onsdag, november 30, 2011

Bra att Sverige och Schweiz (!) satsar på JAS Gripen!

Två saker!

1. Jag skriver på Newsmill i debatten om huruvida JAS Gripen ska uppgraderas eller ej, om annat (mycket dyrare) stridsflygplan ska anskaffas istället eller om Sveriges stridsflygplan ska halka efter de i vår närhet.

2. Ett rykte säger att det lär vara presskonferens kl 16.30 i Schweiz om var de ska köpa sina 22 stycken nya stridsflygplan ifrån..., och att ordern kan hamna hos Saab i Linköping. (Det stämde!)

Jag tar inte ut något i förskott, men det vore mycket roligt och välförtjänt för Saab som gör ett bra och mycket prisvärt flygplan! Låt oss hoppas på tappen ur tunnan!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

måndag, november 28, 2011

Riksdagsmotioner med Östgötakoppling

Av mina ca 20 motioner till årets riksdag har ju flera en stark koppling till Östergötland, och jag lyfter här fram 4 stycken.

* Riktvärden för flygbuller

En mycket angelägen fråga. Linköpings utveckling hotas genom att Naturvårdsverket vill tillämpa miljöbalken på ett stelbent sätt utan att ta hänsyn till att flygbuller sedan länge är en del av verkligheten i Linköping. Med Andreas Norlén som förstanamn ställer sig hela östgötabänken bakom att flygbullerproblematiken måste behandlas på ett realistiskt sätt, och att Naturvårdsverket måste ansluta sig till Boverkets mer verklighetsinriktade linje.

* Enklare och billigare studentbostäder

Det ställs höga krav i en rad avseenden på hur bostäder ska byggas i Sverige. Och med all rätt. För studenbostäder bör dock kraven kunna förenklas en i del avseenden.
Idag finns ett stort antal föreskrifter i Boverkets byggregler som exempelvis reglerar badrummens storlek, förrådsutrymmen, tillgången på solljus och cykelrum. Eftersom studentboende till sin natur är tillfälligt, besittningsrätten upphör när studierna avslutas, bör sådana bostäder alltid få undantas från ett flertal av föreskrifterna i Boverkets byggregler, BBR.

* Utred EWK-muséets framtid

Utan ett årligt anslag för driften i storleksordningen en miljon kronor kan inte Arbetets museum långsiktigt behålla en intendent för EWK-museet och verksamheten får i stort begränsas till att bevara EWK:s samlade verk. Jag anser att möjligheten att bevilja Arbetets museum statsbidrag för att driva EWK-museet vidare och kunna visa en världsunik samling samt genom detta hålla den politiska illustrationskonsten levande för en bred allmänhet bör utredas.

* Tjustbanan och riksväg 35 Linköping - Västervik

"Mot denna bakgrund är det mycket angeläget att även denna del av Sverige får sin rättmätiga moderna infrastruktur genom att både järnvägen och riksväg 35 i kommande långtidsbeslut angående infrastrukturinvesteringar på både läns- och riksplanet erhåller en betydande tilldelning i enlighet med de behov jag redogjort för."

(Ostlänkens förverkligande fortsätter jag att arbeta för på olika sätt inom Alliansen och i dialog med regeringen, och där ligger ju fortsatt planering och dubbelspår mellan Linköping och Norrköping högt på listan)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag, november 23, 2011

Naturskyddsföreningen på gott och ont..

Jag har varit med i Naturskyddsföreningen, SNF. Men är det inte i dagsläget, fast jag skulle vilja.

Här är ett bra exempel på konstruktiv påverkan (utkast av fisk), i den viktiga frågan om hur fiske ska gå till.

Här är ett annat exempel då man drar alldeles - och visar det sig dessutom felaktiga - generella slutsatser på ett oerhört litet material.

Det är endast 12 (TOLV) fiskar från 9 (NIO) länder som har analyserats...Är det överhuvudtaget seriöst att dra slutsatser på ett så minimalt material? Felkällorna borde vara enorma. 3 (TRE) undersökta svenska fiskar - 1 (EN) vätternröding, 1 (EN) sej och 1 (EN) sill - ger SNF grund för att trumpeta ut "GIFT I MATFISKEN". Därtill är det grava sakfel i undersökningen.

