gjort och jag tackar dem naturligtvis alla.

Dock räckte det inte, två andra starka och skickliga centerkollegor fick ändå större förtroende. Jag gratulerar dem båda till detta, och särskilt den av dem som nu kommer att ta den plats i riksdagen som jag haft till låns och nu lämnar!

Magnus och Muharrem är utmärkta personer och skickliga politiker och kommer att sätta avtryck i riksdagen, oavsett vem som tar över centerns östgötamandat. Jag önskar all framgång!

(En liten tillbakablick för den intresserade:
Att jag blev riksdagsledamot 2004 var en sinkadus, ingen ”karriärplanering”. Jag var bonde och fritidspolitiker i Linköping, tog berättigad strid med LRF och Bo Dockered när LRF genom sitt spårbyte ca 1988 öppnade vägen för en extremt liberal och isolerad jordbrukspolitik, 1990 års jordbrukspolitiska beslut. Detta upphörde som väl var 1995 när Sverige blev EU-medlem. EU-valet
avgjordes av att LRF inte hade något annat val än att trots stor splittring i medlemsleden engagera sig på ja-sidan, vilket var helt avgörande för valresultat. Med ett LRF på nej-sidan hade Sverige än idag nog stått utanför. Så inget ont som inte har något gott med sig, jag är en varm och övertygad EU-vän! Striden kring 1990 års jordbruksbeslut ledde överraskande till att jag blev ordförande för Östergötlands bönder vilket i sin tur ledde till att Centerpartiet placerade mig högt upp på riksdagslistan, och 2004, när Lena Ek blev EU-parlamentariker, till riksdagen.

Jag har länge varit en av riksdagens mest transparenta ledamöter genom ständiga samtal med medborgare på nätet via blogg, Facebook och Twitter. Det har givit mig massor och, hoppas jag, även  en del för dem som jag samtalat med. Jag kommer säkert att fortsätta att diskutera där och ibland i medierna, det kommer att underlätta den första abstinensen när riksdagen fallit bort.

Tyvärr kom jag på kant med mitt parti i migrationsfrågan i september 2013, när partistämman trots mina varningar på SvD Debatt höll fast vid att Sverige ensamt bland världens länder skulle öppna sina ambassader för de av världens flyktingar som ville söka asyl i Sverige. Den helt orealistiska partilinjen gäller än idag efter bekräftelse på stämmorna även 2015 och 2017, när mina motioner avslogs. Min uppfattning är densamma, detta är i dagens verklighet en orealistisk linje för ett verklighetsförankrat politiskt parti. (På sikt hoppas jag givetvis däremot att Sverige, och EUs övriga länder, ska kunna öppna sina ambassader för de på flykt. Och att krig och flyktingströmmar upphör!).


Jag har 4 gånger på grund av min övertygelse i migrationsfrågan avstått i riksdagsomröstningar när mitt parti motsatt sig EU-anpassningar av Sveriges migrationspolitik. Dock torde Centerpartiet i hög
grad ha närmat sig det jag fört fram i migrationspolitiken. Det som alltjämt skiljer i det som vi faktiskt driver är frågan om familjeåterförening. Där har jag föreslagit, som en kompromisslösning i alliansen och för Sverige, att kanske skulle Sverige kunna vara mer generös än övriga EU vad gäller snar återförening utan försörjningskrav för make/maka och små barn, medan tonåringar får vänta några år innan de kan ta hit sina föräldrar och ofta många syskon.

Min egen regionaltidning, Corren, har på ledarplats under förra mandatperioden flera gånger kritiserat min uppfattning om vikten av medicinska åldersbedömningar och att Sverige anpassar sin migrationspolitik i EU-riktning. Man har talat om typ fiske i grumliga vatten, brunfärgad, framlingsfientlighet. Detta är helfel, jag är en varm humanist. Det har tagit mig väldigt hårt att så orättmätigt bli så uthängd på hemmaplan. Idag har Corren vad jag förstår accepterat den migrationspolitik som Sveriges tre största partier väl står bakom, utan att såga den vid fotknölarna som man gjorde med mig, trots att den går längre än vad jag förespråkade. Jag har också upplevt ett ointresse från Corren att spegla vad jag åstadkommit på riksplanet, kanske beroende på att man inte vill ge mig uppmärksamhet eftersom jag varit "fel" ute i migrationspolitiken.

Det som nog avgjorde att jag flyttades ner till plats fyra på riksdagslistan i årets val var distriktsstyrelsens beslut hösten 2017 att för första gången inte skicka med några svarskuvert när medlemmarna som vanligt fick chansen att rangordna 7 riksdagskandidater i provvalet. Istället skulle medlemmarna gå in på nätet och logga in med en unik kod och rösta där. För första gången skickades inte några frankerade ( vill jag minnas) svarskuvert med... Det gjorde att valdeltagandet bara blev runt 11 %... Mina målgrupper, medelålders och äldre, föll i stor utsträckning bort. Jag är starkt kritik till det beslutet, jag är verkligen starkt positiv till att använda nätet men man måste också respektera dem som inte är så vana vid att använda det. Så jag hoppas att det åter blir svarskuvert medskickade vid provvalet om 3 år!

