lördag, augusti 10, 2013

Till förfogande 2014 - och mitt recept för Sveriges migrationspolitik (C)

Jag har nu haft östgötarnas och östgötacenterns förtroende att verka i riksdagen sedan hösten 2004. Jag är 66 år men är hittills välsignad med en god hälsa och med ett fortsatt starkt engagemang för politik och samhällsutveckling.

Hur tänker jag nu inför riksdagsvalet 2014, är det dags att trappa ner? Jag har talat med Centerpartiets valberedning och som den öppna och genomskinlige (transparenta..) politiker jag strävar efter att vara så tänker jag redovisa det också här på min blogg.

Jag hade nog tänkt att inte vara med vid medlemsomröstningen, som snart genomförs, men mitt namn är faktiskt med. Centerpartiet är i ett bekymmersamt läge, och östgötacentern och även jag var och är starkt engagerade i Centerpartiets väg framåt. Idéprogrammet landade väl, men i t ex migrationsfrågorna anser jag fortfarande att debatten både inom Centerpartiet och i riksdagen behöver bli mer realistisk, vilket jag återkommer till.

Jag har alltid drivit de frågor där jag har en stark övertygelse, även om det blåser motvind och det kommer jag ju att fortsätta med.  Det kan handla om realismen i fri invandring med de väldiga klyftor som finns i dagens värld, om individens rätt att somna in/dö i förtid vid svåra lidanden i livets slutskede, om djurskyddslagen och myndigheternas ibland alltför starka ställning, om allemansrätten och kommersiell bärplockning, om att betala tv-avgiften via skatten, om ekomat som nisch eller huvudspår, om marknadsföring via högtalare av religiös eller politisk "propaganda" (t ex böneutrop) ska öka över bostadsområden och torg, om att vilja vara med i naturskyddsföreningen men inte kunna (varg mm), om allmän a-kassa med höjt tak och så vidare. (Allt finns här på bloggen).

Grunden i mitt riksdagsarbete är ändå de två utskott där jag främst arbetar, försvarsutskottet och miljö- och jordbruksutskottet. Sverige ska ha ett rimligt starkt försvar och mycket goda militära samarbeten med andra goda demokratier i vår närhet. Och Sverige ska använda sina högkvalitativa åkrar och betesmarker till ökad produktion av livsmedel och energi. Jag lägger också stor kraft på att på alla sätt hävda Östergötlands intressen, från Ostlänk och E22 vid Söderköping mm till stabila förutsättningar för etanolkombinatet i Norrköping.

I debatten kring Centerpartiets idéprogram har jag givit uttryck för min syn på centerpolitiken, t ex så här i en Newsmilldebatt:

"Den stora utmaningen i Sverige idag av frihet och rättvisekaraktär är att få fler i arbete, förbättra integrationen och minska utanförskap och fattigdom. Det bör vara Centerpartiets starka paroller inför valet 2014! När vi ser goda resultat kan vi sänka trösklarna för migrationen, i den ordningen."

I en DN-artikel framgår min uppfattning om centerpartiets uppgift i svensk politik tydligt:
– Vår roll och uppgift i svensk politik är att stå upp för de svaga, driva miljöfrågan stenhårt, att hela landet ska leva och vikten av ett starkt näringsliv med många småföretag.

Jag skrev 2011 en debattartikel på Newsmill där mitt recept för Centerpartiets fokus listas i 8 punkter.

Nå, Centerpartiets riksdagslista inför valet 2014 då. Jag ser Sveriges miljöminister Lena Ek, Valdemarsvik, som den givna ettan och hon har mitt och säkert distriktets fulla stöd. Skulle distriktet bedöma att jag kan tillföra listan erfarenhet  och engagemang på t ex en andraplats är jag beredd att ställa upp. Det faktum att det är så bedrövligt få äldre i riksdagen (bara några procent var över 65 år 2010) spelar också in.

Vi får se vad som händer! Naturligtvis är medlemsomröstningens utslag mycket viktigt.