Min allvarligaste kritik mot SNF, och som jag har redovisat och kommer att återkomma till, är att man inte bryr sig över att den svenska livsmedelsproduktionen, i topp vad gäller miljö- och djuromsorg i världen, krymper dramatiskt sedan flera decennier. Importen av mat från andra länder med mindre bra miljö- och djuromsorg väller nu in, och står snart för över 50 procent av vår konsumtion.

Sverige är tillsammans med Norge bland de länder i Europa som har lägst självförsörjningsgrad på mat.

Om denna dramatiska utveckling bryt sig inte SNF överhuvudtaget, vad jag kan märka. Det enda som man propagerar för är att den "ekologiska produktionen" ska öka. All respekt för den, det är en viktig nisch som mångdubblats under några decennier till att nu omfatta knappt 5 procent av produktionen.

Men att ett av världens mest moderna och miljövänliga jordbruk inom ramen för stränga miljö- och djuromsorgsregler - det svenska - har minskat med en tredjedel på några decennier, om det skriver SNF nästan ingenting.

Ta tag i den frågan och hjälp mig på barrikaderna, så kanske jag kan komma tillbaka!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Riksdagsrapport för 2011

Riksdagsrapport 1 mandatperioden 2010-2014
sept 2010- nov 2011, ett axplock.

• 28 sept. Första riksdagsgruppmötet.

• 29 sept. Östgötabänken hos landshövdingen.

• 5 okt. Riksmötets öppnande.

• 9 okt. Medverkan Östgötamat på konsert o kongress i Lkpg.

• 22 okt. Jordbruksdebatt Elmia i Jönköping.

• 27 okt. Skrivit ca 20 motioner.

• 21 nov. Höststämma hos Söderköpingscentern.

• 22 nov. Försvarsdebatt i Skövde.

• 24 nov. Kungamiddag på slottet. Pratade kort med Madeleine. Mycket kort och inte särskilt välfunnet…(Jag har ett kort på dig på arbetsbordet…ett DI-reportage från New York)

• 26 nov. Interpallationsdebatt Med försvarsministern om försvarets alltför kategoriska nej till vindkraft.

• 1 dec. Min första riksdagsdebatt om fiskefrågor…

• 7 dec. Åter debatt om Försvar och vindkraft i kammaren, nu med Näringsminister Olofsson med flera.

• 16 dec. Besök på Svartådalens energi i Mjölby och diskussion om vindkfat med bl a styrelseordförande Sten-Åke Andersson.

• 4 jan. Årlig träff med Lkpgs nykterhetsförbund, intressant.

• 16-19 januari. Den alltid intressanta Folk och Försvarskonferensen i Sälen.

• 4-6 feb. Centerpartiets kommundagar!

• 10 feb. Med försvarsutskottet på intressant besök på Försvarets Radioanstalt på Lovön i Stockholm.

• 13 feb. Mjölbycenterns årsmöte.

• 14 feb. Studiebesök på välskötta Tekniska Verken i Linköping.

• 4 mars. Årsmöte Lkpg-C.

• 18-20 mars. Representerar C på norska Senterpartiets landsmöte i Stjördal! Mycket trevligt, och man kände igen sig så väl! Fast vi är mer liberala och samarbetar i borgerligheten, medan de är lite tv om oss och samarbetar med S och V (motsvarande).

• 20-22 mars. Besök i Bryssel med alliansgruppen i Miljö- och jordbruksutskottet.

• 26 mars. Distriksstämma där Centerpartiets blivande partiledare Annie Johansson talade, mycket väl som vanligt.

• 2 april-10 april. Resa med Folk och Försvar och några kollegor till Islamabad i Pakistan (ochtill ett flyktingläger nära Peshawar nära Afghanistan) och till New Delhi i Indien. Oerhört intressant, verkligen ett område i världspolitikens mittpunkt. Tung militär bevakning i Pakistan, Bin Laden vara bara några mil bort, men det visste vi inte förrän några veckor senare.