Vad jag har kämpat för och arbetat med i politiken under min riksdagstid, och tidigare, framgår väl av  alla tusentals blogginlägg ( bara googla mitt namn) där allt finns redovisat.

För att hjälpa den ev intresserade på traven, så lägger jag in några länkar, här mitt punktsättartal i riksdagen i juni 2018,

här min samlade genomgång av punkter i vår migrationspolitik som jag inte anser realistiska i dagens verklighet. (att jag länkar till dem här beror naturligtvis på att jag anser att ett potentiellt regeringsparti måste ha en realistisk migrationspolitik, och att jag kommer att fortsätta söka förändra den i nödvändig riktning.

och här och här och här).

torsdag, september 13, 2018

”Aldrig någonsin i evighet, eller Inte”..


Jag har stor respekt för Centerpartiets skicklige chefsekonom, och nu riksdagsledamot, Martin Ådahl. Han twittrade så här i stridens hetta för någon vecka sedan:

Och så säger vi det en gång till: Centerpartiet kommer aldrig någonsin i någon form, på något sätt samarbeta, samverka eller anpassa oss en nanometer till Sverigedemokraterna. De är huvudmotståndare. Punkt slut.”.

Jag har alltid varit tveksam till när politiker tar in evigheten i sina löften. Mona Sahlin sa något liknande på sin tid, samtidigt som S fick igenom några för dem viktiga förslag med hjälp av SD. 

Jag kan tycka att det kan räcka med att säga ”inte” istället för ”aldrig”. ”Inte” har tidsperspektivet några år eller mer, medan ”Aldrig någonsin” ju har evighetsperspektiv. Det bör användas med försiktighet...

Tove Lifvendahl skriver idag i SvD en tänkvärd ledare om bl a hur alla partier har järnkoll på vad SD tycker för att t ex som nuvarande regering kunna anpassa sina förslag något för att säkrare kunna få igenom dem. Jag tycker att hon har en poäng i att sker detta så är steget till att föra något samtal med SD litet eller ännu mindre.

Samtidigt med detta skriver Mattias Karlsson en anmärkningsvärd ”seger eller död”-text på sin Facebook som sannerligen inte underlättar några kontakter överhuvudtaget. Den sågas med all rätt av t ex Niklas Orrenius i DN (kanske  bakom betalvägg, jag ber om ursäkt) och Expressen speglar här kritiken.  (Där även statsministern tar avstånd med evighetsperspektiv). söndag, september 09, 2018

Vi tippar valet - och diskuterar resultatet!

I väntan på valresultatet kan vi väl jämföra våra gissningar. Jag chansar så här; just det, jag gissar utifrån opinionsundersökningar S 25 %, M 18 %, SD 21%, V 9,5%, C 9 %, L 6 %, KD 5.5 %, MP 5 %.
Det skulle ge rödgröna 39,5 % och alliansen 38,5..

Vad gissar ni?

Sedan lägger jag in vallokalundersökning och valresultat..! Och möjlighet till fortsatta diskussioner. 

onsdag, september 05, 2018

Exempel på ökad brottslighet - eller är det som förr?

Två bilder om brottsligheten i Sverige står emot varandra.

1.Det är som förr,brottsligheten ökar inte och brotten är inte grövre.
("Sarneckis teorem", bara kriminologer ska uttala sig..)

2. Brottsligheten ökar och har blivit grövre.
(många vanliga medborgare).


Jag kopierade några länkar från twitter för några veckor sedan, och har lagt till några i närtid nu. Bara en liten del av det informationsflöde om brottslighet som passerar förbi.

Aftonbladet., mordskjutning i Helsingborg.

SvD, assistansbedrägeri.

SVT, bilrånare med automatvapen.

Expressen, knivskärning på skola.

Expressen, bilbränder.
https://www.expressen.se/gt/nya-bilbrander-i-goteborg-i-natt/

SVT, anständig vård.

Expressen, pistolhotades av rånare i hemmet.

Polisen Stockholm, brand.

Sveriges Radio, bilmålvakter.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/gang-angrep-familjemedlemmar-vid-badplats

https://www.di.se/nyheter/antalet-anlagda-skolbrander-okar-kraftigt-hogst-i-varlden/

Nyhetsbyrån, tjuvåkande familj hotfull.

https://mitti.se/nyheter/kvinna-pistolranad-centrum/

https://mitti.se/morgonkollen/familj-djursholm-ranades/
(detta hemfridsbrott och rån mot en hel familj ger numera notiser och är inga toppnyheter, utan ett grovt brott som frekvent förekommer. Förfärligt).

https://www.expressen.se/kvallsposten/tva-bevapnade-man-ranade-kvinna-i-hennes-bostad/

https://www.expressen.se/gt/man-ford-till-sjukhus-efter-stort-slagsmal/

https://mitti.se/nyheter/brott/bilran-mindre-vecka/

https://www.expressen.se/nyheter/flera-beskjutna-i-uppsala-misstankt-mordforsok/

https://www.expressen.se/nyheter/valdsamt-upplopp-kastade-sten-pa-arbetande-brandman/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e1LWKR/inbrott-slutade-i-grov-misshandel

Artikelen.

GP, äldre man frånryckt guldkedja.


https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rxdn3J/sjukskoterskor-pa-akuten-slar-larm-en-krigszon-varje-dag