söndag, november 22, 2009

Enögd Agenda (SVT) om Vattenfall

Agenda ikväll visade diagram och ställde flera gånger frågan; hur kan Sverige vara trovärdiga vid klimatmötet i Köpenhamn när statliga Vattenfall från 1999 till 2009 ökat sina CO2-utsläpp med massor....?

Hur dum får man vara? Och hur mycket får man vilseleda sina tittare?

De kolkraftsverk i Tyskland som Vattenfall (Björn Rosengren)köpte ca 2001 fanns ju 1999 med med andra ägare. Sedan dess är jag faktiskt övertygad om att Vattenfall förmodligen agerat miljömässigt bättre än tidigare ägare hade gjort för att minska CO2-utsläppen givet att kolkraften finns och behövs under överskådlig tid, särskilt eftersom Tyskland ju ska avveckla sin kärnkraft (ett beslut som kan komma att omprövas, vi får se).

Jag tycker faktiskt att det är ett lågvattenmärke av Agenda och SvT att redovisa verkligheten enligt ovan så enögt som man gjorde.

Med samma logik skulle Vattenfall om man sålde sina tyska kolkraftverk plötsligt ha minskat sina CO2-utsläpp våldsamt eller helt och hållet, och skulle alltså kommit till Köpenhamn som en klimatfrälsare som lyckats fantastiskt...

Glöm det, samma kolkraftverk skulle ju finnas kvar men i annan regi.

Så skärpning, SvT/Agenda, ni brukar kunna bättre!

Nå, ska Vattenfall ändra affärsidé och bara syssla med energiproduktion i Sverige, eller bestå med nuvarande affärside och kanske expandera ytterligare? Ska minoritetsdelägare tas in i det senare fallet, eller ska hela koncernen säljas?

Min ingång är att ändå att jag gärna ser staten som ägare av den svenska vattenkraften och ev. av de kärnkraftverk man nu har, plus en massiv satsning på annan förnybar energi.

Om detta ska ske i ett statligt Vattenfall där "all utländsk energi" skalas bort eller i fortsatt "europeiskt" Vattenfall med staten som stor ägare, där har jag inte tillräcklig överblick, känner jag.

Ser man till vad som mest skulle främja miljön och klimatet så vete gudarna om inte ett större europeiskt Vattenfall vore bäst, gärna med nya delägare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

C mer liberal än FP - om vin

Folkpartiet och Centerpartiet är två liberala systerpartier i den politiska mitten. Folkpartiet har sina rötter i den principiella klassiska liberalismen, spetsad med en del frikyrklighet. Centerpartiet är småföretagar- och landsbygdspartiet som bejakat liberalismen eller socialliberalismen lite mer pragmatiskt, dess frihet på markaden och i sinnet ger en väldig kraft för att utveckla världen och landet både ekonomiskt och mentalt.

Vad gäller friheten att kunna odla och producera vin med en alkoholhalt runt 12 procent så är den strängt reglerad. Framförallt vad gäller att få sälja den färdiga flaskan fylld med gott och ofta nyttigt vin (det är ju faktiskt klarlagt att några glas rödvin i veckan faktiskt befrämjar hälsa och välmående i en del avseenden).

En svensk lokal vingårdsproducent - det finns faktiskt några stycken och de vill bli några fler - har dock svåra bekymmer med att få in några intäkter genom att sälja sin lokala produkt.

- "Sälj den via din närmaste systembolagsbutik, det är väl inga problem," menade Barbro Westerholm på Folkpartiets landsmöte igår. Den lilla vingården skulle alltså koncentrera sin marknadsföring till att dels få människor att upptäcka det egna vinet vid sina besök i gårdsbutiken, dels att förmå dem att åka några eller rätt många mil till den systembolagsbutik som accepterat att mot en säkert rätt dyr kostnad få ha några flaskor på någon dold lagerhylla i butikens inre.

Rätta mig om jag har fel, men detta låter väl knappast liberalt? Och att detta försäljningssätt skulle kunna låta många lokala gårdsvinsbutiker blomma med lönsamhet är ju fullständigt omöjligt, det vore ungefär den helt obefintliga möjligheten att starta ett blomstrande småföretag i Sovjetunionens kommunism.

Jag tillhör de kätterska liberaler som faktiskt inte tror att den svenska världen skulle gå under om t ex vin fick säljas utanför det heliga statliga vinmonopolet.

Och jag tycker därför att det känns väldigt konstigt att till och med förbjuda gårdsbutiker att sälja sitt eget producerade vin...

Jordbruksminister Eskil Erlandsson och Centerpartiet har nu öppnat upp för detta. Bra!

Folkpartiet hade en uppslitande debatt om detta igår med många förbudskramare. Dock blev beslutet ett steg i rätt riktning genom att öppna upp för en gårdsförsäljning om den finska gårdsvinsförsäljningen blir fortsatt accepterad av EU..Lite konstigt, för den ÄR faktiskt accepterad av EU sedan tio år...

Jag väljer att tro att fp lyssnat på den hel del debattinlägg som många centerdebattörer gjort den senaste tiden. Och självfallet inte minst på det inlägg på politikerbloggen som Johan Hedin i Stockholmscentern tagit initiativ till tillsammans med Claes Västerteg, Per Åsling och mig.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,