• 20 april. Centermöte i Vårdnäs, starkt försenad…

• 6 maj. Besök på Billerud i Skärblacka.

• 12-17 maj. Med försvarsutskottet till Riga och Vilnius. Besökte bl a ett underjordiskt gömställe för motståndsrörelsen Skogsbröderna, som kämpade ända till ca 1955.

• 21 maj. På Kalmar slott när Hushållningssällskapet fyllde 200 år.

• 25 maj. Möte med Rekryteringsmyndighetens insynsråd.

• 30 maj. Träff landshövding- Östgötabänken.

• 1-3 juni. Flyg med grupp ur FöU till Sigonella-basen på Sicilien, där våra Gripenplan flygspanar mot Gadaffi. De är uppskattade och gör ett mycket bra jobb. Sedan besök i Ungern där de stora transportplan - C-17 – är stationerade och där Sverige har del och där även svenska besättningar flyger.

• 8 juni. Möte med Fiskeriverkets insynsråd.

• Juni. Invald som ny suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet. Sedan tidigare ordinarie i Försvarsutskottet, samt suppleant i Utrikesutskottet och EU-nämnden.

• 26juni-2 juli. Med svensk delegation från landsbygdsdep. till Rom och stort FAO-möte. Mycket givande.

• 12-13 juli. I Bryssel med grupp ur Miljö- och jordbruksutskottet för diskussion med andra parlament och kommissionär om CAP (framtida jordbrukspolitik).

• 23-24 aug. Möte med riksdagsgruppen. Hel del arbete med att stötta Annie Lööf i partiledarkampanjen.

• 26 aug. möte med ledande c-företrädare i Ydre.

• 4 sept – 7 sept. Skakande resa i förintelsens spår i Warshawa och Östra Polen, bl a i föreintelselägren Majdanek och belzac och byn Kock, vars alla judar (män, kvinnor och barn ) 1941 tvingades ut av 500 soldater en halv km bort där de sköts i en massgrav. Sedan mördades nästan alla Polens judar – ca 6 miljoner – i massgravar och sedan i koncentrationslägrens gaskammare. Ofattbart hemskt.

• 8-9 sept. Med försvarsutskottet till Helsingfors.

• 10 sept. ombudsträff inför C-stämman.

• 22-25 sept. Väldigt bra C-stämma i Åre, avtackning av Maud och val av Annie! Flera östgötamotioner och aktiva östgötaombud!

• 27 sept. debatt i radio Ög med delar av östgötabänkens ledmöter. Inlämnade av ett 15-tal riksdagsmotioner.

• 6 okt. Ostlänksmöte med landshövdingen m fl.

• 21 okt. besök på LV6 mm i Halmstad med andra C-företrädare.

• 26 okt. debatt på försvarshögskolan.

• 7 nov. Besök Karlsborgs garnison och aktionsgruppen mot utökat skjutfält i Vättern.

Riksdagsrapport 2010

Riksdagsrapport nr 12 – januari 2010 till valet sept 2010

Jag summerar nu den 23 nov 2011 ett axplock av mina förehavanden valåret 2010. Alldeles för sent, det erkännes, men för att inte bryta mina rapporter sedan 2004!

• 17-20 jan. Deltog i rikskonferensen med Folk och Försvar i Sälen. Bl a i panel med Urban Ahlin m fl om den svenska solidaritetsförklaringen.

• 1 feb. besök i Kalmar, på lantbruk och försvarsmöte på kvällen.

• 5-6 feb. centerpartiets kommundagar i Göteborg, deltog i integritetsdebatt.

• 13 feb, medverkan på Norrköpingskretsens årsmöte. 50 cm snö och minus tio.

• 28 feb-13 mars. Två veckor vid FNs högkvarter i New York, fullt med information och att följa verksamheten. Tillsammans med kollegor från andra partier. Lyssnade bl a till Ban Ki Moon och till Hillary Clinton och även till Bill. Hillary talade engagerat och väl om kvinnors rättigheter. Mycket möten med svenska FN.delegationen under ledning av ambassadör Anders Lidén. Möte med Staffan de Mistura, som nu leder FNs verksamhet i Afghanistan, samt med FNs nya polischef, Ann-Marie Orler från Motala. Mycket givande veckor innefattande även en tågresa till Washington och träff med taneksmedjor mm. Hann även vandra en hel del på Manhattan och se på några Broadwayföreställningar. Första gången i New York, gav mersmak!

