torsdag, augusti 17, 2006

miljöpartiet - från etanolhatare till etanolkramare...

Centern får någon gång lite försiktig kritik från mp för att vi tar till oss vad som händer när decennierna går och saker och ting förändras, t ex när klimatfrågan går om kärnkraftsavvecklingen i vikt.
Men även miljöpartiet kan faktiskt ändra och helt kasta om sin politik, fast lite mer i det fördolda. Man gillar inte längre förnybar vattenenergi i småskaliga former, t ex. (Det gör centerpartiet!).
Och det gamla etanolhatarpartiet från 1990-talet, som jag minns så väl, har bytt linje till 100 procent och är nu de "värsta" etanolkramarna. Nästan i nivå med centerpartiet, som dock varit det parti som konsekvent slagits för detta förnybara drivmedel hela tiden, och som i hård motvind drev fram förutsättningar så att vår hitills nästan enda etanolfabrik i Norrköping kunde byggas.
Jodå, mp visste minsann då att etanol gjordes av spannmål från fält som gav hyggliga skördar med hjälp av handelsgödsel - usch och fy - och att nettoenergiutbytet därför var "bara" kanske 60 procent. Eller mycket mindre, knappast något, hävdade mp ofta då.

Men idag visar en och annan miljöpartist stolt upp sin etanolbilar - vilket alltså i och för sig är bra - som drivs fram från högavkastande handelsgödslade vetefält i Sverige och från import från Brasilien. Samtidigt som man vill öka EU-stödet maximalt på de livsmedelsproducerande åkrarna intill etanolfälten så att produktionen blir extensivare och handelgödselfri.

Här förutspår jag en kommande knäckpunkt när åkrarna fullt ut framöver kommer att behövas för både livsmedels- och energiproduktion. Ska staten både ge ersättning till högavkastande energiproduktion på etanolfälten, och samtidigt till en extensivare ekoproduktion på livsmedelsfälten intill? Kanske det, men avvägningen blir grannlaga.

Mp tycker nog att allra bäst hade varit att etanolvetet hade ekoodlats, men jag har inte hört något enda krav på detta vilket väl hade varit logiskt utifrån deras höga tonläge på livsmedelssidan. Bekymren är här två, för det första att skulle hela livsmedelsproduktionen ekodlas blir det inte mycket areal över för energiproduktion, och för det andra att avkastningen - och energiutbytet - blir avsevärt lägre för ekovetet. Skulle de specialiserade spannmålsodlare utan djur som nu producerar höga etanolveteskördar gå över till ekovete skulle skördarna kanske halveras.

Fråga till Nuder om fler förbud mot privata företag

Fråga till finansminister Per Nuder om förbud mot privata företag och mot vinst
Riksdagen har på regeringens förslag i en ”stopplag” förbjudit privat drift av vissa sjukhus. Regeringen överväger att förbjuda vinst på det satsade riskkapitalet i privata företag inom offentlig sektor. Regeringens samarbetsparti vänsterpartiet kräver nu ett förbud mot all privat driven verksamhet vid offentlig tjänsteproduktion, ett alarmerande och enormt långtgående förslag. Om det är så fult och fel med privat verksamhet och effektiva välskötta företag som ger vinst i offentlig tjänsteproduktion, hur kan då detta vara rätt och riktigt i näringslivet i övrigt? Om man inte tror på mångfald och konkurrens vid upphandling av offentlig verksamhet, hur kan då detta vara rätt och riktigt i näringslivet i övrigt?
Det är marknadsekonomi, privat entreprenörskap och fungerande konkurrens som ligger bakom tillväxt och utveckling i världen, inte offentliga monopol och förbud mot privata företag och vinst. Därför är det utomordentligt allvarligt med regeringens och dess samarbetspartiers bakåtsträvanden i dessa frågor, och de signaler det skickar till näringslivet i sin helhet.
Eftersom vänsterpartiet också kräver ministerposter i en ev. vänsterregering efter valet, och eftersom regeringen redan börjat attacken mot privat företagsamhet inom offentlig tjänsteproduktion, ställer jag frågan så här till finansministern:
Avser finansministern att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra privat verksamhet inom offentlig tjänsteproduktion i den riktning som påbörjats och som vänsterpartiet nu kräver ska fullföljas fullt ut?