tisdag, december 19, 2017

Asyl på svenska ambassader - C långt radikalare än MP

Utredaren Maria Ferm föreslår att EU ska välja ut ett mindre antal flyktingar utanför Europa som skulle få asyl i något EU-land. Sverige föreslås t ex ta emot 500 per år. De av världens 70 miljoner flyktingar som vill bli utvalda ska lämna in en elektronisk ansökan...
Utredaren avvisar att flyktingar ska kunna gå till en ambassad för något EU-land och få asyl den vägen. Det är inte realistiskt, typ, säger Maria Ferm.
Centerpartiets linje är som bekant att Sverige som enda EU- land borde öppna sina ambassader för asylsökande från hela världen. Jag kritiserade detta på Centerstämman 2013, jag ville att frågan skulle drivas på EU-nivå (även det avvisar alltså Maria Ferm), men stämman slog nästan enhälligt fast linjen med full kraft. Stämman stod fast vid beslutet vid stämmorna 2015 och 2017.

Jag ville 2017 att partistyrelsen skulle få i uppdrag att se över några av Centerpartiets ståndpunkter i asylfrågorna, bl a denna, som jag anser sticker ut och inte är realistiska för ett parti som vill visa ledarskap och ta ansvar för Sverige. Men stämman ansåg att inget behövde förändras. 
Miljöpartiets utredare är alltså långt, långt ifrån så radikal som Centerpartiet ifråga om att Sverige ensamma ska öppna sina ambassader för asylsökande världen över.

Följderna om Centerpartiet skulle lyckas att driva igenom sin linje är rimligen oöverskådliga, köerna på många ambassader skulle vara mycket långa och antalet som skulle vilja få asyl i Sverige skulle rimligen handla om många hundratals tusen, kanske miljoner.

Min förhoppning är alltjämt att Centerpartiet snarast ser över och ändrar bl a denna ståndpunkt, skulle den komma upp till diskussion i samhällsdebatten är den enligt min mening inte möjlig att försvara.

(fotnot: Här är partistyrelsens svar på min motion från 2015: ""Vid partistämman i Karlstad beslutade Centerpartiet att verka för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands. Partistyrelsen medger att det i områden där det råder krigstillstånd skulle medföra betydande svårigheter att hantera asylärenden på ett säkert sätt. Om det ens är möjligt att hålla ambassaden öppen. Samtidigt finns goda skäl att öppna möjligheten att söka asyl på ambassader i länder där sådan verksamhet kan bedrivas på ett säkert och rimligt sätt.")

(tillagt den 5 jan 2018: Att jag skrev mitt inlägg beror ju enbart på att jag anser att Centerpartiets krav sedan 2013, kanske lite tidigare, att Sverige som väl enda land i världen ska öppna sina ambassader för de av världens flyktingar som kan och vill ta sig dit och ansöka om asyl i Sverige enligt samma regler som om de tagit sig till Sverige, är orealistiskt. Ett parti med starkt ledarskap och som vill regera Sverige kan inte bjuda på sådana självmål. Jag är med på att vi kan driva att EUs länder tillsammans borde öppna upp för flyktingar att kunna söka asyl på ländernas ambassader. Även den ståndpunkter sågar Maria Ferm (MP) som orealistisk, vilket givetvis innebär att hon anser linjen att Sverige ensamt skulle göra det är sanslöst orealistisk. Hur ska våra företrädare kunna försvara den om den kommer upp i debatten inför valet? Jag skriver för att jag vill centerpartiets bästa och då måste vi ompröva denna och gärna några ståndpunkter till där vår i övrigt goda politik skäms av att vi driver helt orealistiska krav utan folkförankring. Den som likt 3 nästan enhälliga partistämmor, märkligt nog, står bakom vår linje som Maria Ferm har sågat kan gärna ge några argument för varför linjen är riktig.... (Och ja, jag vet att V och Fi och säkert en del från MP tycker att vi har rätt. Det stärker min övertygelse i denna fråga ännu mer..)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…