• 20 mars. Ög-C:s nomineringsstämma. Glad för fortsatt förtroende. Livlig diskussion om landstingslistan/orna.

• 27 mars. Debatt i Hageby centrum, SVT.

• 30 mars. Besök F 21 i Luleå, och skjutfält.

• Pressträffar i Ög om infrastrukturpropositionen,

• Interpellationsdebatt med socialministern om rätt till självbestämmande vid svåra plågor i livets slutskede (dödshjälp).

• 16-17 april, riksdagskandidatsgenomgång

• 28 april. Årsstämma med Hushållningssällskapet i Ög.

• 7 maj. Energidebatt i Norrköping med SERO.

• 17 maj. Debatt i Radio Ög.

• 28-29. Valupptakt Missmyra. Ombud Bygdegårdarnas riksstämma, Vimmerby.

• 30 april-1 maj. I Madrid med Cosac, möte parlamentsledamöter.

• 9 juni. Interpellationsdebatt med jordbruksministerna om livsmedelsproduktionens kris.

• 24 juni. Diskussion om vindkraft och försvar med Svartådalens Energi.

• 29 juni. Interpellationsdebatt med arbetsmarknadsminister Littorin om allmän A-kassa mm.

• 4 juli-9 juni. Medverkan på ett antal seminarier i Almedalen, t ex om svensk mjölkproduktion, Afghanistan och medverkan i pjäsen SEVEN om starka kvinnoöden.

• 15 juli. C-möte i Stjärnorp om bl a användning av heltäckande slöja.

• 6-7 aug. Centerpartiets valupptakt i Sthlm.

• 14-15 aug. Vid C:s valstuga i Linköping

• 17 aug. Givande matdebatt i Vadstena arr. Av C o Vuxenskolan.

• 19 aug. Äldredebatt på SPFs sommarträff i Kolmården.

• 26 aug. Insynsråd på pliktverket i Karlstad.

• 28 aug. C-monter på Regna marknad

• 30 aug. Valstuga Norrköping.

• 3 aug, Maud Olofsson i Trädgårdsföreningen, Linköping.

• Aug-sept, valmöten,möten,debatter,artiklar,utdelning av röda pennor osv.

• 6 sept. pensionärsdebatt i Finspång. Telekväll.

• 13 aug. Valstugan Lkpg, radiodebatt Radio Ög.

• Eu-nämnd med Bildt. Torgstånd C i Åtvidaberg.

• 19 sept. Val. Fortsatt alliansstyre. C minskning till 6.6 %.

fredag, november 18, 2011

Bra DN-debatt - nej till omskärelse på omyndiga!

Jag har engagerat mig mycket i olika integritetsfrågor.

Människors rätt till sina kroppar och till sin integritet måste gå före urgamla religiösa sedvänjor. Och äger verkligen föräldrar sina barns kroppar?

En fråga där jag lagt motioner och ställt interpellation är att föräldrar i Sverige har rätten att operera bort delar på sina barns könsorgan, och därtill att landstingen åläggs att vara behjälpliga med detta. Obegripligt.

Ska alltså föräldrar ha rätten att med grumliga religiösa traditionsbundna skäl beordra att bitar av barnets könsorgan skärs bort? Nej!

Har alltså Gud misslyckats med sin skapelse vad gäller pojkars könsorgan? Nej!

Väger traditioner och föräldramakt tyngre än unga pojkars rätt till integritet och till sin kropp? Nej!

Här några länkar till blogginlägg från mig i frågan, min interpellation för några år sedan till socialminister Göran Hägglund, länk till vår debatt (scrolla ner).