Därför återkommer jag nu till migrationsfrågorna, där jag ska redovisa precis hur jag resonerar så att det är väl känt för min valkrets och mitt parti. Jag gör det eftersom jag ibland får kritik i partiet centralt för att vara alltför tveksam till mer generösa regelverk än idag. Centerpartiets idéprogramgrupps ordförande hade ju anslaget "fri invandring" som ett mantra och mål och Centerpartiets ambition är nog att tillsammans med Miljöpartiet vara det mest invandringsvänliga partiet i Sveriges riksdag. Även jag står tillfullo bakom stor öppenhet för arbetskraftsinvandring samt dagens internationellt sett generösa regelverk för asylprövning i Sverige, men menar att det är svårt att gå ändå längre så länge som länderna i vår omvärld inte rör sig i samma riktning.

Jag är kritisk till att dessa viktiga frågor är så känsliga och svåra att kunna diskutera kring, givet en positiv grundinställning till migration och att Sverige ska ta ett betydande ansvar för asylsökande som kommer till EU. Jag är övertygad om att detta endast gagnar Sverigedemokraterna, och jag har därför trots den starka kritik man då drabbas av försökt att resonera kring enskilda delfrågor inom ramen för en fortsatt öppen och generös migrationspolitik. Jag kommer att fortsätta och försöka bana väg för en seriös dialog i dessa viktiga frågor, och jag är övertygad om att detta både bromsar SD och även skulle öka Centerpartiets möjligheter i kommande val.

Det var under Maud Olofssons tid som Centerpartiet vid stämman 2011 med devisen "Nybyggarlandet Sverige" lade fram en hurtig och alltför översvallande rapport om Sveriges möjligheter att mycket kraftigt öka invandringen. Man tog bl a Canada som exempel och anförde att med en sådan migrationspolitik kunde Sverige ha haft 40 miljoner invånare. Senare analyser har visat att Canadas migrationspolitik främst är inriktad på arbetskraftsinvandring och att parallellen med svensk migrationspolitik har rätt liten bäring.

Uppslutningen bakom partiledningens förslag till stämman var mycket stor, och det var bara jag och några till som var kritiska. Här några länkar till den kritik jag förde fram, och jag resonerar precis på samma sätt idag.

Centerpartiets idéprogramgrupp följde upp nybyggarstämmans anslag (OBS!), och ordföranden Per Ankersjö var entydig vid mediapresentationen med nyckelorden "fri invandring" som de centrala. Aftonbladets rubrik var att Centerpartiet vill ha en "Helt fri invandring" och Per förtydligade med att "Alla som vill ska kunna skapa sig en framtid här". Jag reagerade omedelbart med att kritisera Ankersjös uttalande som "naivt och extremt liberalt", resonerade med Per i ett blogginlägg den 26 december och i ett från båda skarpt slutinlägg samt i en SvD-replik och så rasade debatten om detta och även andra förslag i en oerhört intensiv månad.

I ett blogginlägg i februari avgav jag min egen programförklaring för hur Centerpartiet borde tackla migrationsfrågan och vad som är den stora frihetsfrågan i Sverige:

"Jag menar att om Sverige ensidigt skulle öppna sina gränser skulle pressen nedåt för våra trygghetssystem bli mycket stark, vilket jag inte vill se. Jag tror inte heller att väljarna skulle uppskatta detta, och risken skulle också vara uppenbar att en sådan politik skulle vara contraproduktiv och kunna ge motreaktioner med kraftigt skärpta regelsystem istället.

Jag befarar också att i ett läge med runt 8 procents arbetslöshet i Sverige, som växer, och med en ungdomsarbetslöshet på 25 procent, och där vi i hög grad misslyckats med både jobb och integration för migranterna, så kan kraven på ökad invandring istället ge de krafter vind i seglen som vill stoppa nästan all invandring.

Den stora frihetsfrågan i Sverige som Centerpartiet i första hand ska koncentrera sig på är istället det växande utanförskapet hos dem utan jobb, varav många är migranter och ungdomar och funktionshindrade eller bor i små- och förorter och på landsbygden. Detta anknyter också till Centerpartiets rötter, där solidaritet med de svaga och utsatta alltid varit en bärande princip.