I Dagens DN Debatt ser jag till min glädje 11 tunga debattörer som delar min syn på detta. Hoppas att stenen börjar komma i rullning i en oerhört viktig integritetsfråga, i Sverige men också i stora delar av världen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag, november 16, 2011

Heja!! 4.250 kg för hästsläp med b-körkort!

Hurra!

Jag har lagt motioner och interpellationer och drivit på i centerpartiet och i riksdagen och till regeringen angående de fullständigt orimliga viktreglerna för hur tunga (häst)släp som en bilist med b-körkort får dra med sin bil.

Här är min interpellation till dåvarande statsrådet Ulrika Messing lagd den 7 november 2005 och debatterad i riksdagen den 22 november 2005 (scrolla ner en bit).

Min argumentation var bl a denna:

"Om man i dag vill dra till exempel ett hästsläp efter sin bil efter att ha tagit vanligt B-körkort går det bra med både en och två hästar i om man har en tillräckligt liten bil som väger mindre och har mindre bromskraft. Har man däremot en större bil med bromsar och motorstyrka anpassad för att dra just lite tyngre släp är man förbjuden att dra sådana släp på ett B-körkort, eftersom totalvikten kommer över maxgränsen 3 500 kilo.

Vill man således skaffa en bil som är lämplig för att på ett trafiksäkert sätt dra lite tyngre släp måste man ta BE-körkort, vilket kräver teoriprov inte bara för själva släpvagnskunnandet utan också än en gång för B-körkortet. Detta kostar ca 4@5 000 kr och mer i tid och pengar utöver de kanske 15 000 kr man tidigare lagt ut på att skaffa B-körkort, och det kräver tentamen på en centralt belägen ort samt en separat uppkörning på samma ort.

Många drar sig för tidsåtgången och kostnaden för att skaffa BE-körkort och försöker i stället ”väga in” släpvagnen på rätt totalvikt och eller skaffa en tillräckligt liten bil för att dra det tunga släpet. Detta kan knappast befrämja trafiksäkerheten.

Uppenbarligen, som jag ser det, är det fyrkantiga kravet på BE-körkort när totalvikten för bil och släp överstiger 3 500 kilo ålderdomligt och inte anpassat till den faktiska utvecklingen av bilar och släpvagnar. Tvärtom kan kravet leda till ett handlande som försämrar i stället för förbättrar trafiksäkerheten."

Ulrika Messing höll med i sak, liksom senare även minister Åsa Torstensson (C) som jobbade hårt i samma riktning.

Och nu, den 13 oktober 2011, har så EU och regeringen kommit till skott! I en proposition om "Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet".

Här är vad regeringen föreslår:

"Den som innehar ett körkort med behörighet B och har godkänts i ett särskilt körprov får dock framföra en fordonskombination vars totalvikt överstiger 3.500 kr men inte 4.250 kg."

BRA! Inte något ytterligare teoriprov utan ett körprov. Efter det får man med sitt B-körkort dra totalt 4.250 kg.

Vi körde Volvo XC 90 ett år. En perfekt hästbil. Vi fick dra knappt 800 kg efter den, trots att den är gjord för att trafiksäkert dra tyngre släp. Med en liten Golf kombi fick man däremot dra ett släp på 1.500 kr. Vansinnigt, faktiskt!

Med de kommande reglerna - och efter ett körprov - får man dra ca 1.500 kg efter Volvon!

Massor av hästägare och andra som idag har bekymmer med de gällande regelverken och som väger in sina släp eller har för små bilar kan nu andas ut!

Bra regeringen och det känns skönt att något som man drivit når i mål!

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 19 januari 2013.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

torsdag, november 10, 2011

på Brännpunkt om att rädda svenskt jordbruk!

Näringslivsjournalisten Gunnar Lindstedt på Veckans Affärer har i artiklar där och sedan i ett debattinlägg på SvDs Brännpunkt starkt kritiserat mjölkföretaget Arla, korrekt visat på den starka produktionsminskningen i det svenska jordbruket och sedan angivit lösningen till att satsa ännu mera på lokalt småskalig ekoproduktion...

Detta har ju varit riksdagens och konsumenters och medias och politikers starka fokus i flera decennier nu. Och ekoproduktionen har ökat från nästan ingenting till 5 procent av produktionen, helt OK.