Om Centerpartiet fokuserar sitt frihetsbudskap på att få människor i arbete och att få igång en fungerande integration utifrån ett idéprogram som bygger på liberalism med kraftigt sociala förtecken är jag övertygad om att partiet kommer att växa. När vi ser resultaten att människor har kommit i arbete och integrationen fungerar kan vi successivt låta regelverken för migranter bli än mer generösa. Och visionen som styr oss är naturligtvis på lång sikt en värld utan gränser och utan krig och konflikter!"

Jag står alltså bakom att Sverige ska ha generösa regelverk för både arbetskraftsinvandring och asylprövning. Jag är fortfarande djupt förorättad över beskyllningarna mot mig att jag till skillnad mot Per Ankersjö "inte står upp för människors lika rätt och värde" eftersom jag inte anser det realistiskt med fri invandring under överskådlig tid, och eftersom jag har diskuterat några enskilda sakfrågor inom ramen för en generös migrationspolitik; i DN om ensamkommande flyktingungdomar, i SvD och Aktuellt om böneutrop och återigen med Per Ankersjö i SvD om illegala invandrare ("papperslösa"). (Jag bemöter här Ankersjös beskyllningar under rubriken: Staffan Danielsson - frihetskämpe eller mörkerman"),

Ursäkta min mångordighet och många länkar, men som ni förstår anser jag detta vara mycket viktiga frågor där jag har ett stort engagemang. I den svenska migrationsdebatten förekommer ständigt förslag om att Sveriges regelverk, bland de generösaste i världen, borde bli än mer öppna, t ex genom återkommande amnestier för "papperslösa", genom att öppna för asylansökningar från hemlandet och genom att öka skälen till att beviljas asyl. Jag diskuterar detta i ett färskt blogginlägg här, och det finns även andra som vågar resonera i samma riktning.

........................................................................................................................................................

Nu till konklusionen av vad jag skrivit! Jag ska strax redovisa min uppfattning om hur Centerpartiet borde driva migrationsfrågorna, och jag menar alltså att våra usla opinionssiffror har koppling till en mycket välmenande men delvis orealistisk politik i migrationsfrågorna alltsedan "Nybyggarlandet Sverige" och till idéprogramgruppens förslag. Idéprogrammet landade visserligen OK efter en väldig debatt där vi från Östergötland var mycket pådrivande. Orsaken till att jag nu genom detta blogginlägg vill lyfta hur jag har argumenterat i dessa frågor, och hur jag kommer att fortsätta att driva på, är att jag alltjämt uppfattar starka strömningar i vissa centerkretsar (t ex Stockholms stad och CUF) för att vi i valet 2014 mera ska betona att våra förslag möjliggör fri invandring än att de ska minska dagens stora utanförskap och få fler i arbete. Jag är helt övertygad om att valet avgörs av det senare, och att det första bidrar till våra låga opinionssiffror.

Så här borde alltså Centerpartiet (och Sverige) enligt min mening resonera om migrationen:

1. Sverige ska ha fortsatt generösa regelverk i världstät för arbetskraftsinvandring och asylpolitik, och vara ett av de länder i Europa som tar emot flest asylsökande i förhållande till sin storlek.

2. Sverige ska vara starkt pådrivande i EU och internationellt för att fler länder ska föra en öppnare migrationspolitik och för att regelverken successivt ska förbättras i gemensamma överenskommelser.

3. Sverige ska fortsätta att vara världsledande i utvecklingsbistånd, och i första hand stödja utsatta människor i länder drabbade av hunger och sönderslitande inbördeskrig genom insatser på plats.

4. Våra regelverk för asyl måste förhålla sig till dels till hur vi själva vill att de ska vara utformade, men även till hur praxis utformas av länderna i vår omvärld. Sverige kan inte som ett av världens rikaste länder avvika alltför mycket från länderna i vår omvärld i sina migrationsregler, i så fall skulle Sveriges andel av asylsökande kunna ta orimligt stora proportioner.