Men dramatiken är att den helt dominerande produktionen från det moderna miljövänliga jordbruket under samma tid har minskat sin livsmedelsproduktion med en tredjedel samtidigt som importmaten väller in och snart har över 50 procent av marknaden.

Fokus måste nu riktas mot den dominerande produktionen och dess konkurrenskraft måste öka så att utvecklingen kan vändas.

Jag kritiserar Lindstedt starkt i en replik på Brännpunkt, och anvisar lösningen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

tisdag, november 08, 2011

Östtyska Stasi = Sovjets KGB, Öppenhet!

Centerpartiets riksdagsgrupp har idag diskuterat den lite grannlaga frågan om några namn på de ca 50 svenskar som under det kalla kriget var medarbetare till Östtyska Stasi ska offentliggöras eller ej.

Min egen inställning har jag redovisat här, allmänintresset går före skyddet av dessa Stasimedarbetares "rätt" till att skyddas av sekretess.

Därför är det bra att Centergruppen landade i att fler forskare ska få tillgång till samma material som Birgitta Almgren, dvs till både de dokument som svenska SÄPO har begärt in men också till de mer utförliga rapporter med koppling till informatörernas riktiga namn som finns i Tyskland och USA. (Min tolkning av vårt ställningstagande). Det är nog så att Sverige endast kan häva sekretessen på de ofullständiga dokument som Säpo har begärt in från andra länder (och där svenska uppgiftslämnare finns med), men rimligen måste fler forskare få tillgång till samma fullständiga material som Birgitta Almgren studerat.

Det är för mig obegripligt att SÄPO inte begärt in de fullständiga Stasiarkiven som har bevarats vad gäller svenska uppgiftslämnare utan endast en mindre del.

Det är också bra att Centerpartiet följer vår rättspolitiske talesperson Johan Linanders förslag att de som vill få reda på om deras namn finns i arkiven ska få tillgång till uppgifterna. (Och, hoppas jag, vilka som i så fall lämnade ut dem).

Hade jag fått bestämma så hade vi också tagit ställning för att några forskare - eller annan liten grupp - hade fått sammanställa namnen på de svenskar som lämnade frekventa rapporter till Stasi och/eller innehade viktiga samhällspositioner.

Jag menar att allmänintresset motiverar att de som mitt under brinnande kallt krig och kommunistiskt förtryck i Östtyskland ändå valde att samarbete med deras hemliga underrättelsetjänst, om de gjorde det frekvent eller innehade viktiga samhällspositioner, nu får tåla att deras namn offentliggörs. Det handlade kanske inte om spioneri, och gjorde det det så har det nog preskriberats, men det handlade om att etablerera frekventa kontakter med Stasi och lämna information till dem.

Forskaren Birgitta Almgren riskerar nu med anledning av att några personer som känt sig utpekade som Stasiinformatörer trätt fram, åtal för brott mot sekretess.

Marianne Ersson, vars man kom från Östtyskland och som själv reste dit ibland, har fått tillgång till uppgifterna om sig i de Stasiarkiv som SÄPO förfogar över, och menar att de inte visar att hon lämnade uppgifter till Stasi. "Jag har inget minne av att jag har skrivit några rapporter", säger hon.(Se artikel i SvD.

Birgitta Almgren är ju av sekretess förhindrad att kommentera detta, men säger rent generellt att hon ju haft tillgång även till de Stasiarkiv (som betecknas F22 och Rosenholzarkiven) som finns i Tyskland och USA och att hennes uppgifter bygger på den helhet som där träder fram och där medarbetarnas namn inte bara finns som "Nr 6" eller "König" utan där också de riktiga namnen skrivs ut i klartext. (se även Dagen)

Korrigering den 9 nov, onsdag:
Fakta är inte så lätta i dessa ofta hemligstämpade härader. Så här kan det vara..SÄPO har tillgång till de delar av de Stasiarkiv som finns kvar och som kallas F16. Högsta domstolsinstans har givit Birgitta Almgren tillstånd att ta del av dessa, under sekretess. F22-arkiven finns i Tyskland, där finns medarbetarnas täcknamn och riktiga namn med mera och till dessa har forskare - inklusive Birgitta Almgren - tillgång. Rosenholzarkiven finns i USA och dem har nog inte Sverige ännu tillgång till trots att de nog är mest innehållsrika. Lite märkligt, kan man tycka, att SÄPO vad jag förstår endast begärt ut F16-delen.