5. Om EUs länder t ex tillämpar ålderstest för att avgöra om en ensamkommande ungdom är över eller under 18 år bör även Sverige överväga detta, annars blir uppenbarligen resultatet att en stor andel av de som kommer till EU söker sig till Sverige (ca 30 %), varav en del för att kunna söka asyl som barn istället för som vuxen. Givetvis ska man söka och i mycket hög grad få asyl, men är man över 18 år ska prövningen ske som vuxen.

6. Om EUs länder i övrigt ger asylsökande från Syrien kortare uppehållstillstånd som omprövas och tillåter anhöriginvandring i takt med att man kan försörja sin familj bör även Sverige överväga liknande regler. Idag är Sverige i särklass mest generöst genom att ge 3 års uppehållstillstånd och tillåta anhöriginvandring nästan oberoende av den egna ekonomin, vilket också medverkar till att Sverige enskilda månader tagit emot upp till hälften av asylsökande från Syrien till EU. Sverige ska visst kunna behålla sina mer generösa regler, eller förbättra dem ytterligare,  om medborgare och politiker så vill, men det måste vara möjligt och riktigt att få diskutera regelverken och deras utformning, vilket är nästan ogörligt idag.
Det är Miljöpartiet som drivit igenom nuvarande regelverk. Moderaterna vill se över dem, men Centerpartiet (och övriga partier förutom naturligtvis SD) säger blankt nej. Jag anser att Sverige bör se över reglerna och bl  a analysera regelverken i länderna i vår omvärld.

7. Sverige ska ha fortsatt generösa regelverk för arbetskraftsinvandring, där Sverige behöver kompetens och erfarenhet. Det slår däremot fel om McDonalds rekryterar t. ex människor från Indien samtidigt som massor av svenskar söker dessa jobb. Det är också orimligt om människor kan "köpa sig" till ett jobb i Sverige. Regelverken och kontrollerna bör därför fortlöpande ses över för att förhindra missbruk.

.........................................................................................................................................................

Avslutningsvis; "Den stora frihetsfrågan i Sverige som Centerpartiet i första hand ska koncentrera sig på är det växande utanförskapet hos dem utan jobb, varav många är migranter och ungdomar och funktionshindrade eller bor i små- och förorter och på landsbygden. Detta anknyter också till Centerpartiets rötter, där solidaritet med de svaga och utsatta alltid varit en bärande princip.

Om Centerpartiet fokuserar sitt frihetsbudskap på att få människor i arbete och att få igång en fungerande integration utifrån ett idéprogram som bygger på liberalism med kraftigt sociala förtecken är jag övertygad om att partiet kommer att växa. När vi ser resultaten att människor har kommit i arbete och integrationen fungerar kan vi successivt låta regelverken för migranter bli än mer generösa. Och visionen som styr oss är naturligtvis på lång sikt en värld utan gränser och utan krig och konflikter!"

Den centermedlem i vår valkrets Östergötland som inte håller med om hur jag resonerar och om det jag kommer att fortsätta att arbeta för enligt ovan ska naturligtvis inte kryssa mitt namn. Och vice versa. Jag vill med detta blogginlägg mycket tydligt ge östgötacenterns medlemmar, och östgötarna i sin helhet, en klar och ärlig konsument- och medborgarupplysning från min sida inför valet 2014!

Jag skriver idag en koncentrerad debattartikel i Östgöta Corren på detta tema. Och Corren anser att jag "spelar ett högt spel".  Jag ser det annorlunda. Det här är viktiga och svåra frågor som måste kunna diskuteras utifrån en generös grundsyn, även om man som jag menar att Sverige på några punkter bör närma sig de regelverk som andra länder tillämpar. Det är märkligt att det ska vara så laddat och nästan tabubelagt i Sverige att diskutera som jag gör. Jag vill bryta mark för en öppnare dialog i dessa frågor utifrån en generös grundinställning, jag är övertygad om att en öppnare debatt bromsar extrema partiers tillväxt och jag anser att det inför val är viktigt att deklarera var man står i viktiga frågor. Som framgår av mina många länkar är min uppfattning heller ingen dagslända utan något som jag diskuterat och fört fram sedan lång tid.