SvD, Johan Linander, Corren, Expressen
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

onsdag, november 02, 2011

Storebror Socialnämnden tvångsomhändertar i Sandviken, hemskt!

här, och här,, och här, och här

Länkarna ovan är till Svd-artikel och Uppdrag Gransknings reportage och en debattartikel av Thomas och Jennie, två vanliga välartade barnföräldrar i Sandviken som drbbades av en mardröm efter en (1) anmälan till socialnämnden att deras döttrar rört pappans snobb en gång....

Socialnämnden grep in, och tvångsomdertog blixtsnabbt döttrarna, skandalrubriker i tidningarna, tingsrättsprövning, frikännande, socialnämnden överklagar till hovrätten, nio månaders väntan, frikännande. En åklagare anmäler 47 sekunder i en semestervideo som brott mot barnpornografilagen, barnen är nakna och skrattar och den har bara visats för släkt och nära vänner.

Jag såg delar av kvällens Uppdrag Granskning och är upprörd. Vilka gatlopp och vilket år av lidanden och utsatthet som denna familj fått utstå, med tidningsrubriker, rykten, skvaller som kunna knäcka vem som helst. Flickorna tvångsomhändertagna lång tid, en socialnämnd som efter en anmälan vidhåller att föräldrarna är pedofiler ungefär.

Visst ska samhället skydda barn som misshandlas eller utnyttjas eller far illa i sina familjer. Visst ska lagen ge samhällets instanser muskler för att kunna agera när tillräckliga misstankar föreligger.

Men hur kan man skydda sig mot en anmälan om en oskyldig händelse som snabbt växer till enorma proportioner. Hur kan man skydda sig mot en åklagare som anmäler några sekunder i en semestervideo till åtal?

Heder åt Uppdrag Granskning som ikväll lät de frikända föräldrarna komma till tals och berätta sin historia. Nu bör händelserna granskas och utvärderas, igen, och lagstiftarna bör fundera ett varv till.

Visst ska staten skydda alla medborgare från övergepp och från att fara illa, inte minst barnen. Visst ska anmälningar tas på stort allvar och utredas. Men steget till tvångsomhändertagande av barn och att kräva åtal i flera rättegångar måste bygga på mer än en enstaka händelse som kan förstoras upp.

Jag har själv känt fläkten av samhället i nacken en gång, när en enda händelse likaledes tog vingar och föranledde hembesök.

Det här är svåra avvägningar, det handlar om att förhindra att barn far illa men också om att inte begå övergepp på en vanlig fungerande familj.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag, november 01, 2011

En solidarisk A-kassa för alla!

Staffan Danielsson (C)
Motioner hösten 2011
Arbetslöshetsförsäkringen

Här några riksdagsmotioner från mig i höst, lite sent men jag är rätt ensam om att redovisa dem nu..:)

Mina tre motioner om arbetslöshetsförsäkringen, som verkligen är i behov av att reformeras!

• Allmän A-kassa med likvärdiga avgifter!
Arbetslöshetsförsäkringen behöver reformeras och liksom pension och sjukförsäkring omfatta alla. Tragiskt att de röda förhindrat detta i många decennier.
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2011/12&bet=A357

• Ett statligt huvudmannaskap för A-kassan!
Den ”fristående” a-kassan administreras idag av alla röda och andra A-kassor som den ska vara ett alternativ till. Den är bland de dyraste med sega handläggningstider…
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2011/12&bet=A358

• Takbeloppet i A-kassan
har varit oförändrat sedan 2002. En höjning bör allvarligt övervägas!
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2011/12&bet=A356

Här länk till alla mina motioner i år:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1119&iid=00352254228107

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,